Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Заседание на ФОЗ

9 Септември 201915:00

На 03.09.3019 г. от 15.00 часа в Заседателна зала ще се проведе заседание на Факултетния съвет на Факултет „Обществено здравеопазване“.​