Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​


​Академичен състав

Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването:

 Ръководител : Доц. д-р Наталия Василевна Уше​ва, д.м.​​ - курсов ръководител

 Сътрудници:  

Проф. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м.​

Проф. д-р Лора Христова Георгиева, д.м.
Проф. д-р Клара Георгиева Докова, д.м.
Доц. д-р  Десислава Иванова Ванкова, д.м.н.
Доц. Силвия Павлова Николова, доктор
​​Гл. ас. Виржиния ​Атанасова Василева, д.м
Гл​​.ас. Красимира Светославова​ Лалева, доктор​

Гл.ас. Иван Георгиев Попов, доктор
Ас. Соня Валериева Неделчева, доктор
Гл. ас. Галина Атанасова Х​араланова, д.м.
Гл.ас. Петя Стоилова Бончевa, доктор .- административен асистент
Ас. Анна Драгомирова Кожухарова


​УС "Медицинска етика и право":