Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

АД "Доцент" - Приключили

ас. инж.  Живко Борисов Близнаков, доктор
Факултет ,,Обществено здравеопазване"
Специалност: „Биомедицинска техника и технологии"

Дата на публикуване: 22.02.2021 г.


д-р Добринка Миткова Дамянова, д.м.
Факултет „Дентална медицина"
Специалност: „Детска дентална медицина"

Дата на публикуване: 17.02.2021 г.

ас. д-р Михаил Стефанов Табаков, д.м.
Факултет „Медицина"
Специалност: „Хирургия "
Дата на публикуване: 16.02.2021 г.

Факултет „Медицина"
Специалност: „Пневмология и фтизиатрия"

Дата на публикуване: 23.10.2020 г.


гл. ас. д-р Милена Тодорова Георгиева, д.м.
Факултет „Дентална медицина“
Специалност: „Детска дентална медицина“
Дата на публикуване: 20.10.2020 г.

гл. ас. д-р Мария Димитрова Митева -Христова, д.м
Факултет „Дентална медицина“
Специалност: „Пародонтология и заболявания на оралната лигавица“
Дата на публикуване: 20.10.2020 г.


гл. ас. д-р Елица Петкова Събева - Пеева, д.м.
Факултет „Дентална медицина"
Специалност: „Дентална имплантология"

Дата на публикуване: 20.10.2020 г.


гл. ас. д-р Калина Стоянова Павлова, д.б.
Факултет „Медицина“
Специалност: „Паразитология и хелминтология“
Дата на публикуване: 14.10.2020 г.


ас. д-р Деян Людмилов Дженков, д.м.
Факултет „Медицина"
Специалност: „Обща и клинична патология"

Дата на публикуване: 12.10.2020 г.


гл. ас. Силвия Павлова Николова, д.оз.
Факултет „Обществено  здравеопазване"
Специалност: „Управление на общественото здраве"

Дата на публикуване: 9.10.2020 г.гл. ас. д-р Свитлана Юриевна Бачурска, д.м.
Факултет „Медицина"
Специалност: „Обща и клинична патология"

Дата на публикуване: 25.08.2020 г.д-р Димитър Вълчинов Димитров, д.м.
Факултет „Обществено здравеопазване“
Специалност: „Управление на обществено здраве“
Дата на публикуване: 24.08.2020 г.


ас. д-р Марин Бойков Пенков, д.м.
Факултет „Медицина“
Специалност: „Образна диагностика“
Дата на публикуване: 19.08.2020 г.
 
ас. д-р Таня Кирилова Шивачева, д.м.
Факултет „Медицина"
Специалност: „Ревматология"

Дата на публикуване: 14.08.2020 г.


ас. д-р Георги Николаев Вълчев, д.м.
Медицински колеж - Варна
Специалност: „Образна диагностика"

Дата на публикуване: 10.08.2020 г.


ас. Николай Светославов Недев , д.оз.
Медицински колеж - Варна
Специалност: „Управление на общественото здраве“
Дата на публикуване: 31.07.2020 г. 


ас д-р Лили Славчева Трифонова, д.м.
Факултет „Обществено здравеопазване"
Специалност: „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)" (БЕО)
Дата на публикуване: 24.07.2020 г.

гл. ас. д-р Светлин Върбанов Върбанов, д.м.
Факултет „Медицина“
Специалност: „Съдебна психиатрия“
Дата на публикуване: 16.12.2019 г.


д-р Елена Николова Паскалева-Георгиева, д.м.
Факултет „Медицина“
Специалност: „Педиатрия“
Дата на публикуване: 18.11.2019 г.

гл. ас. д-р Стефан Василев Кисьов, д.м.
Факултет „Медицина"
Специалност: „Акушерство и гинекология"

Дата на публикуване: 13.11.2019 г.


гл. ас. д-р Николай Димитров Колев, д.м.
Факултет „Медицина"
Специалност: „Акушерство и гинекология"
Дата на публикуване: 13.11.2019 г.


гл.ас. д-р Станислав Христов Славчев, д.м.
Факултет „Медицина“
Специалност: „Акушерство и гинекология“
Дата на публикуване: 13.11.2019 г.

ас. д-р Стоян Иванов Павлов, д.м.
Факултет „Медицина“
Специалност: „Кожни и венерически болести“
Дата на публикуване: 18.10.2019 г.


ас. Анна Петрова Георгиева, доктор
Факултет „Обществено здравеопазване“
Специалност: „Управление на здравните грижи“
Дата на публикуване: 24.09.2019 г.

гл. ас. д-р Явор Костадинов Кашлов, д.м.
Факултет „Медицина"
Специалност: „Вътрешни болести"
Дата на публикуване: 24.09.2019 г.

гл. ас. д-р Мария Стоянова Димова–Милева, д.м.
Факултет „Медицина"
Специалност: „Кардиология"

Дата на публикуване: 24.09.2019г.

гл. ас. Николина Радкова Радева, доктор
Факултет „Обществено здравеопазване“
Специалност: „Медицина на бедствените ситуации“
Дата на публикуване: 13.09.2019 г.
гл. ас. д-р Ангел Борисов Ангелов, д.м.
Факултет „Медицина“
Специалност: „Съдова хирургия“
Дата на публикуване: 20.08.2019 г.

гл. ас. д-р Марияна Михайлова Кръстева-Русева, д.м.
Факултет „Обществено здравеопазване“
Специалност: „Физикална и рехабилитационна медицина“
Дата на публикуване: 30.04.2019 г.
Факултет „Медицина"

Специалност: „Хирургия"
Дата на публикуване: 17.04.2019 г.

гл. ас. д-р Милена Красимирова Божкова, д.м.
Факултет „Медицина“
Специалност: „Микробиология“
Дата на публикуване: 21.09.2018 г.
 
д-р Цветелина Костадинова Попова, д.м.
Медицински колеж
Специалност: „Вирусология“
Дата на публикуване: 17.09.2018 г.

гл. ас. Диана Атанасова Добрева, д.х.
Факултет „Фармация“
Специалност: „Химия“
Дата на публикуване: 14.09.2018 г.

гл. ас. Албена Василева Мерджанова, д.х.
Факултет „Фармация“
Специалност: „Химия“
Дата на публикуване: 14.09.2018 г.

Анета Илиева Докова, доктор
Факултет „ Обществено здравеопазване “
Специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)“
Дата на публикуване: 11.09.2018 г.

д-р Веселин Добрев Вълков, д.м.
Факултет „Медицина“
Специалност: „Кардиология“
Дата на публикуване: 11.09.2018 г.

гл. ас. д-р Елеонора Георгиева Димитрова-Господинова, д.м.
Факултет „Медицина“
Специалност: „Онкология“
Дата на публикуване: 11.09.2018 г.

гл. ас. д-р Николай Владимиров Цонев, д.м.
Факултет „Медицина“
Специалност: „Онкология“
Дата на публикуване: 11.09.2018 г.

гл. ас. д-р Боряна Найденова Иванова-Събева, д.м.
Факултет „Медицина“
Специалност: „Анестезиология и интензивно лечение“
Дата на публикуване: 11.09.2018 г.

д-р Райна Нончева Мандова, д.м.
Факултет „ Фармация “
Специалност: „Психиатрия“
Дата на публикуване: 30.08.2018 г.

д-р Евгения Петрова Димова, д.м.
Факултет „Обществено здравеопазване“
Специалност: „Физикална и рехабилитационна медицина“
Дата на публикуване: 27.08.2018 г.

д-р Мария Величкова Юнакова, д.м.
Факултет „Медицина“
Специалност: „Акушерство и гинекология“
Дата на публикуване: 16.08.2018 г.

гл. ас. д-р Георги Петков Илиев, д.м.
Факултет „Медицина“
Специалност: „Ушно-носно-гърлени болести“
Дата на публикуване: 14.08.2018 г.

проф. Добромир Димитров Енчев, д.х.н.
Факултет „Фармация“
Специалност: „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“
Дата на публикуване: 13.08.2018 г.

гл. ас. Десислава Атанасова Константинова, д.м.
Факултет „ Дентална медицина “
Специалност: „Протетична дентална медицина“
Дата на публикуване: 10.08.2018 г.

гл. ас. Ивета Пламенова Катрева, д.м.
Факултет „ Дентална медицина “
Специалност: „Протетична дентална медицина“
Дата на публикуване: 10.08.2018 г.

д-р Камелия Жечкова Братоева, д.м.
Факултет „Медицина“
Специалност: „Патофизиология“
Дата на публикуване: 10.08.2018 г.

гл. ас. д-р Калина Венелинова Дренска, д.м
Факултет „Медицина“
Специалност: „Нервни болести“
Дата на публикуване: 06.08.2018 г.

гл. ас. Мариана Николова Димитрова, доктор
Факултет „Обществено здравеопазване “
Специалност: „Управление на здравните грижи“
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

гл. ас. Катя Генова Егурузе, доктор
Факултет „Обществено здравеопазване "

Специалност: „Управление на здравните грижи"
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.


гл. ас. д-р Велин Колев Стратев, д.м.
Факултет „Медицина"

Специалност: „Пневмология и фтизиатрия"
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.


Факултет „Медицина"

Специалност: „Ортопедия и травматология"
Дата на публикуване: 31.07.2018 г.


Гл. ас. д-р Десислава Иванова Ванкова, д.м.
Факултет „Обществено здравеопазване"

Специалност: „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията"
Дата на публикуване: 29.06.2018 г.


Гл. ас. Нели Миткова Ерменлиева, д.б.
Факултет „Фармация"

Специалност: „Предклинични и клинични науки"
Дата на публикуване: 18.06.2018 г.


Гл. ас. Величка Йорданова Андонова, д.ф.
Факултет „Фармация"

Специалност: „Технология на лекарствените форми с биофармация"
Дата на публикуване: 18.06.2018 г.


ас. Теодора Николаева Евтимова, доктор
Филиал Шумен, Катедра „Здравни грижи"
Специалност: „Управление на здравните грижи"
Дата на публикуване: 15.06.2018 г.Гл. ас. Тамара Ангелова Цветкова, доктор
Филиал Шумен, Катедра „Здравни грижи“
Специалност: „Управление на здравните грижи“
Дата на публикуване: 15.06.2018 г.Гл. ас. д- р Вилиам Доков, д.м.
Факултет „Медицина"
Специалност: „Съдебна медицина“
Дата на публикуване: 14.06.2018 г.


Факултет „Медицина"

Специалност: „Акушерство и гинекология"
Дата на публикуване: 08.06.2018 г.ас. Анна Петрова Георгиева, доктор
Факултет: „Обществено здравеопазване“
Специалност: „Управление на здравните грижи“
Дата на публикуване: 30.04.2018 г.


д-р Чавдар Христов Бъчваров, д.м.
Факултет „Медицина"
Специалност: „Образна диагностика“
Дата на публикуване: 18.04.2018 г.


Гл. ас. Елка Игнатова Атанасова, д.и.
Факултет „Обществено здравеопазване"
Специалност: „Икономика на здравеопазването“
Дата на публикуване: 16.04.2018 г.


преп. Емилия Петрова Георгиева, доктор
Медицински колеж – Варна

Специалност: „Управление на здравните грижи"
Дата на публикуване: 23.03.2018 г.


Ас. Минко Милчев Милев, доктор
Медицински колеж – Варна

Специалност: „Управление на здравните грижи"
Дата на публикуване: 23.03.2018 г.


Ас. Валя Иванова Димитрова, доктор
Факултет: „Обществено здравеопазване"

Специалност: „Управление на здравните грижи"
Дата на публикуване: 23.03.2018 г.


Ст. преп. Силвена Николова Ставрева-Доростолска, д.ф.
Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт
Специалност: „Български език" (български език за медицински цели)

Дата на публикуване: 19.03.2018 г.


Ст. преп. Албена Недкова Добрева, д.ф.
Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт
Специалност: „Български език“ (български език като чужд)
Дата на публикуване: 19.03.2018 г.


Ст. преп. Илина Цветанова Дойкова, д.ф.
Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт
Специалност: „Английски език" (английски език за медицински цели)
Дата на публикуване: 19.03.2018 г.


Д-р Дилян Петров Петров, д.м.
Факултет „Медицина"
Специалност: „Хирургия"

Дата на публикуване: 16.02.2018 г.


Д-р Цветелина Христова Търпоманова, д.м.
Медицински колеж- Варна
Специалност: „Социална медицина и здравен мениджмънт“
Дата на публикуване: 05.02.2018 г.


Гл. ас. д-р Мартин Константинов Бърнев, д.м.
Факултет „Медицина"
Специалност: „Ортопедия и травматология"

Дата на публикуване: 23.01.2018 г.


Д-р Валентина Костадинова Брощилова-Николова, д.м.
Факултет: „Медицина“ 
Специалност: "Кожни и венерически болести"
Дата на публикуване: 29.12.2017г.

Д-р Николай Тодоров Евтимов, д.м.
Факултет: „Медицина“
Специалност: „Урология“
Дата на публикуване: 06.09.2017 г.

Д-р Стоян Павлов Павлов, д.м.
Факултет: „Медицина"
Специалност: „Анатомия, хистология и цитология"
Дата на публикуване: 05.09.2017 г.

Д-р Мира Валентинова Сидерова, д.м.
Факултет: „Медицина“
Специалност: „Ендокринология и болести на обмяната“
Дата на публикуване: 24.08.2017 г.

Д-р Мила Богданова Бояджиева, д.м.
Факултет: „Медицина“
Специалност: „Ендокринология и болести на обмяната“
Дата на публикуване: 24.08.2017 г.

Д-р Деян Стоянов Хрусафов, д.м. 
Факултет: „Медицина“ 
Специалност: „Психиатрия“ 
Дата на публикуване: 10.08.2017 г. 

​д-р Мая Димитрова Дойчинова, д.м. 
Факултет: „Дентална медицина“
Специалност: „Оперативно зъболечение и ендодонтия“
Дата на публикуване: 27.06.2017 г.

д-р Елис Хюдаим Исмаил,д.м. 
Структурно звено: Филиал Шумен 
Специалност: „Акушерство и гинекология“ 
Дата на публикуване: 09.06.2017 г.

д-р Яна Манолова Манолова, д.м. 
Факултет: „Медицина“ 
Научна специалност: „Очни болести“ 
Дата на публикуване: 02.06.2017 г. 


Д-р Ирина Илиева Пашалиева, д.м.
Факултет: „Медицина"
Специалност: „Физиология на животните и човека"
Дата на публикуване: 03.04.2017 г.

Д-р Соня Василева Галчева, д.м. 
Факултет: „Медицина" 
Специалност: „Педиатрия" 
Дата на публикуване: 24.03.2017 г.


Д-р Деян Анакиевски, д.м.
Факултет: „Медицина"
Специалност: „Урология"
Дата на публикуване: 20.03.2017 г.

Гл. ас. Татина Тодорова Тодорова, д.б.
Факултет: „Фармация"
Специалност: „Микробиология"
Дата на публикуване: 20.03.2017 г.

Кандидати: д-р Евгения Денчева Калевска, д.м.,
 д-р Дарина Кирилова Георгиева-Христова, д.м.,
 д-р Валентина Георгиева Игнатова-Вълкова, д.м.
Факултет: „Медицина"
Специалност: „Нервни болести"
Дата на публикуване: 07.03.2017 г.

Ас. Гергана Бончева Ненова, доктор
Структурно звено: Медицински колеж - Варна
Специалност: “Кинезитерапия”
Дата на публикуване: 27.02.2017 г. ​

Д-р Миглена Илиева Балчева-Енева, д.м. ​
Факултет: „Дентална медицина" 
Научна специалност: „Дентална клинична алергология" 
Дата на публикуване: 31.10.2016 г. ​


Светлана Пенева Ангелова, доктор
Структурно звено: Медицински колеж – Варна
Научна специалност: „Управление на здравните грижи"
Дата на публикуване: 21.09.2016 г.

Д-р Николай Тодоров Дончев,д.м.
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Съдова хирургия"
Дата на публикуване: 21.09.2016 г.’

Д-р Асен Валентинов Куцаров, д.м. ​
Структурно звено: Филиал Велико Търново 
Научна специалност: „Ушно-носно-гърлени болести” 
Дата на публикуване: 20.09.2016 г. 

Факултет: „Медицина”
Научна специалност: „Кардиология”
Дата на публикуване: 13.09.2016 г.

Максим Иванов Симов, доктор
Структурно звено: Медицински колеж – Варна
Научна специалност: „Управление на здравните грижи"
Дата на публикуване: 12.09.2016 г.

Д-р Димитър Георгиев Ставрев, д.м.​
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Медицина на бедствените ситуации (Морска медицина)"
Дата на публикуване: 08.09.2016 г.

Факултет: „Медицина”
Научна специалност: „Образна диагностика”
Дата на публикуване: 07.09.2016 г.


Д-р Пламен Милчев Чернополски, д.м.​ 
Факултет: „Медицина" 
Научна специалност: „Хирургия" 
Дата на публикуване: 26.08.2016 г.


Д-р Пламен Цветанов Арнаудов, д.м. ​
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Хирургия"
Дата на публикуване: 26.08.2016 г.


Факултет: „Обществено здравеопазване
Научна специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)“
Дата на публикуване: 25.08.2016 г.Гл. ас. Любомира Драгомирова Коева-Димитрова, д.и.

Факултет: „Обществено здравеопазване

Научна специалност: „Счетоводство, контрол и анализ на стопанската дейност (в здравеопазването)“

Дата на публикуване: 25.08.2016 г.Гл. ас. Станислава Кателиева Георгиева, д.х.
Факултет: „Фармация"
Научна специалност: „Аналитична химия"
Дата на публикуване: 25.08.2016 г.


Д-р Георги Йорданов Папанчев, д.м.

Факултет: „Дентална медицина

Научна специалност: „Орална хирургия“

Дата на публикуване: 23.08.2016 г.Д-р Цветелина Илиянова Борисова-Папанчева, д.м.
Факултет: „Дентална медицина"
Научна специалност: „Оперативно зъболечение и ендодонтия"
Дата на публикуване: 23.08.2016 г.


Д-р Радосвета Стоянова Андреева-Борисова, д.м.
Факултет: „Дентална медицина
Научна специалност: „Детска дентална медицина“
Дата на публикуване: 22.08.2016 г.

 

Гл. ас. Габриела Станева Цанкова, д.б.
Факултет: „Фармация“
Научна специалност: „Микробиология ”
Дата на публикуване: 08.08.2016 г.

Ас. Илия Желев Славов, доктор
Факултет: „Фармация“
Научна специалност: „Фармакогнозия ”
Дата на публикуване: 08.08.2016 г.


Д-р Трифон Георгиев Червенков, д.м.
Факултет: „Медицина“
Научна специалност: „Клинична имунология”
Дата на публикуване: 05.08.2016 г.

​Д-р Петър Атанасов Шивачев, д.м. ​
Факултет: „Медицина“ 
Научна специалност: „Детска кардиология” 
Дата на публикуване: 02.08.2016 г. 


​Д-р Даниела Иванова Герова, д.м. ​
Факултет: „Обществено здравеопазване“ 
Научна специалност: „Клинична лаборатория” 
Дата на публикуване: 24.06.2016 г. 

Д-р Яна Димитрова Бочева, д.м.
Факултет: „Обществено здравеопазване“
Научна специалност: „Клинична лаборатория”
Дата на публикуване: 24.06.2016 г.


Д-р Антон Йорданов Тонев, д.м.
Факултет: „Медицина“
Научна специалност: „Обща хирургия”
Дата на публикуване: 10.06.2016 г.

Маг. фарм. Анна Христова Тодорова, д.ф.
Факултет: „Фармация"
Научна специалност: „Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика"
Дата на публикуване: 30.05.2016 г.  

Гл. ас. Мария Атанасова Раданова, д.б. ​
Факултет: „Фармация"
Научна специалност: „Молекулярна биология"
Дата на публикуване: 28.04.2016 г.

Д-р Корнелия Павлова Коцева, д.м.​

Основно звено: Медицински колеж-Варна 
Научна специалност: „Кардиология"
Дата на публикуване: 11.03.2016 г.Д-р Христина Иванова Арнаутска-Георгиева, д.м.

Факултет: „Дентална медицина
Научна специалност: „Ортодонтия
Дата на публикуване: 29.02.2016 г.

Д-р АлбенаТодорова Златарева, д.м. 
Факултет: „Медицина
Научна специалност: „Клинична фармакология и терапия” 

Дата на публикуване: 23.02.2016 г.


Д-р Милко Божидаров Мирчев, д.м. 
Основно звено: Филиал Велико Търново 
Научна специалност: „Гастроентерология” 
Дата на публикуване: 12.02.2016 г.

Д-р Даниела Йорданова Арабаджиева
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Неврология"
Дата на публикуване: 11.02.2016 г.​​


Д-р Диана Тодорова Ганчева-Томова,д.м. 
Факултет: „Медицина” 
Научна специалност: „Гастроентерология” 
Дата на публикуване: 10.02.2016 г.
Д-р Ирина Иванова Иванова,д.м. 
Факултет: „Медицина" 
Научна специалност: „Гастроентерология" 
Дата на публикуване: 09.02.2016 г. ​​

Гл. ас. Станислава Павлова Пенева, д.м. 
Факултет: „Обществено здравеопазване" 
Научна специалност: „Управление на здравните грижи" 
Дата на публикуване: 22.01.2016 г. 

Д-р Антония Йорданова Атанасова, д.м.
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Гастроентерология"
Дата на публикуване: 11.11.2015 г. 


Д-р Любка Юриева Дечева-Икономова, д.м. 
Факултет: „Дентална медицина" 
Научна специалност: „Физиология на животните и човека“ 
Дата на публикуване: 27.10.2015 г. 

Факултет: „Фармация" 
Научна специалност: „Биохимия“ 
Дата на публикуване: 26.10.2015 г.

Д-р Коралия Стефанова Тодорова-Ненова, д.м. 
Факултет: “Медицина” 
Научна специалност: „Психиатрия“ 
Дата на публикуване: 20.10.2015 г.

Д-р Наталия Василевна Ушева, д.м.
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Научна специалност: „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията"
Дата на публикуване: 20.10.2015 г.  

Д-р Петър Милчев Петров, д.м. ​
Факултет: “Медицина” 
Научна специалност: „Детска психиатрия“
Дата на публикуване: 20.10.2015 г. 

Д-р Бинна Николаева Ненчева, д.м. 
Факултет: “Медицина” 
Научна специалност: „Офталмология 
Дата на публикуване: 09.10.2015 г.

Гл. ас. Галина Руменова Петрова, д.и.
Факултет: “Фармация”
Научна специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)”
Дата на публикуване: 05.10.2015 г.

Гл. ас. д-р Борислав Георгиев Чаушев, д.м.​
Факултет: "Медицина"
Научна специалност:  „Нуклеарна медицина"
Дата на публикуване: ​ 28.09.2015г.

Михаела Атанасова Варнева, д.м.​
Факултет: „Обществено здравеопазване“
Научна специалност: „Управление на общественото здраве”
Дата на публикуване: 24.08.2015 г.


Д-р Атанас Ангелов Атанасов, д.м. 
Факултет: „Медицина“
Научна специалност: „Кардиология”
Дата на публикуване: 21.08.2015 г.

Д-р Васил Марков Божков, д.м. ​
Факултет: „Медицина“
Научна специалност: „Обща хирургия”
Дата на публикуване: 18.08.2015 г.


Д-р Йоланда Константинова Папазова, д.м.
Факултет: „Медицина
Научна специалност: „Пластично-реконструктивна и естетична хирургия
Дата на публикуване: 10.08.2015 г.Гл. ас. Иван Стоянов Александров, д.пс. 
Факултет: „Медицина" 
Научна специалност: „Медицинска психология" 
Дата на публикуване: 10.08.2015 г. 


Маг. фарм. Калоян Добринов Георгиев, д.ф.​ 
Факултет: „Фармация" 
Научна специалност: "Биофармация и фармакокинетика" 
Дата на публикуване: 31.07.2015 г.
​​
Факултет: „Фармация"
Научна специалност: "Хигиена (хранене и диететика)"
Дата на публикуване: 26.06.2015 г.

Д-р Пиарета Пенчева Николова, д.м.
Факултет: „Фармация
Научна специалност: “Физиология на животните и човека“
Дата на публикуване: 19.06.2015 г.

Ас. Антоанета Здравкова Цветкова, д.и.
Основно звено: Медицински колеж на МУ-Варна
Научна специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Дата на публикуване: 17.06.2015 г.

Гл. ас. Мила Георгиева Димитрова, д.и.
Факултет: „Обществено здравеопазване“
Научна специалност: “Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)“
Дата на публикуване: 17.06.2015 г.

Д-р Светла Василева Стайкова
Факултет: „Фармация" 
Научна специалност: „Нефрология" 
Дата на публикуване: 10.06.2015 г

Факултет: „Медицина" 
Научна специалност: „Инфекциозни болести" 
Дата на публикуване: 05.06.2015 г.

Д-р Иван Щерев Донев​
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Онкология"
Дата на публикуване: 21.03.2015 г.

Д-р Илина Димитрова Мичева ​
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Хематология"
Дата на публикуване: 16.03.2015 г.

Д-р Тони Данков Аврамов
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Неврохирургия"
Дата на публикуване: 06.03.2015г


Маг. фарм. Евгени Евгениев Григоров, д.м.​
Факултет: „Фармация“
Научна специалност: „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“
Дата на публикуване: 04.02.2015г.

д-р Илия Тодоров Тодоров, д.м.​
Медицински колеж
Научна специалност: „Физиотерапия, курортология и рехабилитация"
Дата на публикуване: 08.12.2014 г.

Д-р Елица Петкова Енчева-Мицова, д.м.
Факултет: Медицина
Научна специалност: „Лъчелечение“
Дата на публикуване: 19.11.2014 г.

Д-р Параскева Манчева Драганова
Факултет: Медицина
Научна специалност:Обща медицина“
Дата на публикуване: 07.11.2014 г.

Д-р Щерю Николаев Щерев
Факултет: Медицина
Научна специалност:Обща хирургия
Дата на публикуване: 30.10.2014 г.

Анна Божидарова Кирчева
Факултет: Дентална медицина
Научна специалност:„Епидемиология"
Дата на публикуване: 31.10.2014 г

Д-р Ружа Златанова Панчева-Димитрова, д.м.​
​​​​Факултет: Фармация
Научна специалност: „Хигиена (Хранене и диететика)​“
Дата на публикуване: 03.07.2014 г.​

Милка Христова Георгиева
Факултет: „Медицина“
Научна специалност: „Молекулярна биология“
Дата на публикуване: 27.06.2014 г.​​

Веселина Христова Слава
Медицински колеж
Научна специалност: „Етика"
Дата на публикуване: 26.06.2014 г.

Доц. д-р Росен Господинов Коларов, д.м.
Факултет: „Дентална медицина“
Научна специалност: „Лицево-челюстна хирургия“
Дата на публикуване: 22.05.2014 г.

д-р Пламен Георгиев Панайотов, д.м.
Факултет: „Медицина“
Научна специалност: „Сърдечно-съдова хирургия“
Дата на публикуване: 12.06.2014 г.​​

ст. преп.Иван Стоянов Мерджанов, д.п.

Департамент „Чуждоезиково обучение, комуникации и спорт"

д-р ИванАтанасов Костов, д.м.


гл. ас. Йоана Димитрова Киселова-Кънева, д.б.​

АД "Доцент"​

гл. ас. Стефан Мирчев Кръстев, д.бф.

АД "Доцент"​

Д-р Светла Василева Стайкова, д.м. / Д-р Александър Стоянов Стоянов, д.м.

АД "Доцент"​

д-р Марио Петров Милков д.м.

АД "Доцент"

д-р Росица Йорданова Зорчева-Вътева, д.м.

АД "Доцент"

Светланa Фоткова Георгиева​, д.ф

АД "Доцент"

Диана Станчева Димитрова, д.пс. АД “Доцент”

Д-р Владимир Емануилов Панов, д.м.
АД “Доцент”

Гл. ас. Силвия Борисова Димитрова, д
.
м
.
АД “Доцент”

Д-р Николай Руменов Сапунджиев, д.м.
АД “Доцент”

Д-р Стефан Василев Пеев, д.м.
АД “Доцент”

Д-р Тихомир Добринов Георгиев, д.м.
АД “Доцент”

м.
АД “Доцент”

Д-р Павел Христов Боче
в, д.м.
АД “Доцент”

.
АД “Доцент”

м.
АД “Доцент”

Д-р Борислав Димитров Иванов, д.м.
АД “Доцент”

Д-р Бранимир Николов Каназирев, д.м.
АД “Доцент”