Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Започна онлайн приемът на документи за кандидатстване за 19 специалности в МУ-Варна


На 16 юни 2021 г., започна онлайн приемът на документи за специалностите „Медицина", „Дентална медицина", „Фармация", „Управление на здравните грижи" (ОКС „бакалавър"), „Здравен мениджмънт" (ОКС „бакалавър"), ‚Логопедия", „Кинезитерапия", „Биомедицинска техника и технологии", „Медицинска сестра" и „Акушерка" (за обучение във Варна и филиалите на МУ-Варна в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново), както и за специалностите в Медицински колеж – Варна – „Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт", „Инспектор по обществено здраве", „Медицински оптик", „Зъботехник", „Рехабилитатор", „Рентгенов лаборант" и „Медицински козметик". Необходимите документи за кандидатстване можете да видите тук. Всички кандидат-студенти, които са се явили на предварителните изпити (включително и тези, които няма да се явяват на редовните изпити), задължително трябва да подадат документи за кандидатстване в посочените срокове!

Онлайн подаването на документи е удобна възможност, от която можете да се възползвате 24 часа в денонощието. Подробни инструкции за онлайн регистрация можете да видите тук. Кандидатите могат да заплатят необходимите такси чрез системата за електронни плащания ePay или чрез Easy pay. Важно е да знаете, че Медицински университет – Варна не работи с представители и бюра за прием на кандидатстудентски документи – както във Варна, така и в останалите градове в страната.

Информация за кандидат-студентите, които ще се явяват на изпити в МУ-Варна: резултатът от Вашата регистрация ще разберете при повторно влизане в системата за онлайн прием, както и като съобщение на Вашия и-мейл адрес. Ако статусът Ви е „Документите Ви са одобрени", очаквайте в деня преди съответния изпит активирането на нов бутон „Изпитни зали". След натискането на този бутон ще видите в коя сграда и в коя зала трябва да се явите на изпита. От бутона „Печат на документ за явяване на изпит" ще можете да свалите на Вашето устройство или директно да разпечатате документa за явяване на изпита, който трябва да носите в деня на изпита/изпитите.

Информация за кандидат-студентите, които няма да се явяват на изпити (за специалностите, за които не се изисква полагането на изпит или които са доволни от оценките си от предварителните изпити и няма да се явяват на редовните такива): резултатът от Вашата регистрация ще разберете при повторно влизане в системата за онлайн прием, както и като съобщение на Вашия и-мейл адрес. Ако статусът Ви е „Документите Ви са одобрени", разпечатайте състезателния си картон (от бутона „Печат на картона"). Подпишете го, сканирайте го или го снимайте и го изпратете на e-mail: ksk@mu-varna.bg в посочените срокове за кандидатстване. В противен случай не участвате в класирането поради неизпълнение на условията за кандидатстване.

За първи път в Медицински университет – Варна ще се приемат студенти по специалността „Биомедицинска техника и технологии" за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър" с професионална квалификация „инженер по биомедицинска техника и технологии". При кандидатстването за тази специалност не се изисква полагането на приемен изпит. Класирането се извършва чрез конкурс по документи на база оценките: от държавен зрелостен изпит по математика и средния успех от дипломата за средно образование (при неположен държавен зрелостен изпит балообразуваща при класирането е оценката по математика от курса на обучение от дипломата за средно образование). През учебната 2021/2022 година ще бъдат приемани единствено студенти за обучение срещу заплащане, за обучение в редовна или задочна форма.

Паралелно с горепосочените специалности на същата дата започна и приемът на документи за петия випуск студенти в направление „Военен лекар". В програмата, стартирала през учебната 2017/2018 година, бяха приети първите студенти в България, които провеждат своето обучение по две специалности: „Медицина" за образователно-квалификационна степен „магистър" и „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво" с образователно-квалификационна степен „бакалавър". Обучението на студентите се извършва в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров". Обръщаме внимание на всички кандидат-студенти, които са положили успешно предварителните изпити по биология и химия, че могат да използват оценките си от тях за кандидатстване и за направление „Военен лекар", като положат и необходимите за това изпити във Висшето военноморско училище. С оценките от успешно положените изпити по биология и химия (предварителни и редовни) кандидат-студентите могат да участват в класиране и за специалност „Медицина", като това желание се посочва при подаването на документите за кандидатстване. Класиранията за направление „Военен лекар" и специалност „Медицина" са независими едно от друго, т.е. кандидат-студентите могат да бъдат класирани и за двете специалности едновременно, но могат да се запишат за студенти само по едната. В случай че са класирани по едната специалност, която обаче не ги удовлетворява и решат да не се запишат за нея, отпадат само от класирането за тази специалност, но продължават да участват в класирането за другата. Необходимите допълнителни документи за кандидатстване, които се представят пред ВВМУ, можете да видите тук. Кандидат-студентите, които не са се явявали на тези изпити в рамките на ранната кампания на ВВМУ, задължително трябва да се явят на редовните такива. Информация за допълнителните задължителни изпити за направление „Военен лекар" може да получите на тел. 0889/044 111 (кап. Димана Славова).

Крайният срок за подаване на документи за направление „Военен лекар" и специалностите „Медицина", „Дентална медицина", „Фармация" и „Зъботехник" е 30 юни 2021 г., а за останалите специалности 13 юли 2021 г.

Обръщаме внимание на всички кандидат-студенти, че в тези срокове се приемат и документите на кандидатите за обучение срещу заплащане (платено обучение), за специалностите, за които е обявена такава опция в системата за онлайн прием. Допълнителна възможност за добавяне на такова желание и извънредни дати за изпити няма да бъдат обявявани.

Таксите за обучение на новоприетите студенти за учебната 2021/2022 година може да видите тук, а броят на приеманите студенти, за които държавата осигурява средства за обучението тук.

На 5 юли ще се проведат редовните изпити по биология и химия за направление „Военен лекар" и специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация". Тестът по биология за специалностите от Медицинския колеж, както и за „Медицинска сестра", „Акушерка" и „Кинезитерапия" ще бъде на 16 юли. Изпитът по моделиране за специалност „Зъботехник" е на 9 юли. За специалността „Управление на здравните грижи" (ОКС „бакалавър") изпитите са съответно: писмен – 20 юли, устен – 23 юли. Специалностите „Логопедия", „Здравен мениджмънт" (ОКС „бакалавър"), „Медицински оптик" и „Биомедицинска техника и технологии" са без приемен изпит.

 

МУ-Варна пожелава успех на всички кандидат-студенти!

 

Още актуална и изчерпателна информация, свързана с приема в МУ-Варна, може да намерите тук.

За контакти и получаване на информация относно Кандидатстудентската кампания – вижте тук.

Вижте още: Често задавани въпроси