Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Актуални новини


Студенти и докторанти от МУ-Варна могат да кандидатстват за 72-рата среща с нобелови лауреати по физиология и медицина в Германия

Студенти, магистри, докторанти и постдокторанти от Медицински университет – Варна имат шанса да кандидатстват за 72-рата среща с нобелови лауреати по физиология и медицина в Линдау (Германия), която ще се проведе от 25 до 30 юни 2023 г.

София Тех Парк и Фондацията за иновации и технологичен трансфер – ФИТТ, бяха избрани да номинират трима млади учени от България за среща с нобелови лауреати в Линдау от Съвета за организиране на срещите със световно признатите учени. В международното събитие ще участват около 40 носители на най-престижното отличие за наука и над 600 талантливи млади учени от цял свят. виж повече

Медицински университет – Варна обявява прием на документи по първи етап на Национална програма „Млади учени и постдокторанти - 2“ на МОН

В изпълнение на първи етап на Национална програма „Млади учени и постдокторанти - 2" на МОН, по която Медицински университет – Варна е бенефициент, Научноизследователския институт към Медицински университет – Варна обявява конкурс за селекция на млади учени и постдокторанти през 2022 г.

Отдел за технологичен трансфер и иновации е разкрит към Научноизследователския институт в МУ-Варна

Към научноизследователския институт в Медицински университет – Варна е разкрит нов отдел за технологичен трансфер и иновации. Основните задачи, които ще изпълнява новата структура, са свързани с регистрирането на патенти, защита на интелектуалната собственост, управление на иновациите, реализиране на пилотни проекти по трансфер на технологии в бизнеса и трансфер на технологии от учени и експерти в университета към бизнеса. 

​МУ-Варна обявява класирането от проведен конкурс по трети етап на Национална програма „Млади учени и постдокторанти“

На заседание от 4 юни 2021 г. Академичният съвет на Медицински университет – Варна взе решение за класиране на кандидатите по трети етап на Национална програма „Млади учени и постдокторанти" на Министерство на образованието и  

виж повече


МУ-Варна обявява прием на документи по трети етап на Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ на МОН

В изпълнение на трети етап на Национална програма „Млади учени и постдокторанти", по която Медицински университет – Варна е бенефициент, Научноизследователския институт към Медицински университет – Варна обявява конкурс за селекция на млади учени и постдокторанти през 2021 г.

виж повече