Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Център за симулационна техника и медицинска апаратура (ЦСТМА)

                  
                   


МУ-Варна и ЦСТМА осигуряват съвременна учебна материално-техническа база, с която да се повишава качеството на учебния процес и интереса на младите хора към научно-изследователската дейност.