Sign In

За нас

Конспекти

Зимен семестър / Winter term:

 • Конспекти по Дентална медицина I курс   
        - Конспект по химия 2012/2013г.
     
 Конспекти по Дентална медицина II курс   
 • Конспекти по Дентална медицина III курс 

      Конспекти по Дентална медицина IV курс

         -  Дентална клинична алергология

         -  Дентална профилактика

         -  Рентгенология и радиология

         - Цитология, обща хистология и обща ембриология

 • Конспекти по Дентална медицина V курс

         - Конспект по дерматология и венерология

         - Конспект по физиотерапия (обща и специална)

         - Конспект по неврология

         - Конспект по очни болести

 • Questionnaires І course

         - Examination synopsis of chemistry

         - Questionnaire of citology, histology and embriology

         - Questionnaire of physics

 • Questionnaires ІІ course

         - Examination synopsis of biochemistry

         - Questionnaire of human anatomy

Летен семестър / Summer term:

 • Конспекти по дентална медицина І курс

        - Конспект по биофизика

        - Конспект по биология на човека

        - Конспект по специализиран български за дентални цели

        - Конспект по дентално материалознание

        - Конспект по компютърна техника

        - Конспект по латински език (медицинска терминология)

 • Конспекти по дентална медицина ІI курс

        - Конспект по специализиран български език за дентални цели

        - Конспект по физиология

        - Конспект  по хигиена и епидемиология

        - Конспект по медицинска етика и социална медицина

        - Конспект по медицина на бедствените ситуации

        - Конспект по медицинска психология

         - Конспект по немски език

 • Конспекти по дентална медицина ІII курс

        - Конспект по хирургия, анестезиология и спешни състояния

        - Конспект по микробиология и вирусология

        - Конспект по обществено дентално здраве

        - Конспект по орална патология

        - Конспект по предклиника на консервативното зъболечение

        - Конспект по пропедевтика на оралната и лицево-челюстна хирургия

 • Конспекти по дентална медицина ІV курс

        - Конспект по акушерство и гинекология

        - Конспект по детски инфекциозни болести

        - Конспект по съдебна медицина

        - Конспект по вътрешни болести

 • Конспекти по дентална медицина V курс

        - Конспект по клиника на детската дентална медицина

        - Конспект по клиника на консервативното зъболечение

        - Конспект по клиника на оралната и лицево-челюстна хирургия

        - Конспект попротетична дентална медицина

        - Конспект по ортодонтия

        - Конспект по пародонтология

 • Questionnaires І course

         - Questionnaire of medical terminology / latine in medicine

         - Questionnaire of human biology

         - Dental materials science

         - Biophysics syllabus

 • Questionnaires ІІ course​

        - Synopsis of bulgarian lunguage II course (Level B1)

        - Disaster medicine syllabus

        - Hygien and epedemiology

        - Medical psychology

        - Physiology

        - Prosthetic Dental medicine

        - Social medicine

 • Questionnaires ІII course

         - Syllabus for oral examination of conservative dentistry preclinical course

         - Dental public health

         - Medical microbiology

         - Preclinics of oral and maxillo-facial surgery

         - Oral pathology

         - Syllabus in surgery

Конспекти Държавен изпит: