Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Академични лекции

"Ferrum phosphoricum D12 affects J774A.1 cells proliferation and transcription of inflammation, oxidative stress and Fe²⁺ metabolism related genes in conditions of LPS stimulation." - доц. Оскан Тасинов, д.б. - вижте видеото​ тук 

"Орална патология при COVID - 19" ​- доц.д-р Христиана Маджова, д.м. - вижте видеото тук​
"ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ - къде е здравословната граница?"​ - проф. д-р Дарина Найденова, д.м.  - вижте видеото тук


„Изследвания в морската медицина" -  проф. д-р Димитър Георгиев Ставрев, д.м.н. - вижте видеото тук 

"Естетична кинезитерапия" - Доц. Станислава Мартинова Богомилова, д. оз. -  вижте видеото тук 

"Фолклорът на етнографските области в България" - доц. Жулиета Георгиева Виденова, д.оз. -  вижте видеото тук  

"Епидемиологични хроники на борбата с инфекциозните болести във Варненски регион (1878-1944) - доц. д-р Елияна Панайотова Иванова, д.м. - вижте видеото тук 

 "Остеоартроза: Новости в етиопатогенезата, диагностиката и лечението"доц. д-р Цветослав Антонов Георгиев, д.м. - вижте видеото тук 

 "Подобряване на качеството на живот на пациенти с лумбална дискова херния"доц. д-р Женя Русева Петрова, д.м. - вижте видеото тук 

 "Ваксини и множествена склероза" - доц. д-р Детелина Стоилова Желязкова, д.м. - вижте видеото тук  

"Управление на медицинската техника в здравеопазването" - доц. инж. Живко Борисов Близнаков, доктор - вижте видеото тук   


______________________________________________________________________________________

АРХИВ