Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Академичен състав

Ръководител катедра​ : Проф. д-р Виолета Михова Йотова, д.м.н.​

 Сътрудници:  Проф. д-р Валерия Игнатова Калева, д.м. 

                         Проф. д-р Боряна Борисова Върбанова, д.м.
                         Доц. д-р Миглена Димитрова Георгиева, д.м.
                         Доц. д-р Петър Атанас​ов Шивачев, д.м​
​                         Доц. д-р Соня Василева Галчева, д.м.
                         Гл. ас. д-р Ния Йолкова Рашева, д.м.
                         Ас. д-р Венислав Ангелов Стоянов
                        Доц. д-р Милена Иванова Белчева, д.м.
                         Ас. д-р Мартина Иванова Гълъбова-Николова
                         Ас. д-р Веселин Милков Бояджиев - Административен асистент
                         Ас. д-р Дарина Георгиева Крумова
                         Ас. д-р Вилхелм Русланов Младенов
                         Ас. д-р Калина Бинкова Ганева
                         Гл.ас. д-р Юлия Руменова Баздарска, д.м.
                         Ас. д-р Мартин Владимиров Бояджиев
                         Ас. д-р Живка Емилова Чуперкова
                         Ас. д-р Катерина Атанасова Широкова
                         Ас. д-р Кристина Ивайлова Петрова
                         Ас. д-р Бонка Георгиева Маринска
                         Ас. д-р Елина Цветалинова Петева
                         Ас. д-р Таня Любомирова Стефанова
                         Ас. д-р Юлия Руменова Баздарска  
Д-р Калоян Цветанов Цочев - изследовател  млад учен
Д-р Николинка Йорданова Пейкова - изследовател  млад учен