Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Бъдете в крак с тенденциите в образованието и науката с бюлетина „Инфосвят“

Полезна и актуална информация за европейските и световните тенденции и постижения в областта на висшето образование, науката и иновациите могат да получат ръководните административни, образователни и научни структури на университета. Бюлетинът „Инфосвят", серия „Висше образование и наука", достъп до което предлага Библиотеката на МУ-Варна, е на Националния център за информация и документация (НАЦИД) и има за цел да повиши професионалната квалификация и по-добрата информираност за новостите в сферата на образованието и образователните политики.


 Тук​ може да намерите повече информация за изданието, но ако искате да прелистите електронните му страници или да разгледате електронния архив, ще ви трябва потребителско име и парола, които може да получите на място от Библиотеката на МУ-Варна или с предварителна заявка на имейл: library@mu-varna.bg