Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Академичен състав

Ръководител катедра​ : Проф. д-р Виолета Михова Йотова, д.м.н.​

 Сътрудници: 

Проф. д-р Валерия Игнатова Калева, д.м. 
Проф. д-р Боряна Борисова Върбанова, д.м.
Проф. д-р Миглена Димитрова Георгиева, д.м.
Ас. д-р Радмила Евгениева Георгиева  - изследовател  млад учен