Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Продължава приемът на кандидатстудентски документи за 14 специалности в МУ-Варна

От днес, 06 юли 2022 г. продължава онлайн приемът на документи за специалностите „Здравен мениджмънт" и „Управление на здравните грижи" (ОКС „бакалавър"), „Логопедия", „Кинезитерапия", „Биомедицинска техника и технологии", „Медицинска сестра" и „Акушерка" (във Варна и филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново), както и за специалностите от Медицинския колеж – „Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт", „Инспектор по обществено здраве", „Медицински оптик", „Рехабилитатор", „Рентгенов лаборант" и „Медицински козметик". Крайният срок за подаване на документи е 12 юли 2022 г. Необходимите документи за кандидатстване можете да видите тук. Всички кандидат-студенти задължително трябва да подадат документи за кандидатстване в посочените срокове, включително и тези, които няма да се явяват на редовните изпити.

Онлайн подаването на документи е удобна възможност, от която можете да се възползвате 24 часа в денонощието. Подробни инструкции за онлайн регистрация можете да видите тук. Кандидатите могат да заплатят необходимите такси чрез системата за електронни плащания ePay или чрез Easy pay. Важно е да знаете, че Медицински университет – Варна не работи с представители и бюра за прием на кандидатстудентски документи – както във Варна, така и в останалите градове в страната.

Информация за кандидат-студентите, които ще се явяват на изпити в МУ-Варна: резултатът от Вашата регистрация ще разберете при повторно влизане в системата за онлайн прием, както и като съобщение на Вашия и-мейл адрес. Ако статусът Ви е „Документите Ви са одобрени", очаквайте във Вашия профил, в деня преди съответния изпит, активирането на нов бутон „Изпитни зали". След натискането бутона ще видите в коя сграда и в коя зала трябва да се явите на изпита. От бутона „Печат на документ за явяване на изпит" в профила Ви ще можете да свалите на Вашето устройство или директно да разпечатате документa за явяване на изпита, който трябва да носите в деня на изпита/изпитите.

Информация за кандидат-студентите, които няма да се явяват на изпити (за специалностите, за които не се изисква полагането на изпит или които са доволни от оценките си от предварителните изпити и няма да се явяват на редовните такива): резултатът от Вашата регистрация ще разберете при повторно влизане в системата за онлайн прием, както и като съобщение на Вашия и-мейл адрес. Ако статусът Ви е „Документите Ви са одобрени", разпечатайте от личния си профил Вашия състезателен картон (от бутона „Печат на картона"). Подпишете го, сканирайте го или го снимайте и го изпратете на e-mail: ksk@mu-varna.bg в посочените срокове за кандидатстване. В противен случай не участвате в класирането, поради неизпълнение на условията за кандидатстване.

За втора поредна година в Медицински университет – Варна ще се приемат студенти по специалността „Биомедицинска техника и технологии" за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър" с професионална квалификация „инженер по биомедицинска техника и технологии". При кандидатстването за тази специалност не се изисква полагането на приемен изпит. Класирането се извършва чрез конкурс по документи на база оценките: от държавен зрелостен изпит по български език и литература и средния успех от дипломата за средно образование. През учебната 2022/2023 година ще бъдат приемани единствено студенти за обучение срещу заплащане, за обучение в редовна или задочна форма.

Тестът по биология за специалностите от Медицинския колеж, както и за „Медицинска сестра", „Акушерка" и „Кинезитерапия" ще се проведе на 15 юли. За специалността „Управление на здравните грижи" (ОКС „бакалавър") изпитите са съответно: писмен – 18 юли, устен – 22 юли. Специалностите „Логопедия", „Здравен мениджмънт" (ОКС „бакалавър"), „Медицински оптик" и „Биомедицинска техника и технологии" са без приемен изпит.

В тези срокове се приемат и документите на кандидатите за обучение срещу заплащане (платено обучение), за специалностите, за които е обявена такава опция в системата за онлайн прием. Допълнителна възможност за добавяне на такова желание и извънредни дати за изпити няма да бъдат обявявани.

Таксите за обучение на новоприетите студенти за учебната 2022/2023 година може да видите тук, а броят на приеманите студенти, за които държавата осигурява средства за обучението тук.

Кандидат-студенти, които са се явявали на редовните изпити по биология и химия, също ще могат да кандидатстват за посочените по-горе специалности. Те ще могат да подават документи за участие в предстоящия изпит по биология (на 15 юли) в периода от 6 до 12 юли 2022 г., като заплащат такса за явяване на следващ изпит в размер на 50 лв. Ще могат също да заявят желание за участие в класиране по документи за специалностите „Здравен мениджмънт" (ОКС „бакалавър"), „Логопедия", „Медицински оптик" и „Биомедицинска техника и технологии", за които се заплаща такса за кандидатстване в размер на 50 лв за всяка избрана специалност. Профилът на тези кандидати е автоматично заключен и те няма да могат да добавят нови специалности и изпити в системата за онлайн прием. За да участват в подаването на документи от 7 до 13 юли 2021 г. е необходимо да заплатят дължимите кандидатстудентски такси, след което да изпратят платежния документ на и-мейл ksk@mu-varna.bg (като снимка или сканиран образ). И-мейлът трябва да бъде изпратен от електронната поща, с която кандидатите са направили своята регистрация. В и-мейла трябва да се опише кои специалности и в какъв ред да бъдат добавени (желанията се номерират по следния начин: с номер 1 – първо, най-силно желание, 2 – второ желание и т.н., отделно за всяка група специалности). Необходимо е кандидатът да уточни дали това са желания за „държавна поръчка" и/или за „платено обучение". След нанасяне на допълненията за новите специалности от Комисията по прием на документи на МУ-Варна, кандидатите ще получат потвърдителен и-мейл, а профилът им ще бъде актуализиран. 


МУ-Варна пожелава успех на всички кандидат-студенти!    

Още актуална и изчерпателна информация, свързана с приема в МУ-Варна, може да намерите тук.      

За контакти и получаване на информация относно Кандидатстудентската кампания – вижте тук.

 
 


Виж още:Прием2022/2023