Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Процедури


​АКТУАЛНИ ПРОЦЕДУРИ
Научни степени
ОНС Доктор
НС Доктор на науките
________________________________________________________________________________________________​ ​
Академични длъжностиГл. асистент
Доцент
Професор
ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЦЕДУРИ
Научни степени ​ОНС Доктор
НС Доктор на науките
​ ​_______________________________________________________________________________________________​ ​
Академични длъжности​Гл. асистент
Доцент
Професор