Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Процедури по Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г.

           

Публична покана с предмет: "Доставка на консумативи за офис техника и профилактика"

№ в АОП – 9033554

Протокол

Договор

Приложения

Освободена гаранция за участие

Освободена гаранция за изпълнение на договор

Плащания по договор, м. ноември.2014 г.м. декемв​ри 2014 г., м. януари 2015г. , м. февруари 2015г. , м.март 2015г.​, м.април 2015, м. май 2015 г. , м.юни 2015г., м. юли 2015г., м. август 2015 г. м. септември 2015 г.

Публична покана с предмет: “Доставка на лекарствени средства и помощни вещества за приготвянето на лекарствени таблети за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр.Варна

№ в АОП – 9033501


Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за цялостно обзавеждане на апартаменти в гр.Сливен, предоставени за ползване на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна"​​

№ в АОП9033464 

Протокол

Освободена гаранция за участие

Освободена гаранция за участие некласирани

Освободена гаранция за изпълнение на договор ​

Освободена гаранция за изпълнение на договор

Договор
м.декември, м.май

Публична покана с предмет: "Избор на изпълнител за абонаментно сервизно обслужване на дентални юнити и дентално оборудване и апаратура във Факултета по дентална медицина и зъботехническо оборудване в Медицински колеж при Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – гр.Варна"

№ в АОП – 9033450 

Протокол

Договор​

Освободена гаранция за участие

Освободена гаранция за изпълнение на договор

Плащане по договор ​​м. декември 2014​, м.декември 2014 - II​, м. януари 2015г. , м. февруари 2015 г.м. март 2015 г., м.април 2015,м.май 2015г.​, м.юни 2015г., м. юли 2015 г., м. август 2015 г., м.септември 2015г.​, м. отомври, 2015г

​Публична покана с предмет „Избор на изпълнител за обособяване на Дисекционен сектор в сграда Ректорат на Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов"-Варна"
Номер на Публичната покана в АОП – 9032621
Протокол

Договор 

Приложения

Допълнително споразумение  

Плащане по договор

Публична покана с предмет "Доставка на горива за моторни превозни средства за нуждите на  Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – гр. Варна"

Номер на Публичната покана в АОП – 9032572

Протокол

Договор

Плащания по договор м. ноември.2014 г., м. декември 2014 г.м.януари 2015 г., м. февруари 2015 г.​​, м.март 2015г., м.април 2015г.,м.май 2015г.​ , м.юни 2015г., м. юли 2015 г., м. август 2015 г.м. септември 2015 г

Възстановена гаранция за участие

Освободена гаранция за изпълнение на договор


Обществената поръчка е с предмет "Избор на изпълнител/и за извършване на строително-ремонтни работи в кабинети и учебни зали в сградата на РЗИ-Варна"

№ в АОП 9032539

Протокол

Договор 1

Освободена гаранция за изпълнение по Договор 1

Договор 2

Освободена гаранция за изпълнение по Договор 2

Освободени гаранции за участие

Допълнително споразумение 1
Допълнително споразумение 2
Плащания по договори

Процедура с предмет  "Реновиране на аудитория, зали и кабинети за нуждите на Медицински колеж към Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов"-Варна и изграждане на център по източна медицина и психотерапия"

Протокол


Договор 1

Освободена гаранция за изпълнение по Договор 1  

Договор 2

Освободена гаранция за изпълнение по Договор 2


Приложение

Допълнително споразумение 1 

Допълнително споразумение 2 

Плащане по договор 1 

Плащане по договор 2Процедура с предмет "Избор на изпълнител за извършване на строително-ремонтни и монтажни работи в зали и кабинети в сграда Ректорат на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – гр. Варна"

№ в портала на обществените поръчки към АОП 9032181

Протокол за класиране на участниците​

Договор

Приложение

Допълнително споразумение  

Плащане по договор 

Освободена гаранция за изпълнение

Процедура с предмет  „Доставка на столове и табуретки за нуждите на Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов"-Варна"

№ в АОП – 9030839

​Протокол

Договор, Приложения

Плащане по договори, м.ноември 2014г. , м.декември 2014г. , м.януари 2015г., м.февруари 2015г, м.март  2015г., м.април 2015., м.юни 2015г.​, юли 2015г.​, м. август 2015г.

Освободена гаранция за изпълнение на договор

Процедура с предмет „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна”

№ в АОП 9030840

Протокол

Договор

Извършени плащания за м.октомври, м.ноември​, м.декември​, м.януари 2015г., м.февруари 2015г., м.март 2015г., м.април, м.май​, м.юни, м.юли, м.август, м.септември, м.октомври

Допълнително споразумение ДД-43/14.08.2015г.

Освободена гаранция за изпълнение на договор
Процедура с предмет „Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Медицински университет „Проф.  д-р Параскев Стоянов"-Варна"
№ в с АОП
9030509

Протокол
Договор 1
Договор 2
и, м. ноември.2014 г., м. декември 2014 г.​​​, м. януари 2015 г. , м. февруари 2015 г.​, м. април 2015 г., м. май 2015 г. , м.юни 2015г., м. юли 2015 г.

Освободена гаранция за изпълнение

Освободена гаранция за изпълнение

Освободена гаранция за добро изпълнение на договор

​Процедура с предмет "Избор на изпълнител/и за извършване на строително-ремонтни и монтажни работи в сградата и двора на Ректорат и Медицински колеж към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – гр. Варна"

Процедура с предмет „Доставка на специализирана научна литература, абонамент за специализирани научни списания и специализирани софтуери  за нуждите на Медицински университет „Проф.  д-р Параскев Стоянов"-Варна"

№ в АОП 9028538

Съобщение

Освободена гаранция за изпълнение​

"

№ в регистъра на АОП 9028434

Поръчка: "Избор на изпълнител/и за извършване на строително-ремонтни и монтажни работи в сградата на Факултет по дентална медицина към Медицински университет-Варна за разкриване на Медико-дентален сектор"

Съобщение относно процедура с предмет "Избор на изпълнител/и за извършване на строително-ремонтни и монтажни работи в сградата на Факултет по дентална медицина към Медицински университет-Варна за разкриване на Медико-дентален сектор"

№ на публичната покана в сайта на  АОП 9028149

Приключили договори и възстановени гаранции за изпълнение​

​Процедура с предмет "Доставка на един брой неупотребяван товарен автомобил за нуждите на Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна"

Процедура с предмет "Доставка на консумативи, помощни средства за почистване, хигиенни материали, професионални стъклочистачки, почистващи препарати и др. за нуждите на Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов"-Варна"

Процедура с предмет „Доставка на един брой неупотребяван товарен автомобил за нуждите на Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов"-Варна

Публичната покана е публикувана в сайта на АОП под № 9026060
Процедура с предмет „Изработка, доставка и монтаж на мебели за учебни зали и кабинети в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна
Процедура с предмет „Доставка на консумативи, помощни средства за почистване, хигиенни материали, професионални стъклочистачки, почистващи препарати и др. за нуждите на Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов"-Варна"

№ в АОП 9025601
Плащане по договори, м.ноември 2014г.м.декември 2014г.​, м.януари 2015г., м.февруари 2015г., м.март 2015г.
Освободени гаранции за изпълнение по приключили договори

​Предмет на процедурата „Изработка, доставка и монтаж на мебели за учебни зали и кабинети в Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна"

АОП
Съобщение относно процедура с предмет "Избор на изпълнител/и за извършване на строително-ремонтни и монтажни работи  на зали и кабинети в сграда Ректорат и на охраняем паркинг на Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов – гр.Варна"

​Съобщение относно процедура с предмет„Доставка на манекени, симулатори, структури за подмяна, табла, изделия за интензивна терапия и др. за практическо обучение в Медицински университет „Проф. д-р П.Стоянов"
​Съобщение относно процедура с предмет "Избор на изпълнител/и за извършване на строително-ремонтни и монтажни работи на зали и кабинети в сгради на МБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна, ползвани от Медицински университет - Варна"
Съобщение относно процедура с предмет "Избор на изпълнител за извършване на строително-ремонтни и монтажни работи на зали и кабинети в сграда „Патологоанатомия и съдебна медицина"
​“Избор на изпълнител/и за извършване на строително-ремонтни и монтажни работи на зали и кабинети в сграда Ректорат и на охраняем паркинг  на Медицински университет “Проф.д-р Параскев Стоянов – гр.Варна

№ в АОП 9023920 линк към публичната покана в сайта на АОП​​

"​Доставка на манекени, симулатори, структури за подмяна, табла, изделия за интензивна терапия и др. за практическо обучение в Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов"

№ в АОП 9023572

Освободена гаранция за участие             

Освободена гаранция за приключил договор    


"Избор на изпълнител/и за извършване на строително-ремонтни и монтажни работи на зали и кабинети в сгради на МБАЛ „Св. Марина"ЕАД-Варна, ползвани от Медицински университет-Варна"

7
Процедура  с предмет “Избор на изпълнител за извършване на строително-ремонтни и монтажни работи на зали и кабинети в сграда „Патологоанатомия и съдебна медицина“

Съобщение по процедура с предмет „Избор на външни експерти от фармацевтичния бизнес (консултанти и обучители)”
Съобщение относно процедура с предмет „Доставка на един брой неупотребяван микробус за нуждите на Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна”.​
Съобщение относно процедура с предмет „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна”

Процедура с предмет „Избор на външни експерти от фармацевтичния бизнес (консултанти и обучители)”

№ в АОП 9021351

Плащания по договори: м. декември 2014 г.​, м. февруари 2015 г.

​Процедура с предмет Доставка на един брой неупотребяван микробус за нуждите на Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“- Варна”

№ в АОП 9021350

Предмета на поръчката  “Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“ - Варна ”

№ в регистъра на АОП 9020769​

Плащания по договор: м. октомври 2014 г., м. ноември 2014 г., м. декември
2014 г.
, м. януари 2015 г. ,  м. март 2015 г.​,  м. май 2015 г., м. юни 2015
​Процедура с предмет „Изработка, доставка и монтаж на мебели за учебни зали и кабинети в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"-Варна"
Процедура с предмет "Избор на изпълнител/и за извършване на строително-ремонтни и монтажни работи в сграда Вивариум и кабинети на катедра „Биология" към Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов – гр.Варна"
Съобщение относно процедура с предмет „Доставка на канцеларски  материали за нуждите на Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна”​
Съобщение относно процедура с предмет “Избор на изпълнител за абонаментно сервизно обслужване на дентални юнити и дентално оборудване във Факултета по дентална медицина и зъботехническо оборудване в Медицински колеж при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – гр.Варна”​
Процедура с предмет „Изработка, доставка и монтаж на мебели за учебни зали и кабинети в Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“ - Варна”
№ в регистъра на АОП  9019116​​
Документация за процедура с предмет “Избор на изпълнител/и за извършване на строително-ремонтни и монтажни работи в сграда Вивариум и кабинети на катедра „Биология“ към Медицински университет “Проф.д-р Параскев Стоянов – гр.Варна”
№ на поканата в АОП 9018957​​

 

 
Съобщение по процедура с предмет„Доставка на консумативи за офис техника”.
​"Доставка на канцеларски материали за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна"
Съобщение относно „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна”
 
 
 
 
 
Съобщение по процедура с предмет “Избор на изпълнител/и за извършване на строително-ремонтни и монтажни работи в сгради на Медицински университет “Проф.д-р Параскев Стоянов“ – гр.Варна
Доставка на консумативи за офис техника
№ в регистъра към АОП 9017247
​Избор на изпълнител/и за извършване на строително-ремонтни и монтажни работи в сгради на Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов – гр.Варна

06
​Изработка, доставка и монтаж на мебели за учебни зали и кабинети в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"-Варна
„Доставка на столове и табуретки за нуждите на Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов"-Варна"
Изработка, доставка и монтаж на мебели за учебни зали и кабинети в Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна”.

№ в регистъра на АОП 9015851​​​​

Съобщение относно „Доставка на два броя неупотребявани автомобила за нуждите на Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна по обособени позиции”​

​​"Доставка на столове и табуретки за нуждите на Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна”​

№ в регистъра на АОП 9015499

​​​„Доставка​​​ на два броя неупотребявани автомобила за нуждите на Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна по обособени позиции”​​​

№ в регистъра към АОП 9014947

Съобщение  относно процедура с предмет „Доставка на два броя неупотребявани автомобила за нуждите на Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна по обособени позиции”
​​​Съобщение относно​ ​процедура ​за възлагане на поръчка чрез публична покана с пшредмет " Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ​Медицински университет " Проф. д-р Параскев Стоянов-Варна"
​​​Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Медицински университет „Проф.  д-р Параскев Стоянов“-Варна”​
Уникален номер в регистъра на обществените поръчки 9013924
Съобщение относно„Доставка на реактиви, химикали и стандарти по проект „Оценка на цинковия статус на деца в ранна възраст с остра диария и ефективност на допълнителното лечение с цинк“ по договор с МОМН № D002-336 от 20.12.2008г.
„Доставка на реактиви, химикали и стандарти по проект „Оценка на цинковия статус на деца в ранна възраст с остра диария и ефективност на допълнителното лечение с цинк“ по договор с МОМН № D002-336 от 20.12.2008г. ”​​​

Номер в регистъра на обществените поръчки 9012956
​Съобщ​ение относно „Доставка на почистващи препарати и хигиенни материали за нуждите на Медицински университет „Проф​​.д-р Параскев Стоянов“-Варна”
Публична покана за "Доставка на почистващи препарати и хигиенни материали за нуждите на Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна"
​​
№ от Регистъра по обществени поръчки 9011488
Съобщение относно „Климатизация на помещения на Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна”
Съобщение относно ​Доставка на два броя неупотребявани автомобила за нуждите на Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна по обособени позиции”
​​​​​​​Процедура с предмет „Доставка на компютърна техника за нуждите на Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов"-Варна"​​​​

Освободена гаранция