Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Симулатори

                  
                   


Една от основните цели в обучението по медицинските специалности е  хармонизиране и интегриране на предклиничното и клиничното обучение. Специално внимание и значителни средства университетът инвестира в развиване на методите за симулационно обучение. Наличните симулатори в областта на хирургията, ехографските изследвания, спешната медицина и анестезиологията, акушерството и гинекологогията, денталната медицина помагат на студентите да приложат на практика наученото.

_____________________________________________________________________________________________


Симулатор за анестезиология и интензивни грижи

 

iStan е един от най-модерните симулатори тип пациенти, позволяващ на инструкторите да стартират готови или сами да програмират неограничен брой състояния на пациента и сценарии за практическо обучение. Вътрешната роботика имитира човешки сърдечно-съдови, дихателни и неврологични системи.

Симулаторът е оборудван с управляващ софтуер, работещ на базата на модели на човешката физиология, с всички оперативни компоненти, които водят до автоматични реакции (без намесата на инструктора) на клиничните интервенции близки до нормалните човешки реакции.

Симулаторът включва следните сценарии: Остра алергична реакция; Остра екзацербация на астма; Изгаряния със засягане на дихателните пътища; Свръх доза хероин; Задно-долен инфаркт на миокарда; Ангина на Лудвиг; Порезна рана на врата; Предозиране с три циклични антидепресанти; Остър миокарден инфаркт/кардиогенен шок; Травматично мозъчно увреждане; Осигуряване на проходими дихателни пътища; Сепсис; Променено съзнание и субарaханоиден кръвоизлив; Хипертония и левокамерна недостатъчност; Интоксикация: Хиперпирексия; Интоксикация: Множество агенти, аритмии; Респираторна недостатъчност и ARDS; Перитонит; Остра бъбречна недостатъчност; Невромускулно заболяване: Сърдечно-съдови аспекти; Невромускулно заболяване: Дихателни аспекти; ХОББ; Остра астма; Мозъчна смърт; Транспорт и изгаряния.

 _____________________________________________________________________________________________


Симулатор за лапароскопска хирургия

 


Лапароскопският хирургичен симулатор Lap Mentor III е съвременна 3D система, включваща широк набор от възможности за практически лапароскопски упражнения. Благодарение на непрекъснатото разширение на библиотеката периодично се обогатяват модулите с учебни задачи, следвайки тенденциите и новостите в лапароскопската хирургия.

Реалистичното усещане на клиничната среда се подсилва от 3D очила за виртуална реалност. Това допълнение потапя обучаващите в атмосферата на операционната зала и им помага да се научат да вземат решения под стрес.

Симулаторът покрива разнообразни клинични сценарии от медицински направления като: обща хирургия, гинекология, урология, бариатрична, колоректална и гръдна хирургия и др.

 _____________________________________________________________________________________________


Симулатор травма

 

Симулаторът пресъздава голям брой съвременни медицински техники и специфични доболнични процедури, с цел развиване на индивидуални и групови професионални умения.

Моделът Apollo интегрира физиологии от кардиоваскуларните, респираторните, неврологичните и фармацевтичните системи и реакциите на симулатора се проявяват в реално време спонтанно и естествено (без инструкторска намеса) в основните компоненти на физиологията (пулс, дихателна честота, ЕКГ, неврологични признаци, консумация на кислород, произвеждане на СО2 и други).

Симулаторът е снабден с набор от рани като: Огнестрелна входна рана (малка и средна); Огнестрелна изходна рана (малка и средна); Отворена рана на главата; Лацерирано бедро; Комбинирана фрактура; Изгаряне – втора степен; Изгаряне – трета степен; Електрическо изгаряне – обширно; Електрическо изгаряне-средно степенно; Електрическо изгаряне-леко степенно; Разкъсване на подбедрицата; Ухапване от паяк/Декубитална язва; Синини – малки/средни/големи; Разкъсване малко/дълбоко/средно дълбоко. 

  _____________________________________________________________________________________________


Аускултационе​н тренажор


SAM 3G е манекен за обучителна аускултация на сърце, бял дроб и корем, с помощта на стандартен стетоскоп.

Регистрират се нормални и патологични сърдечни тонове, шумове, нормално и патологични типове дишане, нормални и патологични аускултаторни феномени от корем. SAM 3G съдържа над 100 звукови явления, с най-високо качество и честота, на бял дроб и сърце, както и на кръвоносни съдове и чревната перисталтика. Вградените в манекена високоговорители позволяват на  студентите да аускултират, използвайки собствен стетоскоп. Тренажорът разполага и с външни високоговорители, осигуряващи възможност избраните звукови явления да бъдат чути при групови упражнения. Манекенът включва библиотека с колекция от 24 реални сърдечни и белодробни аускултаторни феномена, записани от истински пациенти. Функционалните характеристики на SAM 3G  позволяват обучаващия да създаде собствена програма, която да съответства на лекционния курс на студентите, може да бъде използван и за тестова оценка на  практическите умения на студентите. В допълнение към обичайните за аускултация позиции на торса – 9 на предна и 3 на задна гръдна стена, манекенът дава възможност и за палпиране на каротиден пулс.​

​_____________________________________________________________________________________________

Ултразвуков симулатор

 

Симулаторът Vimedix е снабден с трансторакална, трансезофагеална сонди и сонда за абдоминална и плеврална ехография, доближаващи се максимално по вид и начин на работа до реалните ехографски (включително светлинен индикатор за позицията на сканиращата равнина - при трансторакалната и абдоминални сонди). Моделът позволява придобиване на практически умения, аналогични като при работа с реален ехокардиограф, което го прави подходящ за обучение на студентите по медицина, организиране на курсове за студенти със специален интерес към кардиологията, курсове за кардиолози за придобиване на Базисно ниво по ехокардиография, курсове за кардиолози за придобиване на Експертно ниво по ехокардиография, провеждане на изпити по кардиология, изпити по трансезофагеална и трансторакална ехокардиография.

Симулаторът е снабден със следните индивидуални случаи и патологии: Преден миокарден инфаркт при пациент с ХОББ; Биологична клапа в аортна позиция; Дилатираща Кардиомиопатия – леко/тежко степенна лява вентрикуларна систолична дисфункция; Ляв плеврален излив; Лява вентрикуларна апикална аневризма с тромб; Механична изкуствена клапа(двулистна) в аортна и митрална позиция; Нормално сърце при пациент с ХОББ; Тампонада; Остър преден миокарден инфаркт; Остър страничен миокарден инфаркт при пациент с ХОББ; Аортна клапа, инфекциозен ендокардит и много други.

 _____________________________________________________________________________________________


Майчино-фетален симулатор

Симулаторът Lucina е комбинация от реалистичен и контролируем процес на раждане и включва майчин модел и плод. Софтуерът притежава интегрирани физиологични и фармакологични модели, а също така и модели, отразяващи майчино-феталната физиология и кардиотокографско мониториране (КТГ) на плода.

Реалистичният модел на родовите пътища, позволява достоверно представяне на механизмите на раждането като десцензус и ротация на плода. Симулаторът позволява промяна на позицията на родилката: литотомично на четири крака, седяща позиция или в положение клек, включително е осигурена подвижност в кръста (пр. флексия при маньовъра на McRoberts). Симулаторът осигурява промяна на позицията на тялото: по гръб, в ляво странично положение, Тренделенбург, обратен Тренделенбург и автоматично отчита, когато тези позиции са постигнати.

Симулаторът има вградени следните симулации: нормално раждане; инструментално вагинално раждане; фетална тахикардия вследствие майчина пирексия; раждане в седалищно предлежание; депресия на феталната нервна система вследствие назначени опиати дадени на майката; раменна дистокия; маточна атония и постпартална хеморагия; майчин кардио-респираторен арест; еклампсия; пролапс на пъпна връв.

 _____________________________________________________________________________________________


Симулатор за артроскопия

 

Симулаторът VirtaMed ArthroS предлага виртуална реалност с възможност да се усвояват и тренират основни артроскопски, терапевтични, диагностични и хирургични методи. В комбинация с електромагнитния контрол и осигурени манипулации с реални хирургически инструменти се развиват умения за работа с шейвър, артроскоп, пънч/граспер, кука, както и канюла за артроскоп (шафт) и учат трениращите да идентифицират ключови ориентири в дясното коляно. Терапевтичните случаи дават на обучаемите възможност да практикуват новопридобитите си умения върху различни патологии на коляното, включително лезии на менискус, артроза, възпаления на синовиалната мембрана и разхлабени тела.

Симулаторът има вградени следните симулации: различна анатомия и патологии на колянна артроскопия; артроза; различни видове разкъсвания на менискуса: parrot peak, bucket handle, flap tear, radial tear.

 _____________________________________________________________________________________________


Da Vinci

Симулацията е важна част от опита на обучение на съвременните хирургически технологии. Чрез осигуряване на възможност за възстановяване на критични стъпки в контрола на инструментите, симулацията позволява на хирурзите да практикуват своите умения в контролирана неклинична среда.

Роботизираната система da Vinci включва тренировъчен симулатор, съдържащ разнообразни упражнения и сценарии, специално създадени за трениране на практически умения в 3D виртуална среда посредством хирургичната му конзола. Настройката на симулатора позволява на потребителите да практикуват без или с помощ/надзор според техните предпочитания. Вградените показатели помагат на обучаемите да оценяват уменията си, да получават обратна връзка в реално време и да проследяват напредъка си.

Отвореният софтуер дава възможност за надграждане чрез разработване и включване на допълнителни модули за практикуване.

Упражненията на симулатора включват: употреба на вътрешно въртящи се инструменти; движение и контрол на камерата; смяна/ превключване на ръцете от хирургичната платформа; рязане и коагулация.

Тренировъчният комплект включва: тренировъчен  иглодържател; тренировъчен граспер; тренировъчен биполярен форцепс; тренировъчна закривена ножица; тренировъчен форцепс.

 _____________________________________________________________________________________________


Дентален симулатор

Симулаторът  DSE Expert е перфектен инструмент за практическо обучение на студенти по дентална медицина, както и за провеждане на курсове с цел повишаване на квалификацията. Благодарение на модулната си структура, симулаторът може да се използва като индивидуално устройство или тренировъчна станция за групово обучение.

Работната станция включва електронно контролирано позициониране на пациента, интегрирано водоснабдяване и засмукване, големи пространства за съхранение на материали, както и ергономично регулируеми зъболекарски и асистентни елементи с индивидуално избираеми инструменти.

 _____________________________________________________________________________________________

Мулажи

 


Студентите на Медицински университет – Варна развиват уменията си в практически упражнения с разнообразни обучителни пособия и мулажи като:

Мулаж за обдишване и сърдечен масаж

Мулаж за уретерална катетеризация

Мулаж за дамскa  катетеризация

Мулаж за подкожни инжекции

Мулаж за мускулни инжекции

Мулаж на ръка за интравенозни инжекции и манипулации

Мулаж цяло тяло

Мулаж за дренове и хирургични шевове

Мулаж степени на разкритие

Мулаж разкритие с опция за шиене

Мулаж развитие на плода по месеци

Мулаж таз -анатомичен модел

Мулаж раждане бебе и плацента

Мулаж бебе

Мулаж реанимация на новородено

Хирургичен мулаж за грижи за рани и превързочни техники