Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Административни звена


Ректорат

Сектор "Административно-стопанска дейност"

Отдел Юридически 

Финансово-счетоводен отдел

Отдел "Човешки ресурси" 

Административен отдел

Отдел "Обществени поръчки, маркетинг и снабдяване" 

Отдел "Кариерно развитие"

Отдел "Докторантско училище"

Отдел "Междуна​родно сътрудничество"

Дирекция "Акредитация, качество и проектна дейност"

Дирекция "Учебна дейност"

Отдел "СДО"

Библиотека

Отдел "Информационно осигуряване и технологии"

Отдел "Издателска дейност"​

Отдел "Комуникации и Телевизия"

Отдел "Наука"

Вивариум

Отдел "Музейна дейност​"

Отдел "Управление на собствеността"

Отдел „Управление на сигурността и контрол на достъпа“

Научноизследователски институт

Център за симулационна техника и медицинска апаратура

Почивна станция – село Зорница