Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Чл. - кор. проф. д-р Христина Николова Групчева д.м.н. FEBO, FICO(Hon), FBCLA, FIACLE


Катедра: Катедра по очни болести и зрителни науки
УС:
Е-поща: hristina.grupcheva@mu-varna.bg
Телефон: 052/634 901

 

Биография

Проф. д-р Христина Групчева е завършила МУ-Варна през 1992 г., а от 1996г. е специалист по „Очни болести". Има множество специализации в Moorfields Eye Hospital, Лондон и Университета в Дънди, Великобритания. През 2000г.  след спечелване на стипендия на  Морис и Филис Пайкъл, започва 3 годишна научна и клинична специализация по роговица в Университета в Окланд, Нова Зеландия. Заедно с позицията на старши асистент заема и клинична позиция в отделението по „Очни болести" в националната болница в Окланд. През периода завършва докторска дисертация на тема „Микроструктурен анализ на роговицата в здраве и болест". Докторската степен е присъдена през 2002 г. с най-високи препоръки и наградата на ректора за най-добра дисертация на 2002 г. При завръщането си в България през 2003 г. е назначена за заместник управител на „СБОБАЛ-Варна" ЕООД, а малко след това за асистент в катедрата по „Неврохирургия, УНГ и очни болести". През 2006г. е избрана за доцент към същата катедра. През 2009г. защитава докторат на тема: „Контактните лещи в България, Европа и света – проблеми и перспективи", а от 2010г. е избрана от ВАК за професор. През 2011г. е назначена за ръководител на катедрата по „Очни болести и зрителни науки", а от 2014г. до момента е заместник – ректор в МУ-Варна.

През 2019 г. става управител на „СБОБАЛ-Варна" ЕООД.

Професор Групчева е клиницист с тридесет годишен опит и е с широки научно-практически интереси, които включват контактни лещи, сухо око, предна очна повърхност, микроструктурен анализ с конфокална микроскопия, пенетрираща кератопластика и реконструкция на преден очен сегмент, кератоконус, рефрактивна хирургия и катаракта и др. Тя има над 180 публикации и участие в 20 монографии и учебници. В редакционната колегия е на 2 световно известни издания по офталмология. Ръководител е на редица проекти, на 16 завършили докторанти и 12 специализанти по „Очни болести". Има интереси за разработване на иновативни учебни програми за различни нива на обучение от студентско до следдипломна квалификация. Тя е изключително уважаван и канен лектор по целия свят. От началото на професионалната си кариера до сега е изнесла над 200 лекции, включително и в развиващите се страни. От 1999г. насам е спечелила множество грантове за научни и инфраструктурни проекти.

Заема ръководни постове в многобройни офталмологични общества като „Международния съвет по офталмология (FICO)" – изпитен координатор, „Международната асоциация по контактна корекция (FIACLE)", „Европейската асоциация по контактна корекция (ECLSO)" – член на борда, „Съюз на медицинските специалисти", секция офталмология – представител за България, „Съюза на очните лекари в България" – член на борда и др. През май 2017г. е избрана за президент на „Европейския борд по офталмология (EBO)" за периода 2019г.-2020г.

Има присъдени редица награди и отличия на национално и международно ниво. Последното от тях е през 2019г. на клуб „Отворено общество" за „Граждански принос в медицината и здравеопазването".


Публикации

Научни публикации

Отворен достъп

По-важни публикации:

Grupcheva Cn, Laux Wt, Rupenthal Id, Mcghee J, Mcghee Cn, Green Cr. Improved corneal wound healing through modulation of gap junction communication using Connexin43-specific antisense oligodeoxynucleotides.Invest Ophthalmol Vis Sci. 2012 Jan 12. [Epub ahead of print]

Efron N, Morgan Pb, Woods Ca; International Contact Lens Prescribing Survey Consortium. Survey of contact lens prescribing to infants, children, and teenagers.Optom Vis Sci. 2011 Apr;88(4):461-8

Vincent Al, Markie Dm, De Karolyi B, Wheeldon Ce, Patel Dv, Grupcheva Cn, Mcghee Cn. Exclusion of known corneal dystrophy genes in an autosomal dominant pedigree of a unique anterior membrane corneal dystrophy.Mol Vis. 2009 Aug 26;15:1700-8.

Patel Dv, Grupcheva Cn, Mcghee Cn. Imaging the microstructural abnormalities of meesmann corneal dystrophy by in vivo confocal microscopy. Cornea. 2005 Aug;24:669-73.

Thompson Am, Sachdev N, Wong T, Riley Af, Grupcheva Cn, Mcghee Cn.The Auckland Cataract Study: 2 year postoperative assessment of aspects of clinical, visual, corneal topographic and satisfaction outcomes. Br J Ophthalmol. 2004 Aug;88(8):1042-8.

2004       Muller A, Craig Jp, Grupcheva Cn, Mcghee Cn. The effects of corneal parameters on the assessment of endothelial cell density in the elderly eye. Br J Ophthalmol. 2004 Mar;88:325-30.

Ku Jyf, Grupcheva Cn, Fisc Mj, Mcghee Cn. Keratoglobus and posterior subcapsular cataract – preoperative surgical considerations and in vivo microstructural analysis. J Cataract Refract Surg. 2004 Jan;30(1):237-42.

Grupcheva Cn We must enjoy in vivo confocal microscopy...(editorial) Clin Exp Ophthalmol 2003;31:371-373.

Vote Bj, Grupcheva Cn, Ormonde Se, Mcghee Cn In vivo confocal microstructural analysis and surgical management of Brown McLean syndrome, associated with spontaneous crystalline lens luxation. J Cataract Refract Surg 2003;29:614-18.

Grupcheva Cn, Craig Jp, Mcghee Cn. In vivo microstructural analysis of the cornea in Scheie’s syndrome. Cornea . 2003;22:76-9.

Ig Jp, Sherwin T, Grupcheva Cn, Mcghee Cnj. An evaluation of mucin balls associated with high Dk silicone-hydrogel contact lens wear. Advances in Experimental Medicine and Biology.

Grupcheva Cn, Ormonde Se, Mcghee Cn. In vivo confocal microscopy of the cornea in nephropathic cystinosis Arch Ophthalmol 2002;120:1742-5.

Grupcheva Cn, Riley Af, Malik Ty, Craig Jp, Mcghee Cn. Analysing small incision cataract surgery by Orbscan II fourth dimension pachymetry. J Cataract Refract Surg 2002;86:185-90.

Grupcheva Cn, Laux Fenton Wt, Green Cr, Mcghee Cn. In vivo and ex vivo in situ confocal analysis of a rat model demonstrating transient “epithelialization of the endothelium”. Clin Exp Ophthalmol. 2002;30:191-5.

Grupcheva Cn, Mcghee Cn. In vivo confocal microscopy of patients with amiodarone-induced keratopathy. Cornea. 2002;21:430.

Riley Af, Malik Ty, Grupcheva Cn, Fisk Mj, Craig Jp, Mcghee Cn. The Auckland cataract study: co-morbidity, surgical techniques, and clinical outcomes in a public hospital service.Br J Ophthalmol. 2002;86:185-90.


Член на

Заема ръководни постове в множество офталмологични общества като Международния съвет по офталмология – изпитен координатор, Европейския Борд по Офталмология – представител на България и екзаминатор, Европейската асоциация по контактна корекция – член на борда, Съюза на очните лекари в България – член на борда и др.