Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Академичен състав

​​​​

​Ръководител: Проф. д-р Людмила Бончева Ангелова, д.м. 

​                         Доц. д-р Трифон Георгиев Червенков, д.б.
                         Ас. д-р Милена Петрова Стоянова
                         Ас. д-р Мари Ара Хачмериян-Андреева, д.б.​
                         Ас. д-р Мария Костадинова Левкова - административен асистент 
                         Ас. д-р Валентина Димитрова Митева 
                         Ас. д-р Диннар Али Яхя
                         Maрия Кирякова Цветкова​ -  биолог