Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Структура

​Академичен съвет ​ ​ Ректор​ ​ ​
Заместник – ректор „Научна дейност"
Директор
Заместник  – директор
„Научно–проектна дейност“ Заместник – директор
„Иновации и трансфер на технологии“

Административен отдел​ ​ ​ ​ ​ ​
Отдел Технологичен трансфер и иновации
↓​ ​ ​ ​ ​ ​
​направление:

 „Хранене и
качество на живот“


​направление:
 
„Имплантационна медицина и генетика“

​направление:
 
„Невронауки“
 

 
​направление:
 
„Онкология и
редки заболявания“
 
​направление:
 
„Обществено здраве и мениджмънт на болестите“
​направление:
 
„Биология на стволови клетки и трансплантология"
 
​научни групи ​научни групи ​научни групи ​научни групи ​научни групи ​научни групи
​Нутригеномика и персонализирано хранене ​Транслационна микробиологияНевродегенеративни заболявания
Медицинска
онкология
Епидемиология на незаразните болести
​Ракови
стволови клетки​
​Гастро-ентеро-хепатопротекция
и терапия
​Ранно детско развитие
Туморна имунология и транслационна терапияHealth System Performance Analyses & Policy Monitoring (HSPA&PM)
​Костномозъчни
стволови клетки
​Химия на храни и природни ресурси за иновативни продукти ​Диагностика и справяне на горни дихателни пътища
Механизми на мозъчна исхемия
Моделиране и симулации в медицината
​Молекулни биомаркери за персонализирана медицина​Стволови клетки и биологични продукти за регенерация на предна очна повърхност​
Приложна фотоника и масспектрометрияИмплантология, биоматериали и тъканно инженерство
Изчислителен анализ на биомедицински изображения
​Мозъчни
стволови клетки