Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Минка Христова Александрова

​​

ПРИСЪЖДА​НЕ ОНС "ДОКТОР"​ ​ ​
   Дата на публикуване: 26.02.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:Патофизиология
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Физиология и патофизиология"
Кандидат:д-р Минка Христова Александрова
Тема на дисертационния труд:" Проучване на възможни механизми за увреждане на стомашната лигавица и влиянието на мелатонина при модел на термична травма"
Научeн ръководител:Доц. д-р Ганка Йорданова Бекярова, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-363/10.12.2015 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Ганка Йорданова Бекярова, д.м.н. - Ръководител УС „Патофизиология", Катедра „Физиология и патофизиология" при МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. Адриана Иванова Бочева, д.м. – Катедра „Патофизиология" при МУ – СофияРецензия
Вътрешен член

Доц. д-р Мария Ангелова Цанева, д.м. – Катедра  „Предклинични и клинични науки" при

МУ-Варна

Рецензия
Външен членДоц. Милка Милева Милева, д.ф. – Институт по микробиология при БАНСтановище
Външен членДоц.  Татяна Янкова Манолова, д.б.  – бивш ръководител на Катедрата "Биохимия" при МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Искрен Андреев Коцев, д.м.н. - Ръководител УС „Гастроентерология, хепатология и хранене", Катедра „Вътрешни болести" при МУ-Варна 
Външен членПроф. д-р Христо Николов Чучков, д.м.н. - Катедра "Анатомия и хистология, патология и съдебна медицина" при СУ „Климент Охридски" 
Автореф​ерат​ ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 14.03.2016 г. от 11.3​​0 ч. в III-та аудитория на Медицински университет-Варна. ​ ​​