Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Контакти

                  
                   


Директор

Проф. инж. Росен Николов Василев, доктор

e-mail: rosen.vasilev@mu-varna.bg

Зам. Директор

Доц.инж. Живко Борисов Близнаков, доктор

e-mail: Zhivko.Bliznakov@mu-varna.bg

Инженер, поддръжка на симулационна техника

Инж. Христо Симеонов Симеонов

e-mail: Hristo.Simeonov@mu-varna.bg

Организатор, учебна дейност и развойна дейност

Янита Добромирова Черногорова

Тел:+359 886 153751, вътр. тел.: 2845

e-mail:Y.Chernogorova@mu-varna.bg