Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Продължава приемът на кандидатстудентски документи за 14 специалности в МУ-Варна

От днес, 07 юли 2021 г. продължава онлайн приемът на документи за специалностите „Здравен мениджмънт" и „Управление на здравните грижи" (ОКС „бакалавър"), „Логопедия", „Кинезитерапия", „Биомедицинска техника и технологии", „Медицинска сестра" и „Акушерка" (във Варна и филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново), както и за специалностите от Медицинския колеж – „Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт", „Инспектор по обществено здраве", „Медицински оптик", „Рехабилитатор", „Рентгенов лаборант" и „Медицински козметик". Крайният срок за подаване на документи е 13 юли 2021 г. Необходимите документи за кандидатстване можете да видите тук. Всички кандидат-студенти, които са се явили на предварителните изпити (включително и тези, които няма да се явяват на редовните изпити), задължително трябва да подадат документи за кандидатстване в посочените срокове!

За първи път в Медицински университет – Варна ще се приемат студенти по специалността „Биомедицинска техника и технологии" за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър" с професионална квалификация „инженер по биомедицинска техника и технологии". При кандидатстването за тази специалност не се изисква полагането на приемен изпит. През учебната 2021/2022 година ще бъдат приемани единствено студенти за обучение срещу заплащане, за обучение в редовна или задочна форма.

Тестът по биология за специалностите от Медицинския колеж, както и за „Медицинска сестра", „Акушерка" и „Кинезитерапия" ще бъде на 16 юли. За специалността „Управление на здравните грижи" (ОКС „бакалавър") изпитите са съответно: писмен – 20 юли, устен – 23 юли. Специалностите „Логопедия", „Здравен мениджмънт" (ОКС „бакалавър"), „Медицински оптик" и „Биомедицинска техника и технологии" са без приемен изпит.

Обръщаме внимание на всички кандидат-студенти, че в тези срокове се приемат и документите на кандидатите за обучение срещу заплащане (платено обучение), за специалностите, за които е обявена такава опция в системата за онлайн прием. Допълнителна възможност за добавяне на такова желание и извънредни дати за изпити няма да бъдат обявявани.

Таксите за обучение на новоприетите студенти за учебната 2021/2022 година може да видите тук, а броят на приеманите студенти, за които държавата осигурява средства за обучението тук.

Онлайн подаването на документи е удобна възможност, от която можете да се възползвате 24 часа в денонощието. Подробни инструкции за онлайн регистрация можете да видите тук. Кандидатите могат да заплатят необходимите такси чрез системата за електронни плащания ePay или чрез Easy pay. Важно е да знаете, че Медицински университет – Варна не работи с представители и бюра за прием на кандидатстудентски документи – както във Варна, така и в останалите градове в страната.

Кандидат-студенти, които са се явявали на редовните изпити по биология и химия, също ще могат да кандидатстват за посочените по-горе специалности. Те ще могат да подават документи за участие в предстоящия изпит по биология (на 16 юли) в периода от 7 до 13 юли 2021 г., като заплащат такса за явяване на следващ изпит в размер на 50 лв. Ще могат също да заявят желание за участие в класиране по документи за специалностите „Здравен мениджмънт" (ОКС „бакалавър"), „Логопедия", „Медицински оптик" и „Биомедицинска техника и технологии", за които се заплаща такса за кандидатстване в размер на 50 лв за всяка избрана специалност. Профилът на тези кандидати е автоматично заключен и те няма да могат да добавят нови специалности и изпити в системата за онлайн прием. За да участват в подаването на документи от 7 до 13 юли 2021 г. е необходимо да заплатят дължимите кандидатстудентски такси, след което да изпратят платежния документ на и-мейл ksk@mu-varna.bg (като снимка или сканиран образ). И-мейлът трябва да бъде изпратен от електронната поща, с която кандидатите са направили своята регистрация. В и-мейла трябва да се опише кои специалности и в какъв ред да бъдат добавени (желанията се номерират по следния начин: с номер 1 – първо, най-силно желание, 2 – второ желание и т.н., отделно за всяка група специалности). Необходимо е кандидатът да уточни дали това са желания за „държавна поръчка" и/или за „платено обучение". След нанасяне на допълненията за новите специалности от Комисията по прием на документи на МУ-Варна, кандидатите ще получат потвърдителен и-мейл, а профилът им ще бъде актуализиран. 

Информация за кандидат-студентите, които ще се явяват на изпити в МУ-Варна: резултатът от Вашата регистрация ще разберете при повторно влизане в системата за онлайн прием, както и като съобщение на Вашия и-мейл адрес. Ако статусът Ви е „Документите Ви са одобрени", очаквайте в деня преди съответния изпит активирането на нов бутон „Изпитни зали". След натискането на този бутон ще видите в коя сграда и в коя зала трябва да се явите на изпита. От бутона „Печат на документ за явяване на изпит" ще можете да свалите на Вашето устройство или директно да разпечатате документa за явяване на изпита, който трябва да носите в деня на изпита.

Информация за кандидат-студентите, които няма да се явяват на изпити (за специалностите, за които не се изисква полагането на изпит или които са доволни от оценките си от предварителните изпити и няма да се явяват на редовните такива): резултатът от Вашата регистрация ще разберете при повторно влизане в системата за онлайн прием, както и като съобщение на Вашия и-мейл адрес. Ако статусът Ви е „Документите Ви са одобрени", разпечатайте състезателния си картон (от бутона „Печат на картона"). Подпишете го, сканирайте го или го снимайте и го изпратете на e-mail: ksk@mu-varna.bg в посочените срокове за кандидатстване. В противен случай не участвате в класирането поради неизпълнение на условията за кандидатстване.

 

МУ-Варна пожелава успех на всички кандидат-студенти!      

Още актуална и изчерпателна информация, свързана с приема в МУ-Варна, може да намерите тук.      

За контакти и получаване на информация относно Кандидатстудентската кампания – вижте тук.