Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Специалности в Медицински университет-Варна

Във Факултетите по медицина, дентална медицина, фармация, обществено здравеопазване, Медицинския колеж и филиалите се изучават следните специалности:

Медицина
Дентална медицина
Фармация
Медицинска сестра
Акушерка

Към университета функционира и Център за професионално обучение, който предлага обучение по новите професии:

Здравен асистент ​
Болногледач​ ​​
Асистент на лекар по дентална медицина