Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​​​​​

За нас

Катедри и УС

В структурата на Факултета по медицина са включени следните катедри:

Катедра по фармакология и клинична фармакология и терапия
Катедра по физиология и патофизиология
Катедра по микробиология и вирусология 
Катедра по урология
Катедра по ортопедия и травматология
Катедра по акушерство и гинекология
Катедра по неврохирургия и УНГ болести
Катедра по очни болести и зрителни науки
Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология
Катедра по психиатрия и медицинска психология
Катедра по анестезиология, спешна и интензивна медицина
Катедра по инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология​​
Катедра по обща медицина
Страница 1 от 39