Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​

Академичен състав

Катедра по икономика и управление на здравеопазването:

Ръководител катедра: Доц. Мария Димитрова  Рохова​ - Йорданова​,д.и.​

 Проф. Антония Славчева Димова-Йорданова, д.м.​ 


Учебен сектор "Здравен мениджмънт, здравна и лекарствена политика" 
Гл. ас. Николай Любенов Михайлов, д. с. - административен асистент

Учебен сектор "Здравен-икономически и финансови анализи"
Доц. Любомира Драгомирова Коева-Димитрова, д.и.​ - ръководител учебен сектор
Доц. Елка Игнатова Ат​анасова, д.и​​​ - административен асистент, курсов ръководител
Гл. ас. Минчо Добрев Минев, д.и.    
Ас.Светлана Кръстева Панайотoва - курсов ръководител