Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Курсове

                  
                   

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 

тема:Дентална имплантология

продължителност в учебни дни: 10* (5 цикъла х 2 дни)

*курсът се състои от 5 цикъла, провеждащи се през 2 месеца; по 2 дни за цикъл

начало: по индивидуална заявка, след сформиране на група от 8 курсиста

база: МУ-Варна

структура в база: Факултет Дентална медицина

ръководител обучение: проф. д-р Ст. Пеев д.м.н.

предназначен за: лекари по дентална медицина

такса за всеки цикъл: 650 лв.

такса за пълния курс: 3250 лв.

 

тема:Директни възстановявания в антериорната и постериорната област – теория и практика

продължителност в учебни дни: 1 ден

начало: по индивидуална заявка

база: МУ-Варна

структура в база: Медико-дентален център

ръководител обучение: доц. д-р Цв. Борисова, д.м.н.

предназначен за: лекари по дентална медицина

такса: 250 лв.