Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Вижте трето класиране за част от специалностите в МУ-Варна, което излиза днес – 7 август

Днес се обявява трето класиране за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", включително и за филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново, специалностите от Медицински колеж-Варна – „Помощник-фармацевт", „Рентгенов лаборант", „Медицински лаборант", „Рехабилитатор", „Медицински козметик" и „Инспектор по обществено здраве". Класирането може да видите тук или в профила си от тук. За повече информация относно документите и местата за записване за тези специалности вижте тук.

Трето класиране за специалностите „Здравен мениджмънт" – ОКС „бакалавър", „Логопедия" и „Медицински оптик" може да видите тук или в профила си от тук. За повече информация относно документите и местата за записване за тези специалности вижте тук.

Записването на класираните студенти и подаването на заявления за прекласиране ще става от 8 август (сряда) и 9 август (четвъртък) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч. (за 9 август до 16:00 ч.).

Обръщаме внимание на всички класирани, че неподалите заявления за прекласиране и незаписалите се в посочения срок, губят правата си и не могат да участват в следващите класирания.

Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в класиране до попълване на всички места. Същите не подават молби за участие в следващите класирания.

Важна информация относно класиранията в МУ-Варна може да намерите тук

Виж още:Прием 2021/2022