Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​


​Академичен състав

Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването:

 Ръководител : Доц. д-р Наталия Василевна Уше​ва, д.м.​​ - курсов ръководител

 Сътрудници:   Проф. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м.​

                          Проф. Искра Славчева Мирчева, д.м.​

                          Проф. д-р Лора Христова Георгиева, д.м.

                          Доц. д-р Клара Георгиева Докова, д.м.

                          Доц. д-р  Десислава Иванова Ванкова, д.м.

                           Доц. д-р Димитър Вълчинов Димитров, доктор

                           ​​Гл. ас. Виржиния ​Атанасова Василева, д.м.- административен асистент

                           Гл.ас. Силвия Павлова Николова

                           Гл​​.ас. Красимира Светославова​ Лалева, доктор​

                           Ас. Соня Валериева Неделчева

                           Ас. д-р Галина Атанасова Хараланова

                           Ас. Петя Стоилова Бончева 

                           Ас. Иван Георгиев Попов


​УС по медицинска етика и право:
Ръководител УС​: Проф. Мария Атанасова Вълканова, д.п. - курсов ръководител

                  Гл. ас. Мартин Огнянов Мирчев, доктор​ - административен асистент
                 
                  Ас. Александър Константинов Стойчев​