Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Академични лекции"Пародонтит и захарен диабет" - Доц. д-р Мария Митева, д.м.  - вижте видеото тук

 "Съвременната дентална медицина - симбиоза между зъболекар и инженер" - Проф. инж. Цанка Дикова, д.т.н. - вижте видеото тук

"Подходи при лечение на периимплантит" -  Доц. д-р Елица Събева, д.м. - вижте видеото тук


______________________________________________________________________________________

АРХИВ