Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ресурси

                  
                   


Видео материали

Център за симулационна техника и медицинска апаратура, МУ - Варна


Симулатор с очила за виртуална реалност допълват упражненията по хирургия на студентите в МУ - Варна


МУ-Варна закупи модерен симулатор за катедрата по ортопедия и травматология


МУ – Варна осигури за обучението на студенти и специализанти симулатор за раждане по естествен път

_____________________________________________________________________________________________


​Постери

  • Новости в медицинското образование. Симулационна медицина - виж тук

 _____________________________________________________________________________________________


Статии


 _____________________________________________________________________________________________


Лога на ЦСТМА

  • Логата може да изтеглите от тук