Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

МЕРКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ КОРОНАВИРУС (COVID-19)


МУ- Варна осигурява възможност за ваксиниране на всички свои студенти, служители/ преподаватели и техните родственици

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна осигурява възможност за приоритетно ваксиниране срещу COVID-19 на всички свои студенти, служители/ преподаватели и техните родственици с РНК ваксини на фирмите Pfizer/BioNTech или Moderna. Ваксинирането ще се извършва по предварително изготвен график, във ваксинационния център на  ДКЦ „Света Марина"-Варна.

Всички желаещи могат да се запишат тук.  

________________________________________________„Правила за безопасна работа и обучение в МУ-Варна и предпазни мерки, свързани с учебн.2020/2021година в условията на COVID-19“

________________________________________________Заповед на Ректора на МУ-Варна за изменение на организацията за провеждане на преддипломни стажове и държавни изпити, считано от 25.01.2021г.

Заповед на Ректора на МУ-Варна за въвеждане на смесен режим на работа, считано от 01.12.2020г. до началото на летния семестър на учебната 2020/2021г.


Със заповед №Р-100-679/28.10.2020г. на Ректора на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна се преустановява присъственият  учебен процес, считано от 29.10.2020г. до 12.11.2020г. За посочения период обучението по всички специалности в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, в т.ч. и към ЦПО ще се провежда по утвърдения график на учебните занятия чрез електронната система Blackboard на университета, както и чрез други технически методи, средства и платформи за обучение, въведени в учебния процес. 

Заповед на Ректора от 03.09.2020г. за организация на учебния процес и трудовата дейност на служителите


________________________________________________


МЕРКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ КОРОНАВИРУС (COVID-19)

KOГА ДА ИЗПОЛЗВАМЕ MAСКА

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА КОРОНАВИРУС (COVID-19)

ПРЕДПАЗВАНЕ И ПЪТУВАНЕ

ИЗВАДКИ ОТ ЗАПОВЕДИТЕ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ВАЖНИ ЗА СТУДЕНТИТЕ ИЗВАДКИ ОТ ЗАПОВЕДИТЕ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И РЕШЕНИЯ НА ОБЛАСТНИЯ КРИЗИСЕН ЩАБ НА ГР. ВАРНА, СВЪРЗАНИ С ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 И ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Извадки от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн. ДВ, бр. 28/24.03.2020 г. - извънреден)

COVID-19 - ПРОИЗХОД, ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ И ПРОГНОЗА

МЕХАНИЗЪМ НА ПРЕДАВАНЕ ПРИ COVID 19 И УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕПИДЕМИЧНИЯ ПРОЦЕС