Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Актуално


Кандидатствайте до19 януари за студентска мобилност по Програма „Еразъм+” ​До 19 януари 2024 г., всички желаещи да участват в студентска мобилност по Програма „Еразъм+“ през следващата 2024/2025 академична година, могат да подадат своите документи за кандидатстване.

За мобилност могат да кандидатстват студенти от следните специалности:

  • „Медицина“ - 2-ри, 3-ти и 5-ти курс, за провеждане на летни практики и държавен стаж;
 • „Фармация“ - 2-ри и 3-ти курс, за провеждане на практическо обучение по СИД;
 •  „Дентална медицина“ - 2-ри и 3-ти курс, за провеждане на летни практики;
 •  „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ - 3-ти курс, за мобилност по време на преддипломен стаж;
 •  „Рехабилитатор“, „Зъботехник“, „Мед. лаборант“ и „Рентгенов лаборант“ – 2-ри курс, за мобилност по време на преддипломен стаж;
 • Докторанти

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Среща на студенти, провеждащи мобилност по програма Еразъм+


В учебна зала I, Костен музей, беше организирана среща на студенти, провели мобилност по програма Еразъм+ през академичната 2022/2023г. в партньорски университети в чужбина и студенти, които са класирани за провеждане на мобилност през 2023/2024 г.

​Вижте повече
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кандидатствайте до 2 октомври за студентска мобилност по програма „Еразъм+"


До 2 октомври 2023 г., всички желаещи да участват в студентска мобилност по програма „Еразъм+" през 2023/2024 академична година, могат да подадат своите документи за кандидатстване за незаетите места.

За мобилност могат да кандидатстват студенти от следните специалности:

Вижте повече

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Кандидатствайте до 9 януари за студентска мобилност по Програма Еразъм+"


До 9 януари 2023 г., всички желаещи да участват в студентска мобилност по Програма „Еразъм+" през следващата 2023/2024 академична година, могат да подадат своите документи за кандидатстване.   

Вижте повече


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кандидатствайте до 5 октомври за студентска мобилност по програма „Еразъм+"


До 5 октомври 2022 г., всички желаещи да участват в студентска мобилност по програма „Еразъм+" през 2022/2023 академична година, могат да подадат своите документи за кандидатстване за незаетите места.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стартира проект BeWell с участието на МУ – Варна


24 партньори от 11 европейски държави, водени от Европейската асоциация за здравен мениджмънт (EHMA) и с участието на МУ - Варна, формират консорциум под акронима BeWell. Този консорциум се ангажира да разработи стратегия, в партньорство с широк кръг от заинтересовани страни в здравеопазването, за повишаване на уменията и преквалификация на европейската работна сила в здравеопазването. Това широкомащабно партньорство за умения като алианс ще подкрепя стратегията и нейното интегриране в местни, регионални и национални планове.


Вижте повече

                          -----------------------------------------------------------------------------------------------

Преподавателските мобилности по програма „Еразъм+“ бяха обсъдени в поредица онлайн срещи

Поредица от онлайн срещи за мобилностите по програма „Еразъм+" на университетско ниво бяха проведени през февруари и март 2022 г. Фокусът бе върху преподавателските мобилности. Участие взеха ръководителите на катедри/УС от Факултет по медицина, Факултет по дентална медицина, Факултет по фармация, Факултет по обществено здравеопазване и Медицински колеж.

Вижте повече

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
МУ – Варна взе участие в среща на Център за развитие на човешките ресурси с ректорите и Еразъм координаторите на българските висши училища

На 27 януари 2022 г. в гр. София се проведе Национална среща на ректорите на българските висши училища  и координатори по проекти по Ключова дейност 1 на Програма „Еразъм+", сектор „Висше образование".

Вижте повече
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаеми колеги, студенти и партньори по програма „Еразъм+“,
Скъпи приятели,

В навечерието на коледните и новогодишни празници бихме искали да се поздравим с постигнатите добри резултати и успешни партньорства.
Благодарим на всички за ентусиазма и вдъхновението, с което работихме  за продължаващото международно сътрудничество и интернационализация на Медицински университет – Варна.
На вас и на вашите семейства желаем здраве, успех и любов!

Екипът на програма „Еразъм+“

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кандидатствайте до 14 януари за студентска мобилност по Програма Еразъм+"


До 14 януари 2022 г., всички желаещи да участват в студентска мобилност по Програма „Еразъм+" през следващата 2022/2023 академична година, могат да подадат своите документи за кандидатстване.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кандидатствайте до 7 октомври за студентска мобилност по програма „Еразъм+”


До 7 октомври 2021 г., всички желаещи да участват в студентска мобилност по програма „Еразъм+" през 2021/2022 академична година, могат да подадат своите документи за кандидатстване.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кандидатствайте до 19 февруари за студентска мобилност по програма „Еразъм+"


До 19 февруари 2021 г., всички желаещи да участват в студентска мобилност по програма „Еразъм+" през следващата 2021/2022 академична година, могат да подадат своите документи за кандидатстване.

Вижте повече


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаеми Еразъм студенти,

Във връзка с усложнената обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, и с цел опазване на Вашето здраве, в случай че имате притеснения относно престоя си в държавата, в която се намирате в момента, следва незабавно да се свържете с координатора в отдел „Международно сътрудничество" за обсъждане на конкретната ситуация.

Всички въпроси, свързани с мобилност по програма "Еразъм+" трябва да бъдат отправяни към нас по електронна поща или телефон, не се допускат студенти на място:

E-mail: erasmus@mu-varna.bg , Svetlana.panayotova@mu-varna.bg и тел. 052/677 020

Виж повече

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Екипът по програма „Еразъм+" в МУ – Варна посреща предизвикателствата на новия програмен период


На 26 февруари 2020 г. се проведе заседание на екипа по програма „Еразъм+" в МУ – Варна. Членовете на екипа се избират с решение на Академичен съвет с цел реализиране на дейностите по проектите за мобилност на студенти, преподаватели и служители. В състава му влизат заместник-ректорът по международно сътрудничество, който е и институционален координатор,  деканите на факултетите, директорите на Медицинския колеж и филиалите,  представители на академичния състав, отдел „Международно сътрудничество" и административните звена. Виж още
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Кандидатствайте до 18 декември за студентска мобилност по Програма Еразъм+"

До 18 декември 2019 г., всички желаещи да участват в студентска мобилност по Програма „Еразъм+" през следващата 2020/2021 академична година, могат да подадат своите документи за кандидатстване.

Виж още


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Медицински университет – Варна обявява следната възможност за студентска мобилност по Програма „Еразъм+", която ще се проведе през втори семестър на 2019/2020 академична година:

Студентска мобилност за 3-ти курс на специалност „Логопедия"

​ ​
Държава Град Университет Планирани места Продължителност на обучението Език, на обучение
Португалия Сетубал POLYTECHNIC INSTITUTE OF SETÚBAL 2 4 месеца английски

 

За участие могат да кандидатстват студенти с минимален среден успех от следването към момента на кандидатстване "Много добър 4,50". Студентите трябва да са положили всички изпити към момента на подаване на документите.

 ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Формуляр за кандидатстване (по образец);
 2. Декларация за защита на личните данни по Студентска мобилност (по образец);
 3. Уверение от Учебен отдел за среден успех от следването;
 4. Препоръка на български език от преподавател в МУ-Варна;
 5. Сертификат за език, доказващ ниво на езикова подготовка (или копие от диплома за профилирано езиково обучение).

  Срок за подаване на документите – 08.11.2019

  Документите се подават в отдел „Международно сътрудничество" /стая 209/ от 13:00 до 16:00 часа.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дни на Еразъм

На 11.10.2019 (петък) от 17:00 часа, в Трета аудитория на МУ-Варна ще се проведе информационна среща за студентска мобилност по програма „Еразъм+“. Срещата e планирана в рамките на инициативата „Дни на Еразъм“ (Erasmus Days).
 
За втора поредна година Европейската комисия организира „Дни на Еразъм“ на 10, 11 и 12 октомври 2019, с които се отбелязва положителното въздействие на програма „Еразъм+“. Инициативата се провежда едновременно във всички държави по света, легитимни за участие.
 
Целта на събитията е да представят европейските ценности, ползите от образователната мобилност, въздействието на проектните резултати и значението на програма „Еразъм+“ в рамките на тези предварително определени дни, така че да бъдат видни и достъпни за гражданите, бизнеса, медиите и отговорните за формирането на политиките в сферата.
 
Повече информация за инициативата „Дни на Еразъм“ (Erasmus Days) можете да намерите тук: http://hrdc.bg/news/erasmusdays-2019/


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Кандидатствайте до 4 октомври за студентска мобилност по Програма „Еразъм+

До 4 октомври 2019 г. е крайният срок, в който всички желаещи да участват в студентска мобилност през настоящата 2019/2020 академична година, могат да кандидатстват за незаетите места.

За участие в програма „Еразъм+" могат да кандидатстват всички студенти с минимален среден успех от следването към момента на кандидатстване "Много добър 4,50".

Студентите трябва да са положили всички изпити към момента на подаване на документите.

За участие в Програма „Еразъм+" могат да кандидатстват и редовни докторанти с минимален среден успех от дипломата за висше образование "Много добър 4,50".

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Формуляр за кандидатстване (по образец)
 2. Декларация за защита на личните данни по студентска мобилност (по образец)
 1. Уверение от Учебен отдел за среден успех от следването за студенти (за докторанти - Копие на заповедта за зачисляване като редовен докторант и копие от дипломата за висше образование)
 2. Препоръка на български език:
 • за студенти – от преподавател в МУ-Варна
 • за докторанти – от ръководителя на докторантурата
 1. Сертификат за език, доказващ ниво на езикова подготовка (или копие от диплома за профилирано езиково обучение)

 Срок за подаване на документите – 4.10.2019 г.

Документите се подават в отдел „Международно сътрудничество" /стая 209/ от 13:00 до 16:00 часа.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


МУ-Варна участва в проект за онлайн-обучение по английски и немски език в областта на здравеопазването

Медицински университет - Варна участва в проект за онлайн-обучение по английски и немски език в областта на здравеопазването- „HELP2 – HEalthcare Language Learning Programme". Той е продължение на HELP – Healthcare English Language Programme (2014-2017), реализиран в рамките на програма „Еразъм +". Начинанието стартира през месец ноември 2018 година и е с обща продължителност две години и половина.

Международният екип се състои от преподаватели по чужди езици, педагози, експерти по интеркултурно обучение, лекари и софтуерни инженери от шест страни от Източна и Централна Европа (България, Чехия, Литва, Полша, Румъния и Словакия) и две западноевропейски страни (Германия и Португалия). Медицински университет – Варна участва в проекта с представители от екипите на Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт, отдел "Международно сътрудничество" и „Интернационален център за електронно и дистанционно обучение".

HELP2 доразвива и обогатява предлаганата от първия проект онлайн-програма, като я разширява с 14 нови модула на английски език и 10 модула на немски език. Те ще се предлагат онлайн чрез отворена платформа MOODLE и мобилно приложение за потребителите на Android. Новите модули ще предоставят на потребителите материали за работа онлайн и офлайн (PDF файлове за сваляне, подготвен за печат електронен учебник), свободно достъпни под лицензи Creative Commons CC-BY-NC-SA 4.0 (отворени лицензи). Платформата ще продължи да бъде със свободен достъп след завършването на проекта.

HELP2 ще предлага учебни ресурси и модули за самостоятелно учене на специализиран английски и немски език за медицински цели, като фокусът е насочен към специалистите по здравни грижи. Модулите съчетават по иновативен начин езикова и интеркултурна подготовка за посрещане на предизвикателствата на европейския пазар на труда.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Кандидатствайте до 20 декември за студентски мобилности по Програма „Еразъм+”

До 20 декември 2018 г., всички желаещи да участват в студентски мобилности по Програма „Еразъм+" през следващата 2019/2020 академична година, могат да подадат своите документи за кандидатстване.

За мобилност могат да кандидатстват студенти от следните специалности:

 • „Медицина" - 2-ри, 3-ти и 5-ти курс, за провеждане на летни практики и държавен стаж;
 • „Фармация" - 2-ри и 3-ти курс, за провеждане на практическо обучение по СИД;
 •  „Дентална медицина" - 2-ри, 3-ти и 5-ти курс, за провеждане на летни практики и държавен стаж по Еразъм+;
 •  „Медицинска сестра" и „Акушерка" - 3-ти курс, за мобилност по време на преддипломен стаж;
 •  „Здравен мениджмънт" и „Управление на здравни грижи" /ОКС Бакалавър/ - 3-ти курс, за провеждане на преддипломен стаж;
 • „Рехабилитатор", „Зъботехник" и „Мед. лаборант" – 2-ри курс, за мобилност по време на преддипломен стаж;
 • Докторанти

Вижте тук държавите, университетите и свободните места, за които може да кандидатствате.

Участниците трябва да имат минимален среден успех от следването към момента на кандидатстване "Много добър 4,50".

Студентите трябва да са положили всички изпити към момента на подаване на документите.

За участие в Програма „Еразъм+" могат да кандидатстват и редовни докторанти с минимален среден успех от дипломата за висше образование "Много добър 4,50".

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Формуляр за кандидатстване (по образец)
 2. Декларация за защита на личните данни по студентска мобилност (по образец)
 1. Уверение от Учебен отдел за среден успех от следването за студенти (за докторанти - Копие на заповедта за зачисляване като редовен докторант и копие от дипломата за висше образование)
 2. Препоръка на български език:
 • за студенти – от преподавател в МУ-Варна
 • за докторанти – от ръководителя на докторантурата
 1. Сертификат за език, доказващ ниво на езикова подготовка (или копие от диплома за профилирано езиково обучение)

Документите се подават в отдел „Международно сътрудничество" /стая 209/ от 13:00 до 16:00 часа при Светлана Панайотова.

Срок за подаване на документите – 20.12.2018 г.____________________________________________________

Дни на Еразъм
 
На 12.10.2018 (петък), във фоайето на сграда Ректорат (ет. 1) ще се проведе „Erasmus Open Day“. Желаещите ще могат да получат информационни материали за програма „Еразъм+“ от разположения в сградата щанд. Ще бъдат излъчвани филми на MU-Vi TV на теми, свързани с участие в мобилности по програмата.
 
Събитието се провежда по повод организираните от Европейската комисия „Дни на Еразъм“ (ErasmusDays) ( на 12 и 13 окотмври 2018 г.), с които се отбелязва положителното въздействие на програма „Еразъм+“. Инициативата се провежда едновременно във всички държави по света, легитимни за участие.
 
Целта на събитието е да представи европейските ценности, ползите от образователната мобилност, въздействието на проектните резултати и значението на програма „Еразъм+“ в рамките на тези предварително определени дни, така че да бъдат видни и достъпни за гражданите, бизнеса, медиите и отговорните за формирането на политиките в сферата.  ____________________________________________________


Кандидатствайте до 5 октомври за студентска мобилност по Програма Еразъм+"


До 5 октомври 2018 г. е крайният срок, в който всички желаещи да участват в студентска мобилност през настоящата 2018/2019 академична година, могат да кандидатстват за незаетите места.

За участие в програма „Еразъм+" могат да кандидатстват всички студенти с минимален среден успех от следването към момента на кандидатстване "Много добър 4,50".

Виж повече

  ____________________________________________________


Кандидатствайте до 20 декември за студентски мобилности по Програма "Еразъм+"


До 20 декември 2017 г., всички желаещи да участват в студентски мобилности по Програма „Еразъм+" през следващата 2018/2019 академична година, могат да подадат своите документи за кандидатстване.

Вижте повечеМУ-Варна участва в национална среща по програма „Еразъм +"

Ha 25 и 26 октомври 2017 г. в Плевен се проведе национална среща на координаторите по програма „Еразъм+" от всички висши училища в България на тема: „Информационни дни и обучителен семинар за подобряване на административния процес по Програма „Еразъм+" – сектор „Висше образование".

Вижте повече      ____________________________________________________


Информационна среща за студентска мобилност по програма „Еразъм+"

 

На 17.10.2017 г. ще се проведе информационна среща за студентска мобилност по програма „Еразъм+". От 15:00 часа в Заседателна зала (ет.2, зала 209) на МУ-Варна ще бъдат представени възможностите за обучение и практика в чужбина, които програмата предлага. Поканени са всички студенти и докторанти от МУ-Варна, които имат интерес към възможностите за мобилност, предоставени от програма „Еразъм+".

Кандидатствайте до 23-ти октомври за студентска мобилност по програма "Еразъм +"

До 23-ти октомври 2017 година е крайният срок, в който всички желаещи да участват в студентска мобилност могат да кандидатстват за незаетите места през настоящата 2017/2018 академична година.

                                                  ____________________________________________________​​


Международен форум на партньорствата на Медицински университет - Варна

На 16 и 17 октомври 2017 г. за втора поредна година ще се проведе Международният форум на партньорствата на Медицински университет - Варна. Основната тема на тазгодишната среща „Международни партньорства за младежта – студентски живот и Еразъм+" е вдъхновена от факта, че град Варна е обявен за „Европейска младежка столица" за 2017 година и отбелязването на 30-та годишнина на програма „Еразъм".

Виж повече

____________________________________________________


МУ-Варна бе представен на Международната седмица по Програма "Еразъм+" в Коимбра

От 5 до 9 юни 2017 г. се проведе Международната седмица по Програма „Еразъм+", организирана от Международния отдел към Факултета по медицина при Университета в Коимбра (Португалия). Основан през 1290 година, той е най-старият университет в страната и сред най-старите в света. С около 25 хиляди студенти и днес Университетът е измежду основните образователни и изследователски центрове на Португалия.

Виж повече

______________________________________________________

Конкурс "Какви са плюсовете на моя Еразъм?"

        Във връзка с отбелязване на тридесетгодишнината на Програма „Еразъм+“, Център за развитие на човешките ресурси обявява конкурс за снимка и видео на тема:  "Какви са плюсовете на моя Еразъм?"

        В конкурса могат да участват всички, които са осъществили мобилност по Програма „Еразъм+“.

        Повече информация за конкурса ще намерите на: www.goo.gl/vn2fPl и на фейсбук страницата на Център за развитие на човешките ресурси (hrdcbg).


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Кандидатстване за Еразъм-мобилности през 2017/2018

       До 21 декември 2016 година е крайният срок, в който всички желаещи да участват в студентски мобилности през следващата академична година 2017/2018, могат да подадат своите документи за кандидатстване.
Кандидатите могат да бъдат студенти от следните специалности:

 • „Медицина" - 2-ри, 3-ти и 5-ти курс, за провеждане на летни практики и държавен стаж по Еразъм+;
 •  „Фармация" - 2-ри, 3-ти и 4-ти курс, за провеждане на практическо обучение по СИД;
 • „Медицинска сестра" и „Акушерка" - 3-ти курс, кандидатстват за мобилност по време на държавен стаж;
 • „Здравен мениджмънт" и „Управление на здравни грижи" /ОКС Бакалавър/ - 3-ти курс, за провеждане на преддипломен стаж
      Вижте тук държавите, университетите и свободните места, за които може да кандидатствате.
За участие в програма Еразъм+ могат да кандидатстват всички студенти с минимален среден успех от следването към момента на кандидатстване "Много добър 4,50".

     Студентите трябва да са положили всички изпити към момента на подаване на документите.
За участие в програма Еразъм+ могат да кандидатстват и редовни докторанти с минимален среден успех от дипломата за висше образование "Много добър 4,50".
 
    Необходимите документи за кандидатстване са: 

 1. Формуляр за кандидатстване (по образец)
 2. Декларация за защита на личните данни по Студентска мобилност (по образец)
 3. Уверение от Учебен отдел за среден успех от следването за студенти (за докторанти - Копие на заповедта за зачисляване като редовен докторант и копие от дипломата за висше образование)
 4. Препоръка на български език:
 • за студенти – от преподавател в МУ-Варна
 • за докторанти – от ръководителя на докторантурата

   5. Сертификат за език, доказващ ниво на езикова подготовка (или копие от диплома за профилирано езиково обучение)

    Документите се подават в отдел „Международно сътрудничество" /стая 209/ от 13:00 до 16:00 часа при Светлана Панайотова или сканирани на e-mail: erasmus@mu-varna.bg

Срок за подаване на документите – 21.12.2016

                                              -----------------------------------------------------------------------------------------------


Информационна брошура Еразъм+

     Излезе от печат новaта информационна брошура за мобилност по Програма „Еразъм+“. Изданието е предназначено за всички студенти, докторанти, преподаватели и служители в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, които имат интерес към програмата и желаят да проведат период на обучение, практика или преподаване в някой от нашите чуждестранни Еразъм-партньори.