Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Академични лекции

Полифенолите в експерименталната и клинична медицина - Проф. д-р Стефка-Вълчева-Кузманова, д.м.н


Сърдечната недостатъчност - от Пепеляшка до Основна сцена - доц. д-р Бранимир Каназирев, д.м.

 Прилагане на сестринския процес в практиката на медицинската сестра - доц. Силвия Борисова, д.м.

Нутригеномиката - концепция, същност, технологии, предизвикателства, перспективи - проф. д.б.н. Диана Иванова

Качество и безопасност на черноморските риби като храна - проф. д.х.н. Мона Станчева

Ранна диагностика и лечение на Болестта на Алцхаймер: експериментални и клинични аспекти - доц. д-р Иван Димитров, д.м.

Биотрансформация на вещества с естрогенна активност - доц. Светлана Фоткова, д.ф.

Мениджмънт на затлъстяването в общата медицинска практика - проф. д-р Валентина Маджова, д.м.

Научни подходи за изследване на биологичната активност на лечебните растения - доц. Йоана Киселова, д.б.

Наставничество в сестринството - образователни и организационни аспекти – проф. Соня Тончева, д.м.

Новости в мини-инвазивната хирургия - Проф д-р Валентин Игнатов, дм

Диагностика и лечение на доброкачествени и злокачествени заболявания на млечната жлеза - проф. д-р Радослав Радев, д.м.

Репарация, регенерация или изместване на зъби със съмнителна прогноза - доц. д-р Стефан Пеев, д.м.

​Do Not Resuscitate (DNR) - някои отговори на (не)поставени въпроси - проф. д-р Вилиян Платиканов, д.м.

Шифозфрения, невропластичност и антипсихотици - проф. д-р Риналдо Шишков, д.м.н.

Психологична психотерапия в трифокалното лечение на болестта - проф. Иванка Бончева, д.пс.