Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

За нас

                  
                   Създаването на високотехнологичен симулационен център за обучение и здраве е заложено в „Стратегия за иновации“ на МУ - Варна за периода 2015 - 2020 г. В изпълнение на начертаните насоки за развитие, Академичният съвет на МУ - Варна с протокол № 46/08.05.2019 г. взема решение за създаването на Център за симулационна техника и медицинска апаратура (ЦСТМА).Предстоящи събития

Центърът за симулационна техника и медицинска апаратура (ЦСТМА) съвместно с катедра „Медицинска апаратура, електронни и информационни технологии в здравеопазването“ организират първи уебинар на тема “Биомедицинско инженерство и технологии в здравеопазването: от образованието до лечението на пациентите“. Събитието ще се проведе с подкрепата на Медицински университет – Варна и IEEE ED/SSC Chapter Varna на 17.09.2020 г. Можете да разгледате предварителната програмата тук

_____________________________________________________________________________________________

​Отминали събития

  • МУ-Варна откри модерни зали за симулационно обучение по дентална медицина - виж тук
  • За първи път в България стартира обучение на специализанти по очни болести със симулатори в МУ-Варна - виж тук
  • 2000 посетители бяха част от Дните на отворени врати в МУ-Варна - виж тук
  • В УМБАЛ „Св. Марина“-Варна се проведе ден на отворените врати в центъра за роботизирана хирургия - виж тук

_____________________________________________________________________________________________

​Член на