Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

АД "Професор" - Приключили

доц. Гергана Бончева Ненова, д.оз.н.
Факултет „Обществено здравеопазване"
Специалност: „Управление на общественото здраве"

Дата на публикуване: 15.01.2021 г.


доц. д-р Васил Христов Каракостов, д.м.
Факултет „Медицина"
Специалност: „Неврохирургия"

Дата на публикуване: 27.10.2020 г.

доц. инж. Цанка Димитрова Дикова, д.т.н
Факултет „Дентална медицина"
Специалност: „Материалознание и технология на машиностроителните материали"

Дата на публикуване: 20.10.2020 г.


Доц. д-р Антоний Тончев Филипов, д.м.
Факултет „Медицина“
Специалност: „Хирургия“
Дата на публикуване: 31.08.2020 г. 

Доц. д-р Маргарита Михайлова Кътева - Връбчева, д.м.
Факултет „Медицина“
Специалност: „Ортопедия и травматология“
Дата на публикуване: 31.08.2020 г.

Доц. д-р Красимира Калинова Атанасова - Георгиева, д.м.
Факултет „Медицина"
Специалност: „Детска хирургия"
Дата на публикуване: 31.08.2020 г.


Доц. д-р Атанас Иванов Кундурджиев, д.м.
Факултет „Медицина“
Специалност: „Нефрология“
Дата на публикуване: 03.07.2020 г.
 

Доц. д-р Светла Василева Стайкова, д.м.н.
Факултет „Медицина"
Специалност: „Нефрология"
Дата на публикуване: 03.07.2020 г.


доц. Иван Стоянов Мерджанов, д.п.
Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт
Специалност: „Педагогика на преподаването на специализиран немски език за медицински цели (и електронно обучение)"

Дата на публикуване: 16.12.2019 


доц. Маринела Иванова Грудева, д.п.
Факултет „Обществено здравеопазване“
Специалност: „Теория на възпитанието и дидактика“ (обучение на медицински специалисти)“
Дата на публикуване: 16.12.2019 г.

Доц. Елена Грозева Желева, д.п.
Филиал Сливен, Катедра „Здравни грижи"
Специалност: „Педагогика на обучението по здравни грижи"

Дата на публикуване: 12.11.2019 г.


Факултет „Обществено здравеопазване"
Специалност: специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията (експертиза на работоспособността)" (БЕО и АЕО)

Дата на публикуване: 06.11.2019 г.


Доц. д-р Валерия Игнатова Калева, д.м.
Факултет „Медицина“
Специалност: „Педиатрия“
Дата на публикуване: 25.10.2019 г.
доц. д-р Зорница Иванова Златарова, д.м.н.
Катедра „Очни болести и зрителни науки“
Специалност: „Очни болести“
Дата на публикуване: 21.09.2018 г.

доц. д-р Петър Иванов Генев, д.м.
Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология“
Специалност: „Обща и клинична патология“
Дата на публикуване: 18.09.2018 г.

доц. д-р Елица Петков Енчева-Мицова, д.м.
Катедра „Образна диагностика и лъчелечение”
Специалност: „Лъчелечение“
Дата на публикуване: 17.09.2018 г.

доц. д-р Пламен Георгиев Панайотов, д.м.
Катедра „Сърдечно-съдова хирургия и ангиология“
Специалност: „Кардиохирургия“
Дата на публикуване: 04.09.2018 г.

Доц. Антония Славчева Димова-Йорданова, д.м.
Катедра „Икономика и управление на здравеопазването“
Специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)“
Дата на публикуване: 02.09.2018 г.

Доц. д-р Мариета Петрова Георгиева, д.м.
Катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“
Специалност: „Фармакология“
Дата на публикуване: 24.08.2018 г.

доц. д-р Христианна Ангелова Романова-Радева, д.м.
Катедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина“
Специалност: „Медицина на бедствените ситуации“
Дата на публикуване: 24.08.2018 г.

доц. Кръстена Тодорова Николова, д.ф.
Катедра „Физика и биофизика“
Специалност: „Физика“
Дата на публикуване: 24.08.2018 г.

доц. д-р Боряна Борисова Върбанова, д.м.
Катедра „Педиатрия“
Специалност: „Педиатрия“
Дата на публикуване: 17.08.2018 г.

доц. д-р Иван Атанасов Костов, д.м.
Катедра „Акушерство и гинекология“
Специалност: „Акушерство и гинекология“
Дата на публикуване: 17.08.2018 г.

доц. д-р Снежа Златева Златева, д.м.
Катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“
Специалност: „Токсикология“
Дата на публикуване: 13.08.2018 г.

доц. д-р Петко Пенков Маринов, д.м.
Катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“
Специалност: „Токсикология“
Дата на публикуване: 13.08.2018 г.

доц. д-р Мария Ангелова Цанева, д.м.
Катедра „Предклинични и клинични науки“
Специалност: „Обща и клинична патология“
Дата на публикуване: 10.08.2018 г.

доц. д-р Лиана Тодорова Герчева- Кючукова, д.м.
Катедра „Вътрешни болести"
Специалност: „Хематология"
Дата на публикуване: 10.08.2018 г.

доц. Мария Атанасова Вълканова, д.п.
Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването“
Специалност: „Гражданско право (Медицинско право)“
Дата на публикуване: 10.08.2018 г.

доц. Иван Стоянов Александров, д.пс.н.
Катедра „Здравни грижи“
Специалност: „Медицинска психология“
Дата на публикуване: 06.08.2018 г.

доц. д-р Теодора Тодорова Димитрова, д.м
Катедра „Хигиена и епидемиология“
Специалност: Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)“
Дата на публикуване: 02.08.2018 г.

доц. д-р Румен Петров Константинов, д.м.
Катедра „Хигиена и епидемиология“
Специалност: „Епидемиология“
Дата на публикуване: 02.08.2018 г.

доц. д-р Теменуга Жекова Стоева, д.м
Катедра „Микробиология и вирусология"
Специалност: „Микробиология"

Дата на публикуване: 02.08.2018 г.


доц. д-р Добри Лазаров Иванов, д.б.
Катедра „Биология“
Специалност: „Биология“
Дата на публикуване: 31.07.2018 г.доц. Силвия Борисова Димитрова, д.оз.н.
Катедра „Здравни грижи"
Специалност: „Управление на здравните грижи"

Дата на публикуване: 03.08.2018 г.


доц. д-р Веселинка Димитрова Несторова, д.м.
Катедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални болести"
Специалност: „Професионални болести"

Дата на публикуване: 02.08.2018 г.


доц. д-р Лора Христова Георгиева, д.м.
Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването“
Специалност: „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“
Дата на публикуване: 02.08.2018 г.доц. Искра Славчева Мирчева, д.м.
Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването“
Специалност: „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията (медицинска информатика)“
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.доц. д-р Маргарита Димова Господинова, д.м.
Катедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология“
Специалност: „Инфекциозни болести“
Дата на публикуване: 02.07.2018 г.доц. д-р Иван Николов Димитров, д.м.н.
Филиал Сливен, Катедра „Здравни грижи“
Специалност: „Нервни болести“
Дата на публикуване: 17.04.2018 г.


доц. д-р Росен Господинов Коларов, д.м.
Факултет „Дентална медицина"
Специалност: „Орална и лицево-челюстна хирургия" 

Дата на публикуване: 05.04.2018 г.


доц. д-р Йото Трифонов Йотов, д.м. 
Факултет „Медицина"
Специалност: „Кардиология"
Дата на публикуване: 28.03.2018 г.


Доц. д-р Румен Николов Ненков, д.м.
Факултет „Медицина“
Специалност: „Гръдна хирургия“
Дата на публикуване: 21.02.2018 г.

Доц. д-р Димитър Иванов Райков, д.м.н.
Факултет „Медицина"
Специалност: „Ортопедия и травматология"

Дата на публикуване: 23.01.2018 г.


Доц. д-р Бранимир Николов Каназирев, д.м.
Факултет „Медицина"
Специалност: „Вътрешни болести"

Дата на публикуване: 09.01.2018 г.


Доц. д-р Иван Щерев Донев, д.м.
Факултет „Медицина"
Специалност: „Онкология"

Дата на публикуване: 05.01.2018 г.

​Доц. д-р Людмила Бончева Ангелова, д.м.
Факултет „Медицина"
Специалност: „Медицинска генетика"
Дата на публикуване: 10.10.2017

Доц. д-р Мариана Димитрова Арнаудова-Жекова, д.м. 
Факултет: „Медицина“ 
Специалност: „Психиатрия“ 
Дата на публикуване: 14.08.2017 г. 

Доц. д-р Христо Василев Кожухаров, д.м. 
Факултет: „Медицина“ 
Специалност: „Психиатрия“ 
Дата на публикуване: 10.08.2017 г. 

Доц. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н. 

Факултет: „Медицина" 
Специалност: „Акушерство и гинекология " 
Дата на публикуване: 25.07.2017 г. 


Доц. Любомир Евстатиев Македонски, д.х. 
Факултет: „Фармация"
Специалност: „Неорганична химия"
Дата на публикуване: 03.04.2017 г.

Доц. д-р Методи Захариев Абаджиев, д.м.н. 
Основно звено: Дентална медицина 
Специалност: „Протетична дентална медицина" 
Дата на публикуване: 20.03.2017 г. 

Доц. д-р Тихомир Добринов Георгиев, д.м.н.
Факултет: „Дентална медицина"
Специалност: „Орална хирургия"
Дата на публикуване: 20.03.2017 г.

Доц. д-р Петър Маринов Маринов, д.м.н.
Основно звено: Филиал Велико Търново
Специалност: „Съдебна психиатрия"
Дата на публикуване: 20.03.2017 г. 

Доц. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м.н.
Факултет: „Дентална медицина"
Специалност: „Оперативно зъболечение и ендодонтия"
Дата на публикуване: 20.03.2017 г.


Доц. д-р Соня Стоянова Марина-Кирова, д.м. ​
Факултет: „Медицина” 
Научна специалност: „Кожни и венерически болести" 
Дата на публикуване: 07.10.2016 г.

Доц. д-р Светослав Живков Георгиев, д.м.
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Кардиология"
Дата на публикуване: 13.09.2016 г.Доц. д-р Силва Петева Андонова-Атанасова, д.м.н.

Факултет: „Медицина

Научна специалност: „Нервни болести“

Дата на публикуване: 25.08.2016 г.Доц. д-р Маргаритка Иванова Бончева, д.м.
Факултет: „Обществено здравеопазване“
Научна специалност: „Клинична лаборатория”
Дата на публикуване: 24.06.2016 г.


Доц. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.н.

Факултет: „Дентална медицина

Научна специалност: „Дентална имплантология

Дата на публикуване: 10.06.2016 г.Доц. д-р Боян Добрев Балев, д.м.

Факултет: „Медицина

Научна специалност: „Образна диагностика

Дата на публикуване: 08.06.2016 г.Доц. д-р Ганка Йорданова Бекярова, д.м.н.
Факултет: „Медицина
Научна специалност: „Патофизиология
Дата на публикуване: 09.05.2016 г.


Доц. д-р Цветан Любенов Тончев, д.м.
Факултет: „Дентална медицина"
Научна специалност: “Орална и лицево-челюстна хирургия”
Дата на публикуване: 07.04.2016 г.’ ​

Доц. д-р Красимир Борисов Гигов, д.м. ​
Факултет: „Обществено здраве"
Научна специалност: „Медицина на бедствените ситуации"
Дата на публикуване: 29.02.2016 г.


Факултет: "Дентална медицина"
Научна специалност:„Педиатрия“
Дата на публикуване: 23.02.2016 г.


Доц. д-р Явор Петков Енчев, д.м.н. ​
Факултет: "Медицина" 
Научна специалност:„Неврохирургия“ 
Дата на публикуване: 13.01.2016 г. 

Доц. д-р Пламен Костов Недев,д.м.н.
Факултет: "Медицина"
Научна специалност:„Оториноларингология“
Дата на публикуване: 27.11.2015 г. ​

Доц. д-р Добринка Демирева Радойнова-Ялъмова, д.м.
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология"
Дата на публикуване: 04.11.2015 г.

Доц. д-р Ваня Горанова Стефовска, д.м.
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Анатомия, хистология и цитология"
Дата на публикуване: 04.11.2015 г.

Факултет: „Медицина" 
Научна специалност: „Фармакология“ 
Дата на публикуване: 26.10.2015 г. 

Факултет: „Фармация" 
Научна специалност: „Биохимия“ 
Дата на публикуване: 26.10.2015 г. 


Доц. д-р Веселин Петров Петров, д.м.
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Сърдечно-съдова хирургия"
Дата на публикуване: 10.08.2015 г.


Факултет „Медицина"
Научна специалност: „Физиология на животните и човека"​
Дата на публикуване: 24.03.2015 г. ​​

Доц. Виолетка Горанова Тачева, д.ф.​ 
​Департамент „Чуждоезиково обучение, комуникации и спорт“
Научна специалност: „Български език“ 
​Дата на публикуване: 13.03.2015 г.

Факултет„Обществено здравеопазване“
Научна специалност:„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“
Дата на публикуване: 04.02.2015 г

Факултет„Медицина“
Научна специалност:„Неврохирургия“
Дата на публикуване: 17.02.2015 г

Доц. д-р Никола Йорданов Колев, д.м.н.
Катедра по Обща и оперативна хирургия
Дата на публикуване: 26.02.2014 г.

доц. д-р Александър Иванов Хинев, д.м.

Факултет Медицина

Научна специалност: „Урология“

доц. д-р Явор Димитров Корновски, д.м.​н.​

Факултет Медицина

Научна специалност: „Акушерство и гинекология“

Доц. Кирил Христов Христозов, д.м.

Факултет Медицина

Научна специалност: Ендокринология

Доц. д.х.н. Мона Динкова Станчева-Стоянова

Факултет: Фармация

Научна специалност: Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества

Доц. Иванка Бончева Паунова, д.пс.

Факултет: Медицина

Научна специалност: Медицинска психология

Доц. Диана Георгиева Иванова, д.б.н. 

Факултет: Фармация

Научна специалност: Биохимия

Доц. д-р Радослав Стоянов Радев, д.м.

Факултет: Медицина

Научна специалност: Гръдна хирургия

Доц. д-р Валентин Любомиров Игнатов, д.м.

Факултет: Медицина

Научна специалност: Обща хирургия​

Доц. д-р Риналдо Савов Шишков, д.м.н.

АД “Професор”

Факултет  по медицина

Доц. д-р Виолета Михова Йотова, д.м.н.

АД “Професор”

Факултет  по медицина

Доц. д-р Ара Гарабед Капрелян, д.м.

АД “Професор”

Факултет  по медицина

Доц. д-р Антон Божидаров Тончев, д.м.н.

АД “Професор”

Факултет  по медицина

Доц. д-р Валентина Христова Маджова, д.м..
 

АД “Професор”

Факултет  по обществено здравеопазване

Доц. д-р Вилиян Христов Платиканов, д.м..

АД “Професор”

Факултет  по медицина

Доц. д-р Жанета Георгиева Тянева, д.м.

АД “Професор”

Доц.  Соня Колева Тончева, д.м.

Катедра: Катедра по здравни грижи

АД “Професор”

Факултет  по „обществено здравеопазване”