Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Докторантско училище

​​​​

                                                                                                                                           *​телефон за контакти: 0888 909 ​998
​​​ДОКТОРАНТСКО УЧИЛИЩЕ​


​ ​