Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Новини


​МУ-Варна организира интензивен онлайн подготвителен кандидатстудентски курс по химия за учебната 2023/2024 година

Катедрата по химия организира интензивен онлайн подготвителен кандидатстудентски курс по химия за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар" за учебната 2023/2024г. 

Курсът започва на 18 февруари 2023 г., продължава до 25 март 2023 г. и ще се провежда онлайн, само в съботните дни, чрез платформата Webex.

Виж повече

​МУ-Варна организира интензивен онлайн подготвителен кандидатстудентски курс по биология за учебната 2023/2024 година

Катедрата по биология организира интензивен онлайн подготвителен кандидатстудентски курс по биология за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар" за учебната 2023/2024 г. 

Курсът започва на 26 февруари 2023 г. от 09:00 часа и ще се провежда онлайн, само в неделните дни, чрез платформата Webex.

Виж повече


 Медицински университет – Варна организира онлайн подготвителни кандидатстудентски курсове по биология и химия за учебната 2023/2024 година

Във връзка с проявения засилен интерес от страна на кандидат-студентите към промяна на присъственото провеждане на подготвителните курсове по биология и химия за учебната 2023/2024 година, Катедрите по биология и химия към Медицински университет – Варна обявяват, че те ще се проведат изцяло онлайн (чрез платформата Webex). 

Виж повече

Публикувано е второ класиране за четири от магистърските програми на МУ-Варна

При изключително висок интерес и изцяло онлайн премина кампанията по прием на документи за магистърските специалности „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", „Опазване и контрол на общественото здраве" и „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи", която започна на 01.09.2022 г. 

Виж повече

 Медицински университет – Варна организира онлайн подготвителен кандидатстудентски курс по биология за учебната 2023/2024 година

Катедрата по биология организира кандидатстудентски курс по биология за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар" за учебната 2023/2024 г. 

Виж повече


 Медицински университет – Варна организира онлайн подготвителен кандидатстудентски курс по химия за учебната 2023/2024 година

Катедрата по химия организира кандидатстудентски курс по химия за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар" за учебната 2023/2024 г. 

Виж повече


Срокът за прием на документи за кандидатстване за двете нови магистърски програми към Факултет „Фармация" е удължен до 21 октомври 2022 г.

На 1 септември 2022 г. започна онлайн приемът на документи за кандидатстване за двете нови магистърски програми към факултет „Фармация" – „Козметология" и „Трансфер на технологии и иновации във фармацията".

Крайният срок за подаване на необходимите документи за тези специалности е удължен до 21.10.2022 г. включително.

Виж повече


​Публикувано е първо класиране за седем от магистърските програми на МУ-Варна

При изключително висок интерес и изцяло онлайн премина кампанията по прием на документи за магистърските специалности „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", „Опазване и контрол на общественото здраве", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа", „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи", „Трансфер на технологии и иновации във фармацията" и „Козметология", която започна на 01.09.2022 г.


На 1 септември 2022 г. стартира приемът на документи за седем от магистърските програми на МУ-Варна

​На 1 септември 2022 г. стартира онлайн приемът на документи за кандидатстване за магистърските програми по специалностите „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи”, „Фармацевтичен мениджмънт и грижи”, „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“, „Опазване и контрол на общественото здраве” и „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи“, както и за най-новите и уникални за страната специалности на Факултет „Фармация“ към МУ-Варна „Козметология“ и „Трансфер на технологии и иновации във фармацията“.

МУ-Варна обявява допълнителен прием за попълване на незаетите места

Кандидат-студентите, които вече са участвали в Кандидатстудентската кампания през 2022 г. е необходимо заявят това ново желание и да заплатят дължимата такса за кандидатстване.


виж повече
МУ-Варна обявява допълнителен прием за резерви по специалност „Медицина“, направление „Военен лекар“

Медицински университет – Варна и Висшето военноморско училище във Варна дават допълнителна възможност за кандидатстване за резерви по специалност „Медицина", направление „Военен лекар".

Крайният срок за заявяване на желания и подаване на документи е до 22 август 2022 г. вкл. (до 16.00 ч.). Кандидат-студентите, които желаят да участват в допълнителното подаване на документи, е необходимо да заявят това свое желание към МУ-Варна, като изпратят и-мейл от личната си електронна поща на адрес: ksk@mu-varna.bg. Информация можете да получите и на тел. 052/677 060 или 052/677059.

виж повече

Обявено е първо класиране за обучение срещу заплащане за специалността „Управление на здравните грижи", ОКС „магистър"

Днес, 11 август 2022 г. се обявява първо класиране за обучение срещу заплащане за специалността „Управление на здравните грижи", ОКС „магистър", което можете да видите тук или в профила си тук

Повече информация относно документите и местата за записване за тези специалности вижте тук.

виж повече

Вижте първо класиране за обучение срещу заплащане за част от специалностите в Медицински университет и Медицински колеж - Варна 

Днес се обявява първо класиране за обучение срещу заплащане за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", включително и за филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново, „Кинезитерапия" и специалностите от Медицински колеж – Варна – „Помощник-фармацевт", „Рентгенов лаборант", „Медицински лаборант", „Рехабилитатор", „Медицински козметик" и „Инспектор по обществено здраве". Сроковете за записване можете да видите тук, а класирането можете да видите в профила си тук. Повече информация относно документите и местата за записване за тези специалности вижте тук.

Вижте първо класиране за обучение срещу заплащане за специалностите „Биомедицинска техника и технологии“ и „Медицински оптик“ в МУ-Варна


Днес се обявява първо класиране за обучение срещу заплащане за специалностите „Биомедицинска техника и технологии" и „Медицински оптик". Класирането можете да видите тук (включително сроковете за записване) или в профила си тук


Вижте четвърто класиране за част от специалностите в МУ-Варна, което излиза днес – 8 август

Днес се обявява четвърто класиране за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", включително и за Филиал Шумен, „Кинезитерапия" и специалностите от Медицински колеж – Варна – „Рентгенов лаборант", „Медицински лаборант", „Рехабилитатор", „Медицински козметик" и „Инспектор по обществено здраве" за обучение по държавна поръчка, за което се осигуряват средства за издръжка с трансфери от държавния бюджет.

МУ-Варна обявява допълнителен прием за специалностите „Акушерка“ и „Медицинска сестра“ във филиалите в Шумен, Велико Търново и Сливен

От 8 август 2022 г. (понеделник) Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна дава възможност на кандидат-студентите да заявят своето желание за обучение по специалностите „Акушерка“ и „Медицинска сестра“ във филиалите на университета в градовете Шумен, Велико Търново и Сливен (единствено за специалността „Акушерка“) за запълване на незаети места.Обявено е второ класиране за обучение срещу заплащане за специалностите „Медицина", „Дентална Медицина" и „Фармация" в МУ-Варна

Днес, 5 август 2022 г. се обявява второ класиране за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и  „Фармация" за обучение срещу заплащане.

Класирането вижте тук или в профила си тук.

Записването и подаването на заявления за прекласиране за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" ще се проведе от 8 август (понеделник) до 12 август 2022 г. (петък) включително.

За повече информация относно документите и местата за записване вижте тук.

виж повече

​Вижте трето класиране за част от специалностите в МУ-Варна, което излиза днес – 3 август

Днес се обявява трето класиране за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", включително и за филиалите в градовете Шумен и Велико Търново, „Кинезитерапия" и специалностите от Медицински колеж – Варна – „Помощник-фармацевт", „Рентгенов лаборант", „Медицински лаборант", „Рехабилитатор", „Медицински козметик" и „Инспектор по обществено здраве" за обучение по държавна поръчка, за което се осигуряват средства за издръжка с трансфери от държавния бюджет. Сроковете за записване можете да видите тук, а класирането можете да видите в профила си от тук. Повече информация относно документите и местата за записване за тези специалности вижте тук.

Вижте първо класиране за магистърските програми „Управление на здравните грижи", „Здравен мениджмънт", „Оптометрист" и „Клинична логопедия" в МУ-Варна

Първо класиране за специалността „Управление на здравните грижи", ОКС „магистър" може да видите тук или в профила си тук

Публикувано е и първо класиране за специалността „Здравен мениджмънт", ОКС „магистър" след завършена ОКС „бакалавър" по същата специалност. Класирането може да видите тук или в профила си тук

Първо класиране за специалността „Оптрометрист", ОКС „магистър" вижте тук или в профила си тук

виж повече

​Публикувани са резултатите от приемния изпит за специалността „Управление на здравните грижи” –магистър

Обявени са резултатите от кандидатстудентския изпит – есе по зададена тема, свързана с дейността „здравни грижи" за специалността „Управление на здравните грижи", образователно-квалификационна степен „магистър". Оценките си кандидат-студентите могат да проверят тук или да изтеглят от тук.
На 1 август в МУ-Варна ще се състои кандидатстудентският изпит за специалността „Управление на здравните грижи“, ОКС „магистър“

На 1 август ще се проведе кандидатстудентският изпит за специалността „Управление на здравните грижи", образователно-квалификационна степен „магистър". Изпитът ще се състои в I-ва и II-ра Аудитория на Медицински университет – Варна (гр. Варна, ул. „Марин Дринов" №55). Кандидат-студентите от входящ №9387 до №9471 да се явят в I-ва Аудитория (етаж 4), а кандидат-студентите с входящ №9472 до №9508 във II-ра Аудитория (етаж 3).


​Публикувано е второ класиране за обучение срещу заплащане за специалността „Зъботехник" в МУ-Варна

Днес, 29 юли 2022 г. се обявява второ класиране за обучение срещу заплащане за една от най-желаните специалности от Медицински колеж към МУ-Варна – Зъботехник". 

Класиранията вижте тук или в профила си тук.

Записването на класираните студенти ще става от 1 август 2022 г. (понеделник) до 3 август 2022 г. (сряда) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч. (за 3 август до 16:00 ч.).

виж повече

​Вижте второ класиране за част от специалностите в МУ-Варна, което излиза днес – 28 юли

Днес се обявява второ класиране за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", включително и за филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново, „Кинезитерапия" и специалностите от Медицински колеж – Варна – „Помощник-фармацевт", „Рентгенов лаборант", „Медицински лаборант", „Рехабилитатор", „Медицински козметик" и „Инспектор по обществено здраве" за обучение по държавна поръчка, за което се осигуряват средства за издръжка с трансфери от държавния бюджет. Сроковете за записване можете да видите тук, а класирането можете да видите в профила си от тук. Повече информация относно документите и местата за записване за тези специалности вижте тук.

виж повече

​Обявено е първо класиране за обучение срещу заплащане за специалностите „Медицина“, „Дентална Медицина“ и „Фармация“ в МУ-Варна

Днес, 27 юли 2022 г. се обявява първо класиране за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и  „Фармация" за обучение срещу заплащане.

Класиранията вижте тук или в профила си тук.

Записването и подаването на заявления за прекласиране за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" ще се проведе от 28 юли (четвъртък) до 4 август 2022 г. (четвъртък) включително.

За повече информация относно документите и местата за записване вижте тук.

виж повече

​Обявено е четвърто класиране за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ в МУ-Варна

Днес, 27 юли 2022 г. се обявява четвърто класиране за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" за обучение по държавна поръчка, за което се осигуряват средства за издръжка с трансфери от държавния бюджет.

Класиранията вижте тук или в профила си тук.

Записването за тези специалности ще се проведе на 28 юли (четвъртък) и на 29 юли 2022 г. (петък) включително.

За повече информация относно документите и местата за записване вижте тук. 

виж повече

​МУ-Варна обявява допълнителен прием за специалност „Медицина“, направление „Военен лекар“

Медицински университет – Варна и Висшето военноморско училище във Варна дават допълнителна възможност за кандидатстване за специалност „Медицина", направление „Военен лекар".

Крайният срок за заявяване на желания и подаване на документи е до 01 август 2022 г. вкл. (до 16.00 ч.). Кандидат-студентите, които желаят да участват в допълнителното подаване на документи, е необходимо да заявят това свое желание към МУ-Варна, като изпратят и-мейл от личната си електронна поща на адрес: ksk@mu-varna.bg. Информация можете да получите и на тел. 052/677 060 или 052/677059.

виж повече

Публикувано е първо класиране за специалността „Управление на здравните грижи“, ОКС „бакалавър“ в МУ-Варна
Днес, 25 юли 2022 г. се обявява първо класиране за специалността „Управление на здравните грижи“, ОКС „бакалавър“ към МУ-Варна за обучение по държавна поръчка, за което се осигуряват средства за издръжка с трансфери от държавния бюджет. 


Публикувано е първо класиране за обучение срещу заплащане за специалността „Зъботехник“ в МУ-Варна
 
Днес, 22 юли 2022 г. се обявява първо класиране за обучение срещу заплащане за една от най-желаните специалности от Медицински колеж към МУ-Варна – „Зъботехник“.

виж повечеОбявено е трето класиране за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ в МУ-Варна
 
Днес, 22 юли 2022 г. се обявява трето класиране за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и  „Фармация“ за обучение по държавна поръчка, за което се осигуряват средства за издръжка с трансфери от държавния бюджет.
Класиранията вижте тук или в профила си тук.
Записването и подаването на заявления за прекласиране за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ ще се проведе на 25 юли (понеделник) и на 26 юли 2022 г. (вторник) включително.


На 22 юли 2022 г. стартира приемът на документи за четири от магистърските програми към Факултет „Обществено здравеопазване“ на МУ-Варна
 
На 22 юли 2022 г. започва онлайн приемът на документи за магистърските програми по специалностите „Управление на здравните грижи“, „Здравен мениджмънт“
 (след придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по същата специалност), „Оптометрист“ и „Клинична логопедия“. 
Крайният срок за подаване на документи за тях е до 28 юли 2022 г. вкл. 

Вижте първо класиране за част от специалностите в МУ-Варна, което излиза днес – 21 юли

Днес се обявява първо класиране за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“, включително и за филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново, „Кинезитерапия“ и специалностите от Медицински колеж – Варна – „Помощник-фармацевт“, „Рентгенов лаборант“, „Медицински лаборант“, „Рехабилитатор“, „Медицински козметик“ и „Инспектор по обществено здраве“ за обучение по държавна поръчка, за което се осигуряват средства за издръжка с трансфери от държавния бюджет. 

виж повече

​Обявени са резултатите от теста по биология за специалностите от Медицински колеж – Варна, както и за „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Кинезитерапия“

Днес се обявяват резултатите от теста по биология за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" (включително за филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново), „Кинезитерапия" и специалностите от Медицински колеж – Варна – „Медицински лаборант", „Рентгенов лаборант", „Помощник-фармацевт", „Рехабилитатор", „Медицински козметик" и „Инспектор по обществено здраве". Оценките си кандидат-студентите могат да проверят тук или да изтеглят от тук.

виж повече

Обявено е второ класиране за направление „Военен лекар" в МУ-Варна

Днес, 19 юли 2022 г. се обявява второ класиране за направление „Военен лекар". Класирането вижте тук или в профила си тук
Записването на приетите студенти ще се проведе от 20 юли (сряда) до 22 юли 2022 г. (петък), включително. 
За повече информация относно документите и местата за записване вижте тук

виж повече
​Публикувани са резултатите от писмения изпит по „Социална медицина и здравен мениджмънт“ за специалността „Управление на здравните грижи”, ОКС „бакалавър“

Днес се обявяват резултатите от писмените конкурсни работи от изпита по Социална медицина и здравен мениджмънт за специалността „Управление на здравните грижи", ОКС „бакалавър". Оценките си кандидат-студентите могат да проверят тук.


Публикувано е второ класиране за специалността „Зъботехник“ в МУ-Варна

Днес, 18 юли 2022 г. се обявява второ класиране за една от най-желаните специалности от Медицински колеж към МУ-Варна – Зъботехник" за обучение по държавна поръчка, за което се осигуряват средства за издръжка с трансфери от държавния бюджет. 

Класиранията вижте тук или в профила си тук.

виж повече

Обявено е второ класиране за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ в МУ-Варна

Днес, 18 юли 2022 г. се обявява второ класиране за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и  „Фармация" за обучение по държавна поръчка, за което се осигуряват средства за издръжка с трансфери от държавния бюджет.Класиранията вижте тук или в профила си тук.Записването и подаването на заявления за прекласиране за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" ще се проведе от 19 юли (вторник) до 21 юли 2022 г. (четвъртък) включително.

виж повече

МУ-Варна обявява допълнителен прием за обучение срещу заплащане за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна дава възможност на всички кандидат-студенти да заявят допълнително своите желания за обучение срещу заплащане по специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация". Не подават заявление кандидат-студентите, които вече са заявили такива желания в състезателния си картон до 27 юни 2022 г. 


Близо 600 кандидати се явяват днес на кандидатстудентски изпит по биология в МУ-Варна

Близо 600 кандидати се явяват днес, 15 юли 2022 г. на изпит – тест по биология за специалностите „Медицинска сестра", „Акушерка" и „Кинезитерапия" към Факултета „Обществено здравеопазване" на МУ-Варна и филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново.  


​На 18 юли в МУ-Варна ще се състои писменият кандидатстудентски изпит по „Социална медицина и здравен мениджмънт"

На 18 юли ще се проведе писменият изпит по „Социална медицина и здравен мениджмънт" за специалността „Управление на здравните грижи", образователно-квалификационна степен „бакалавър". Изпитът ще се състои в III Аудитория на Медицински университет – Варна (ул. „Марин Дринов" №55, етаж 4). Кандидат-студентите трябва да заемат местата си в аудиторията от 8:30 до 9:00 часа, като задължително да носят документ за самоличност (лична карта) и химикали със син цвят на мастилото.

виж повече

Вижте разпределението по зали за кандидатстудентския изпит по биология в Медицински университет - Варна на 15 юли

Близо 600 кандидати ще се явят на приемния изпит по биология за специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „ Кинезитерапи медицинскиколежварна“ и специалностите от Медицински колеж – „Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант“, „Помощник-фармацевт“, „Рехабилитатор“, „Медицински козметик“ и „Инспектор по обществено здраве“. Изпитът ще се проведе на 15 юли (петък). Кандидатите за тези специалности имаха възможност да подадат своите документи до 12 юли 2022 г. вкл.

Обявено е първо класиране за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ и 
направление „Военен лекар“ в МУ-Варна

На 11 юли 2022 г. настъпи дългоочакваният за кандидат-студентите момент – обявяване на първо класиране за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“,  „Фармация“ и направление „Военен лекар“ за обучение по държавна поръчка, за което се осигуряват средства за издръжка с трансфери от държавния бюджет.

Публикувано е първо класиране за специалността „Зъботехник“ в МУ-Варна

На 11 юли 2022 г. се обявява първо класиране за една от най-желаните специалности от Медицински колеж към МУ-Варна – „Зъботехник“ за обучение по държавна поръчка, за което се осигуряват средства за издръжка с трансфери от държавния бюджет.


Вижте резултатите от изпита по моделиране за специалността „Зъботехник"

Излязоха резултатите от вчерашния изпит по моделиране за една от най-желаните специалности в Медицинския колеж към МУ-Варна – „Зъботехник", които можете да видите тук или да изтеглите от тук

Общо 38 са местата, за които се борят явилите се кандидат-студенти. Сръчност, знания и прецизност бяха основните качества, които трябваше да покажат кандидатите, изграждайки от глина модела на „втори долен премолар" (пети долен).

виж повече
Н​а 8 юли 2022 г. се провежда изпитът по моделиране за специалността Зъботехник" в МУ-Варна 

Днес, 8 юли 2022 г., в Медицинския колеж на МУ-Варна се провежда изпитът по моделиране за специалността „Зъботехник". Минути преди началото на изпита в присъствието на Заместник-ректора „Учебна дейност" проф. Албена Керековска, Директора на Медицински колеж проф. Антоанета Цветкова и Заместник-директорите на Медицинския колеж доц. Николай Недев и доц. Емилия Георгиева, и Ръководителя на Учебен отдел Светлана Грънчарова един от кандидат-студентите изтегли следния модел: „втори долен премолар" (пети долен).

На 8 юли се провежда изпитът по моделиране за специалността „Зъботехник" в МУ-Варна. Вижте разпределението по зали

В петък, 8 юли, в сградата на Медицински колеж към МУ-Варна ще се проведе изпитът по моделиране за специалността „Зъботехник". Изпитът ще бъде с продължителност 5 часа.

Всички кандидати трябва да заемат местата си от 8:00 до 8:30 ч. Родители и придружители на кандидатите не се допускат в сградата.

виж повече


​Публикувани са резултатите от редовния изпит по химия в МУ-Варна, провел се на 30 юни 2022 г.

Публикувани са резултатите от писмените конкурсни работи от редовния изпит по химия за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар". Оценките си кандидат-студентите могат да проверят от тук или да изтеглят от тук

Продължава приемът на кандидатстудентски документи за 14 специалности в МУ-Варна

От днес, 06 юли 2022 г. продължава онлайн приемът на документи за специалностите „Здравен мениджмънт" и „Управление на здравните грижи" (ОКС „бакалавър"), „Логопедия", „Кинезитерапия", „Биомедицинска техника и технологии", „Медицинска сестра" и „Акушерка" (във Варна и филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново), както и за специалностите от Медицинския колеж – „Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт", „Инспектор по обществено здраве", „Медицински оптик", „Рехабилитатор", „Рентгенов лаборант" и „Медицински козметик". 

виж повече

Публикувани са резултатите от редовния изпит по биология в МУ-Варна, провел се на 30 юни 2022 г.


Публикувани са резултатите от писмените конкурсни работи от редовния изпит по биология за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар". Оценките си кандидат-студентите могат да проверят от тук или да изтеглят от тук

виж повече​Кандидат-студенти от цялата страна се явяват днес на редовните изпити по биология и химия в МУ-Варна

Днес, 30 юни 2022 година, се провеждат редовните изпити по биология и химия за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ в МУ-Варна. На тази дата на изпити се явяват и кандидат-студентите за уникалната за страната програма за придобиване на квалификация „Военен лекар“. 

виж повече

Публикувано е разпределението по зали за редовните изпити по биология и химия в МУ-Варна

При традиционно висок интерес премина първата част от приема на документи за кандидатстване за предстоящата учебна 2022/2023 година, приключила в полунощ на 27 юни 2022 година. Както и през изминалите кампании най-многобройни са кандидат-студентите за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация", както и за специалността „Помощник-фармацевт", изучавана в Медицински колеж – Варна.  


Обявени са таксите за обучение и броят на приеманите студенти в МУ-Варна за учебната 2022/2023 година

Публикувани са таксите за обучение и броят на приеманите студенти за обучение, което е субсидирано от държавата. Таксите за обучение на новоприетите студенти за учебната 2022/2023 година може да видите тук, а броят на приеманите студенти тук.

​Започна онлайн приемът на документи за кандидатстване за 19 специалности в МУ-Варна

На 13 юни 2022 г. започна онлайн приемът на документи за направление „Военен лекар" и за специалностите „Медицина", „Дентална медицина", „Фармация", „Управление на здравните грижи" (ОКС „бакалавър"), „Здравен мениджмънт" (ОКС „бакалавър"), ‚Логопедия", „Кинезитерапия", „Биомедицинска техника и технологии", „Медицинска сестра" и „Акушерка" (за обучение във Варна и филиалите на МУ-Варна в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново), както и за специалностите в Медицински колеж – Варна – „Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт", „Инспектор по обществено здраве", „Медицински оптик", „Зъботехник", „Рехабилитатор", „Рентгенов лаборант", „Медицински козметик". 

​Публикувани са резултатите от предварителния изпит по биология в МУ-Варна, провел се на 16 април 2022 г.

Публикувани са резултатите от писмените конкурсни работи от предварителния изпит по биология  за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", провел се за втора поредна година в МУ-Варна.

виж повече

​Публикувани са резултатите от предварителния изпит по химия в МУ-Варна, провел се на 9 април 2022 г.

Публикувани са резултатите от писмените конкурсни работи от предварителния изпит по химия  за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар".

виж повече
​Публикувани са резултатите от предварителния изпит по биология в МУ-Варна, провел се на 9 април 2022 г.

Публикувани са резултатите от писмените конкурсни работи от предварителния изпит по биология  за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар".

виж повече
​Близо 200 кандидати се явяват на предварителен изпит по биология за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ в МУ-Варна
За втора поредна година МУ-Варна предоставя възможността на близо 200 кандидати да се явят на предварителен изпит по биология за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" за кандидатстване за предстоящата учебна 2022/2023 година.

виж повече
Публикувано е разпределението по зали за предварителния изпит по биология в МУ-Варна, който ще се проведе на 16 април 2022 г. 
За втора поредна година МУ-Варна предоставя възможността на близо 200 кандидати да се явят на предварителен изпит по биология за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" за кандидатстване за предстоящата учебна 2022/2023. Изпитът ще се проведе на 16 април 2022 г. (събота). 

виж повече
Кандидат-студенти от цялата страна се явяват днес на предварителни изпити по биология и химия в МУ-Варна
Днес, 9 април 2022 г., се провеждат предварителните изпити по биология и химия за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" в МУ-Варна. На тази дата на изпити се явяват и кандидат-студентите за уникалната за страната програма за придобиване на квалификация „Военен лекар". 

виж повече
​Публикувано е разпределението по зали за предварителните изпити по биология и химия в МУ-Варна

При традиционно висок интерес премина подаването на документи за участие в предварителни изпити за предстоящата учебна 2022/2023 година, приключило в полунощ на 6 април 2022 г.


Посетете платформата „Отворени врати в МУ-Варна 2022" 

От 28 март 2022 г. (понеделник) всички, които се интересуват от предлаганите специалности, студентския живот, учебните бази и как се кандидатства в МУ-Варна, могат да посетят онлайн платформата „Отворени врати в МУ-Варна 2022" 

виж повече
​На 28 март 2022 г. стартира подаването на документи за участие в предварителните изпити в МУ-Варна

На 28 март 2022 г. стартира подаването на документи за участие в предварителните изпити по химия и биология за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар", които ще се проведат на 9 април 2022 г. (събота).

виж повече
​МУ-Варна организира онлайн подготвителен кандидатстудентски курс за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка
Катедрата по Биология на МУ-Варна организира интензивен подготвителен курс по биология за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка".

виж повече
“Справочник за прием на студенти за учебната 2022-2023 година“ вече е в книжарниците

Книгата с отговорите на всички въпроси, вълнуващи кандидат-студентите, вече е в продажба. В книжарниците на Медицински университет – Варна можете да откриете новия "Справочник за прием на студенти за учебната 2022-2023 година". Ето какво ви очаква на страниците му.

виж повече
​МУ-Варна организира кандидатстудентски курс „Въведение в моделирането“

Медицински колеж към Медицински университет – Варна организира подготвителен курс „Въведение в моделирането" за кандидатстващите по специалност „Зъботехник".

виж повече
​МУ-Варна организира интензивен подготвителен кандидатстудентски курс по Биология (онлайн) за учебната 2022/2023 година

Кандидатстудентският курс по Биология за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация", организиран от Катедра „Биология",  започва на 12 февруари 2022 година.

виж повече
МУ-Варна организира интензивен подготвителен кандидатстудентски курс по Химия (онлайн) за учебната 2022/2023 година

Кандидатстудентският курс по Химия за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация", организиран от Катедра „Химия",  започва на 13 февруари 2022 година. Курсът ще се провежда онлайн чрез електронната платформа Webex от 09:00 часа всяка неделя.

виж повече
На вниманието на кандидат-студентите за учебната 2022/2023 г. в МУ-Варна

Във връзка с подготовката и провеждането на кандидатстудентската кампания за учебната 2022/2023 г. в МУ-Варна, са публикувани отговори на най-често задаваните въпроси от страна на кандидат-студентите...


виж повече
​МУ-Варна организира подготвителен кандидатстудентски курс по Химия (онлайн) за учебната 2022/2023 г.

Кандидатстудентският курс по Химия за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация", организиран от Катедра „Химия",  започва на 17 октомври 2021 година. Курсът ще се провежда онлайн чрез електронната платформа Cisco Webex от 09:00 часа всяка неделя, като на 15 октомври 2021 г. (петък) ще получите по електронните пощи линк за достъп.

виж повече
​Публикувано е второ класиране за пет от магистърските програми на МУ-Варна

При изключително висок интерес и изцяло онлайн премина кампанията по прием на документи за магистърските специалности „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", „Опазване и контрол на общественото здраве", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА" и „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи", която започна на 01.09.2021 г.

виж повече
​Срокът за прием на документи за кандидатстване за двете нови магистърски програми към факултет „Фармация“ е удължен до 22 ноември 2021 г.

На 1 септември 2021 г. започна онлайн приемът на документи за кандидатстване за двете нови магистърски програми към факултет „Фармация" – „Козметология" и „Трансфер на технологии и иновации във фармацията".

виж повече
​Публикувано е първо класиране за пет от магистърските програми на МУ-Варна

При изключително висок интерес и изцяло онлайн премина кампанията по прием на документи за магистърските специалности „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", „Опазване и контрол на общественото здраве", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА" и „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи", която започна на 01.09.2021 г.

виж повече
​МУ-Варна организира подготвителен кандидатстудентски курс по Биология (онлайн) за учебната 2022/2023 г.

Катедра „Биология" организира подготвителен кандидатстудентски курс по Биология за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" към МУ-Варна.

виж повече
​Близо 1500 първокурсници започват обучението си в МУ-Варна

На 13 септември в Медицински университет- Варна започна новата академична 2021/2022 учебна година. Близо 1500 са първокурсниците, между които 350 са чуждестранните студенти, които започват обучението си по медицина и дентална медицина.

виж повече
​МУ-Варна организира подготвителен кандидатстудентски курс по Химия (онлайн) за учебната 2022/2023 г.

Катедра „Химия" организира кандидатстудентски курс по Химия за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация".

виж повече
​Обучение със средства от държавния бюджет при сключен договор с работодател


Уважаеми студенти,

Във връзка с чл. 95а от Закона за висшето образование и Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател (обн. ДВ, бр. 7 от 26.01.2021 г.), Ви предоставяме следната информация...

виж повече

На 1 септември 2021 г. стартира приемът на документи за седем от магистърските програми на МУ-Варна

На 1 септември 2021 г. започва онлайн приемът на документи за кандидатстване за магистърските програми по специалностите „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа" и „Опазване и контрол на общественото здраве", „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи", както и за най-новите и уникални за страната специалности на Факултет „Фармация" към МУ-Варна „Козметология" и „Трансфер на технологии и иновации във фармацията". 

виж повече
​МУ-Варна обявява допълнителен прием за обучение срещу заплащане за специалностите „Дентална медицина“ и „Фармация“

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна дава възможност на всички кандидат-студенти да заявят допълнително своите желания за обучение срещу заплащане по специалностите „Дентална медицина" и „Фармация".

виж повече
​Обявено е трето класиране за обучение срещу заплащане за специалностите „Медицина“ и „Дентална медицина“ в МУ-Варна

Днес, 10 август 2021 г. се обявява трето класиране за обучение срещу заплащане за специалностите „Медицина" и „Дентална медицина".

виж повече
​Вижте първо класиране за обучение срещу заплащане за част от специалностите в Медицински университет и Медицински колеж - Варна

Днес се обявява първо класиране за обучение срещу заплащане за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", включително и за филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново, „Кинезитерапия" и специалностите от Медицински колеж – Варна – „Помощник-фармацевт", „Рентгенов лаборант", „Медицински лаборант", „Рехабилитатор", „Медицински козметик" и „Инспектор по обществено здраве".


виж повече
​МУ-Варна дава възможност на некласиралите се кандидат-студенти да заявят желание за специалностите във Филиал Шумен

От днес, 9 август 2021 г. (понеделник) Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна дава възможност на некласиралите се кандидат-студенти да заявят своето желание за обучение по специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" във филиала на университета в гр. Шумен за запълване на незаети места.


виж повече
​Вижте четвърто класиране за част от специалностите в МУ-Варна, което излиза днес – 5 август

Днес се обявява четвърто класиране за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", включително и за филиалите в градовете Шумен и Велико Търново, „Кинезитерапия" и специалностите от Медицински колеж – Варна – „Помощник-фармацевт", „Рентгенов лаборант", „Медицински лаборант", „Рехабилитатор", „Медицински козметик" и „Инспектор по обществено здраве".


виж повече
​Обявено е второ класиране за обучение срещу заплащане за специалностите „Медицина“, „Дентална Медицина“ и „Фармация“ в МУ-Варна

Днес, 5 август 2021 г. се обявява второ класиране за обучение срещу заплащане за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация".

виж повече
Вижте първо класиране за специалностите "Управление на здравните грижи", "Здравен мениджмънт", "Оптометрист" и "Клинична логопедия" - магистър


виж повече
​Публикувани са резултатите от приемния изпит за специалността „Управление на здравните грижи” - магистър

Обявени са резултатите от кандидатстудентския изпит – есе по зададена тема, свързана с дейността „здравни грижи" за специалността „Управление на здравните грижи", образователно-квалификационна степен „магистър".

виж повече
​МУ-Варна обявява допълнителен прием за специалността „Биомедицинска техника и технологии“

Медицински университет – Варна дава допълнителна възможност за кандидатстване за обучение срещу заплащане за една от най-новите  специалности „Биомедицинска техника и технологии" в редовна и задочна форма на обучение.

виж повече
​Вижте трето класиране за част от специалностите в МУ-Варна, което излиза днес – 2 август

Днес се обявява трето класиране за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", включително и за филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново, „Кинезитерапия" и специалностите от Медицински колеж – Варна – „Помощник-фармацевт", „Рентгенов лаборант", „Медицински лаборант", „Рехабилитатор", „Медицински козметик" и „Инспектор по обществено здраве".

виж повече
​На 3 август в МУ-Варна ще се състои кандидатстудентският изпит за специалността „Управление на здравните грижи“ - магистър

На 3 август ще се проведе кандидатстудентският изпит за специалността „Управление на здравните грижи", образователно-квалификационна степен „Магистър".

виж повече

Информация относно таксите за платено обучениеза учебната 2021/2022 г.
Медицински университет - Варна „Проф. д-р Параскев Ив. Стоянов“ – Варна е държавно висше училище и като такова е задължено да определя таксите за българоезично обучение срещу заплащане за придобиване на висше образование след средно или след предходно придобито висше (по чл.21, ал.2 и ал.3 от ЗВО) по реда на чл. 95, ал.4 от Закона за висшето образование.
Таксите, съгласно посочената разпоредба на ЗВО, се образуват от следните три компонента, определени от Министерски съвет и Министерството на образованието и науката:
виж повече

​Обявено е първо класиране за обучение срещу заплащане за специалностите „Медицина“, „Дентална Медицина“ и „Фармация“ в Медицински университет - Варна

Записването на класираните студенти ще става от 30 юли (петък) до 4 август (сряда) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч. (за 4 август от 9:00 до 12:00 ч. и от 12.30 до 16:00 ч.).
Записването ще се осъществява при спазване на всички противоепидемични мерки и актуалните разпоредби на Министъра на здравеопазването.
 
виж повече

Обявено е четвърто класиране за специалностите Медицина", Дентална медицина" и Фармация" в МУ-Варна

Записването на класираните студенти ще става на 29 юли (четвъртък) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч. и на 30 юли (петък) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч. 

виж повече


Публикувано е първо класиране за обучение срещу заплащане за специалността „Зъботехник" в МУ-Варна

Днес, 28 юли 2021 г. се обявява първо класиране за обучение срещу заплащане за една от най-желаните специалности от Медицински колеж към МУ-Варна – Зъботехник". Класирането може да видите тук или в профила си от тук.

Записването на класираните студенти ще става от 29 юли (четвъртък) до 3 август (вторник) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч. (за 3 август до 16:00 ч.).

виж повече

Вижте второ класиране за част от специалностите в МУ-Варна, което излиза днес – 27 юли

Днес се обявява второ класиране за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", включително и за филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново, „Кинезитерапия" и специалностите от Медицински колеж – Варна – „Помощник-фармацевт", „Рентгенов лаборант", „Медицински лаборант", „Рехабилитатор", „Медицински козметик" и „Инспектор по обществено здраве"

виж повече

Публикувано е първо класиране за специалността „Управление на здравните грижи", ОКС „бакалавър" в МУ-Варна

Записването на класираните студенти ще става от 27 юли (вторник) до 2 август (понеделник) (без събота и неделя) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч. (за 2 август до 16:00 ч.). 

виж повече


Обявено е трето класиране за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" в МУ-Варна

Записването и подаването на заявления за прекласиране за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" ще се проведе на 26 юли (понеделник) до 27 юли 2021 г. (вторник), включително. 

виж повече

На 23 юли 2021 г. стартира приемът на документи за четири от магистърските програми към Факултет „Обществено здравеопазване" на МУ-Варна

На 23 юли 2021 г. започва онлайн приемът на документи за магистърските програми по специалностите „Управление на здравните грижи", „Здравен мениджмънт" (след ОКС „бакалавър" по същата специалност), „Оптометрист" и „Клинична логопедия". Крайният срок за подаване на документи за тях е до 30.07.2021 г. вкл.

виж повечеМУ-Варна обявява допълнителен прием за резерви за специалност „Медицина", направление „Военен лекар"

Медицински университет – Варна и Висшето военноморско училище във Варна дават допълнителна възможност за кандидатстване за резерви (мъже и жени) за специалност „Медицина", направление „Военен лекар".

Крайният срок за заявяване на желания и подаване на документи е до 26 юли 2021 г. вкл. (до 9.00 ч.). 

виж повече

Излязоха резултатите от писмения изпит по „Социална медицина и здравен мениджмънт" за специалността „Управление на здравните грижи" – ОКС бакалавър"

Днес се обявяват резултатите от писмените конкурсни работи от изпита по Социална медицина и здравен мениджмънт за специалността „Управление на здравните грижи" – ОКС бакалавър. 

виж повече


Вижте първо класиране за част от специалностите в МУ-Варна, което излиза днес – 20 юли

Днес се обявява първо класиране за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“, включително и за филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново, „Кинезитерапия“ и специалностите от Медицински колеж – Варна – „Помощник-фармацевт“, „Рентгенов лаборант“, „Медицински лаборант“, „Рехабилитатор“, „Медицински козметик“ и „Инспектор по обществено здраве“.

виж повече

Обявено е второ класиране за направление „Военен лекар" в МУ-Варна

Записването ще се осъществява при спазване на всички противоепидемични мерки и актуалните разпоредби на Министъра на здравеопазването. При влизането в сградата кандидат-студентите трябва да са с поставена предпазна маска на лицето, при желание с предпазни ръкавици или шлем.

виж повече
​Резултати от изпит по биология, провел се на 16 юли 2021 г.
Днес се обявяват резултатите от теста по биология за специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” (включително за филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново), „Кинезитерапия“ и специалностите от Медицински колеж – Варна – „Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Помощник-фармацевт, Рехабилитатор, Медицински козметик и Инспектор по обществено здраве“
виж повече
Обявено е второ класиране за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“  в МУ-Варна
Записването и подаването на заявления за прекласиране за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ ще се проведе от 20 юли (вторник) до 22 юли 2021 г. (четвъртък), включително. 
виж повече

Публикувано е второ класиране за специалността „Зъботехник“ в МУ-Варна
Записването на класираните студенти ще става от 20 юли (вторник) до 21 юли (сряда) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч. Записването ще се осъществява при спазване на всички противоепидемични мерки и актуалните разпоредби на Министъра на здравеопазването.
виж повече​На 20 юли в МУ-Варна ще се състои писменият кандидатстудентски изпит по „Социална медицина и здравен мениджмънт“

На 20 юли ще се проведе писменият изпит по „Социална медицина и здравен мениджмънт“ за специалността „Управление на здравните грижи“, образователно-квалификационна степен „бакалавър”.
​Близо 700 кандидати се явяват днес на кандидатстудентски изпит по биология в МУ-Варна

Близо 700 кандидати се явяват днес, 16 юли 2021 г. на изпит - тест по биология за специалностите „Медицинска сестра", „Акушерка" и „Кинезитерапия" към Факултета „Обществено здравеопазване" на МУ-Варна и филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново. 

виж повече
​Вижте разпределението по зали за кандидатстудентския изпит по биология в МУ-Варна на 16 юли

Близо 700 кандидати ще се явят на приемния изпит по биология за специалностите „Медицинска сестра", „Акушерка" и „Кинезитерапия" и специалностите от Медицински колеж – „Медицински лаборант", „Рентгенов лаборант", „Помощник-фармацевт", „Рехабилитатор", „Медицински козметик" и „Инспектор по обществено здраве".


виж повече
​Обявено е първо класиране за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ и направление „Военен лекар“ в МУ-Варна

Днес, 13 юли 2021 г. настъпи дългоочакваният за кандидат-студентите момент – обявяване на първо класиране за специалностите „Медицина", „Дентална медицина",  „Фармация" и направление „Военен лекар".


виж повече
Публикувани са резултатите от редовните изпити по биология и химия в МУ-Варна

Резултати изпити

Публикувани са резултатите от писмените конкурсни работи от редовните изпити по биология и химия  за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар".

виж повече


​Вижте резултатите от изпита по моделиране за специалността „Зъботехник“

Излязоха резултатите от вчерашния изпит по моделиране за една от най-желаните специалности в Медицинския колеж към МУ-Варна – „Зъботехник",...

виж повече
​На 9 юли 2021 г. се провежда изпитът по моделиране за специалността „Зъботехник” в МУ-Варна

Днес, 9 юли 2021 г., в Медицинския колеж на МУ-Варна се провежда изпитът по моделиране за специалността „Зъботехник".

виж повече
​На 9 юли се провежда изпитът по моделиране за специалността „Зъботехник“ в МУ-Варна. Вижте разпределението по зали и сгради за изпита

В петък, 9 юли, в сградата на Медицински колеж към МУ-Варна ще се проведе изпитът по моделиране за специалността „Зъботехник". Изпитът ще бъде с продължителност 5 часа.

виж повече
Продължава приемът на кандидатстудентски документи за 14 специалности в МУ-Варна

 От днес, 07 юли 2021 г. продължава онлайн приемът на документи за специалностите „Здравен мениджмънт" и „Управление на здравните грижи" (ОКС „бакалавър"), „Логопедия", „Кинезитерапия", „Биомедицинска техника и технологии", „Медицинска сестра" и „Акушерка" (във Варна и филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново), както и за специалностите от Медицинския колеж – „Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт", „Инспектор по обществено здраве", „Медицински оптик", „Рехабилитатор", „Рентгенов лаборант" и „Медицински козметик".  Вижте повече.

​Кандидат-студенти от цялата страна се явяват днес на редовните изпити по биология и химия в МУ-Варна

Днес, 5 юли 2021 година, се провеждат редовните изпити по биология и химия за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" в МУ-Варна.

Виж повече
Публикувано е разпределението по зали за редовните изпити по биология и химия в МУ-Варна

При традиционно висок интерес премина първата част от приема на документи за кандидатстване за предстоящата учебна 2021/2022 година, приключила в полунощ на 30 юни 2021 година.

Виж повече

МУ-Варна организира интензивен кандидатстудентски курс по биология
Катедрата по Биология организира интензивен курс по биология за специалностите „Медицинска сестра", „Акушерка", „Кинезитерапия", както и за специалностите от Медицински колеж – Варна: „Помощник-фармацевт", „Рентгенов лаборант", „Медицински лаборант", „Рехабилитатор", „Медицински козметик" и „Инспектор по обществено здраве". 

​Започна онлайн приемът на документи за кандидатстване за 19 специалности в МУ-Варна
На 16 юни 2021 г., започна онлайн приемът на документи за специалностите „Медицина", „Дентална медицина", „Фармация", „Управление на здравните грижи" (ОКС „бакалавър"), „Здравен мениджмънт" (ОКС „бакалавър"), ‚Логопедия", „Кинезитерапия", „Биомедицинска техника и технологии", „Медицинска сестра" и „Акушерка" (за обучение във Варна и филиалите на МУ-Варна в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново), както и за специалностите в Медицински колеж – Варна – „Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт", „Инспектор по обществено здраве", „Медицински оптик", „Зъботехник", „Рехабилитатор", „Рентгенов лаборант" и „Медицински козметик".
виж повече
​Публикувани са резултатите от предварителния изпит по биология в МУ-Варна, провел се на 2 юни 2021 г.

Публикувани са резултатите от писмените конкурсни работи от предварителния изпит по биология  за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", провел се за първи път в МУ-Варна за учебната 2021/2022 г.

виж повече

​Публикувани са резултатите от предварителния изпит по химия в МУ-Варна, провел се на 29 май 2021 г.

Публикувани са резултатите от писмените конкурсни работи от предварителния изпит по химия  за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар".

виж повече

​Публикувани са резултатите от предварителния изпит по биология в МУ-Варна, провел се на 29 май 2021 г.

Публикувани са резултатите от писмените конкурсни работи от предварителния изпит по биология  за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар".

виж още
Близо 250 кандидати се явяват на предварителен изпит по биология за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ в МУ-Варна​

За първи път на кандидат-студентите за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" в Медицински университет – Варна се предоставя възможността за явяване на предварителен конкурсен изпит.


виж повече
Публикувано е разпределението по зали за предварителния изпит по биология в МУ-Варна, който ще се проведе на 2 юни 2021 г.

За първи път за предстоящата учебна 2021/2022 година МУ-Варна предоставя възможността на близо 250 кандидати да се явят на предварителен изпит по биология за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка". Изпитът ще се проведе на 2 юни 2021 г. (сряда).

виж повече
​Кандидат-студенти от цялата страна се явяват днес на предварителни изпити по биология и химия в МУ-Варна

Днес, 29 май 2021 година, се провеждат предварителните изпити по биология и химия за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" в МУ-Варна. На тази дата на изпити се явяват и кандидат-студентите за уникалната за страната програма за придобиване на квалификация „Военен лекар".

виж повече

​Публикувано е разпределението по зали за предварителните изпити по биология и химия в МУ-Варна

При традиционно висок интерес премина подаването на документи за участие в предварителни изпити за предстоящата учебна 2021/2022 година, приключило в полунощ на 19 май 2021 година.

виж повече
МУ-Варна организира онлайн подготвителен кандидатстудентски курс за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“
Организираният от Катедрата по биология подготвителен кандидатстудентски курс за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", който беше отложен, ще се проведе на 29.05.2021 г. от 14:00 ч. и на 30.05.2021 г. от 09:00 ч.

виж повече
​   Продължава приемът на документи за участие в предварителните изпити в МУ-Варна

Предвид въведените временни противоепидемични мерки със заповед №РД-01-194/30.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването на Република България проф. д-р Костадин Ангелов, д.м., бяха отменени обявените дати за провеждане на предварителните изпити в МУ-Варна и бяха определени нови дати за присъствено провеждане на изпитите...

виж повече
Определени са нови дати за провеждане на втория подготвителен кандидатстудентски курс ,,Въведение в моделирането“ в МУ-Варна

Предвид обявените временни противоепидемични мерки със заповед №РД-01-194/30.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването на Република България проф. д-р Костадин Ангелов, д.м., бяха променени обявените изпитни дати....

виж повече
Отлага се организираният от МУ-Варна онлайн подготвителен кандидатстудентски курс за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“

Катедрата по биология към МУ-Варна съобщава на кандидат-студентите, че във връзка с определената нова дата за предварителния изпит по биология (тест) – 02.06.2021 г.

виж още
Определени са нови дати за предварителните изпити за учебната 2021/2022 г. в МУ-Варна. Запазват се непроменени редовните изпитни дати

Предвид обявените временни противоепидемични мерки със заповед №РД-01-194/30.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването на Република България проф. д-р Костадин Ангелов, д.м., са отменени обявените дати за провеждане на предварителните изпити в МУ-Варна и са определени нови дати за присъствено провеждане на изпитите...

                                                                          виж още
На 29 март 2021 г. започва подаването на документи за участие в предварителните изпити в МУ-Варна

На 29 март 2021 г. започва подаването на документи за участие в предварителните изпити по химия и биология за специалностите...

виж още

МУ-Варна гостува на Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“ – Варна

За осма поредна година Медицински университет – Варна прие поканата на ръководството на Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх" – Варна да участва в инициативата „Продължи напред!" – Дни на кандидат-студента от Пета.

виж още
Представяме Ви платформата „Отворени врати в МУ-Варна 2021“

От 24 март 2021 г. всички, които се интересуват от предлаганите специалности, студентския живот, учебните бази и как се кандидатства в МУ-Варна, могат да посетят онлайн платформата „Отворени врати в МУ-Варна 2021".

виж още
МУ-Варна организира кандидатстудентски курс „Въведение в моделирането“

Медицински колеж към МУ - Варна организира курс „Въведение в моделирането" за кандидатстващите по специалност „Зъботехник".     

виж още
Новият “Справочник за прием на студенти за учебната 2021-2022 година“ вече е в книжарниците

Излезе от печат „Справочник за прием на студенти за учебната 2021-2022 година" на МУ-Варна. Той включва подробна, официална и най-актуална информация относно кандидатстудентската кампания и прием на нови студенти в университета през учебната 2021/2022 г.


виж още
МУ-Варна организира подготвителен кандидатстудентски курс за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ (онлайн)

Катедрата по Биология към МУ-Варна организира подготвителен кандидатстудентски курс за специалностите Медицинска сестра", „Акушерка" в гр. Варна и филиалите в гр. Сливен, Велико Търново и Шумен, който ще се проведе на 03. и 04. Април 2021 г.
МУ - Варна организира интензивен кандидатстудентски курс по химия (онлайн)

Катедра Химия организира кандидатстудентски курс по Химия  за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация"

виж още
МУ-Варна организира подготвителен кандидатстудентски курс по биология (онлайн)

Катедрата по Биология организира интензивен подготвителен кандидатстудентски курс по Биология за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" към МУ-Варна, който ще се провежда в неделните дни.

Публикувано е второ класиране за пет от магистърските програми на МУ-Варна

При традиционно висок интерес и изцяло онлайн премина кампанията по прием на документи за магистърските специалности „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", „Опазване и контрол на общественото здраве", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА" и „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи", която започна на 01.09.2020 г.

                                                                    виж още

Публикувано е първо класиране за пет от магистърските програми на МУ-Варна

При традиционно висок интерес и изцяло онлайн премина кампанията по прием на документи за магистърските специалности...

виж още
МУ-Варна организира кандидатстудентски курс по биология

Катедрата по Биология организира подготвителен кандидатстудентски курс по Биология за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" към МУ-Варна, който ще се провежда в неделните дни.

виж още
Медицински университет-Варна организира кандидатстудентски курс по Химия

Катедрата по Химия към Медицински университет- Варна организира кандидатстудентски курс по химия за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация".

виж още
Близо 1500 първокурсници пристъпиха прага на МУ-Варна 

С тържествен водосвет за здраве и благополучие, отслужен от отец Ясен от Варненската и Великопреславска митрополия, днес (14.09.2020 г.) бе открита новата академична 2020/2021 година в Медицински университет – Варна. Събитието се проведе в южния парк на УМБАЛ „Света Марина" – Варна. Ректорът проф. д-р Валентин Игнатов приветства студентите, които за 59-и пореден път прекрачиха прага на университета:
виж още

Вижте разпределението по зали за допълнителните приемни изпити в МУ-Варна, които ще се проведат на 9 и 10 септември 2020 г.

Напомняме на всички кандидат-студенти, които ще се явят на допълнителните приемни изпити по биология и химия, че трябва да заемат местата си в изпитните зали в часовия интервал между 8:00 и 8:30 ч.

виж още

МУ-Варна обявява допълнителен прием за запълване на незаетите места за специалност „Медицина", направление „Военен лекар"

Медицински университет – Варна дава допълнителна възможност за кандидатстване за запълване на незаети места за специалност „Медицина", направление „Военен лекар".

Крайният срок за заявяване на желания и подаване на документи е 7 септември 2020 г. вкл.

                                                                виж още


​На 1 септември 2020 г. стартира приемът на документи за пет от магистърските програми към Факултет „Обществено здравеопазване" на МУ-Варна
На 1 септември 2020 г. започва онлайн приемът на документи за кандидатстване за магистърските програми по специалностите Здравен мениджмънт и медико-социални грижи”, „Фармацевтичен мениджмънт и грижи”, „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа и „Опазване и контрол на общественото здраве”, както и за най-новата и уникална за страната специалност в МУ-Варна „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи“.
                                                                    виж още
МУ-Варна обявява допълнителни приемни изпити за запълване на незаетите места

Медицински университет – Варна дава допълнителна възможност за кандидатстване за запълване на незаети места в следните специалности:
- „Акушерка" във филиалите на университета в град Шумен и Велико Търново – за обучение, субсидирано от държавата (държавна поръчка);
- „Медицинска сестра" във филиалите на университета в град Шумен и Велико Търново – за обучение, субсидирано от държавата (държавна поръчка);
                                                                  - „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" – за платено обучение.
                                                                  виж още
МУ-Варна дава възможност на некласиралите се кандидати да заявят желания за обучение срещу заплащане за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна дава възможност на некласиралите се кандидат-студенти да заявят своите желания за обучение срещу заплащане...

виж още
Вижте второ класиране за обучение срещу заплащане за част от специалностите в Медицински университет и Медицински колеж – Варна

 Днес се обявява второ класиране за обучение срещу заплащане за специалностите „Медицинска сестра", „Акушерка" и „Кинезитерапия" и специалностите от Медицински колеж – Варна – „Помощник-фармацевт", „Рентгенов лаборант", „Медицински лаборант" и „Медицински козметик". 

виж още


МУ-Варна дава възможност на некласиралите се кандидат-студенти да заявят желания за обучение срещу заплащане за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна дава възможност на некласиралите се кандидат-студенти да заявят своите желания за обучение срещу заплащане по специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" за попълване на незаетите места.

                                                                  виж още
Обявено е второ класиране за обучение срещу заплащане за специалностите „Медицина", „Дентална Медицина" и „Фармация" в МУ-Варна
 

Днес, 11 август 2020г. се обявява второ класиране за обучение срещу заплащане за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и  „Фармация".

 виж още

Вижте първо класиране за обучение срещу заплащане за част от специалностите в Медицински университет и Медицински колеж – Варна

Днес се обявява първо класиране за обучение срещу заплащане за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", включително и за филиалите в градовете Сливен и Шумен, „Кинезитерапия" и специалностите от Медицински колеж – Варна – „Помощник-фармацевт", „Рентгенов лаборант", „Медицински лаборант", „Рехабилитатор", „Медицински козметик" и „Инспектор по обществено здраве"

                                                                    виж още


МУ-Варна дава възможност на некласиралите се кандидат-студенти да заявят желание за специалностите във филиалите на университета

От днес, 7 август 2020 г. (петък) МУ – Варна дава възможност на некласиралите се кандидат-студенти да заявят своето желание за обучение по специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" във филиалите в градовете Шумен и Велико Търново за запълване на незаети места.

виж още
Вижте четвърто класиране за част от специалностите в Медицински университет и Медицински колеж – Варна

Днес се обявява четвърто класиране за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", включително и за филиалите в градовете Шумен и Велико Търново и специалностите от Медицински колеж – Варна...

виж още
Вижте първо класиране за магистърските програми „Здравен мениджмънт“, „Управление на здравните грижи“ и „Оптометрист“ в МУ-Варна

Публикувано е първо класиране за специалността „Здравен мениджмънт", ОКС „магистър" след завършена ОКС „бакалавър" по същата специалност.

виж още
Обявено е първо класиране за обучение срещу заплащане за специалностите Медицина", Дентална Медицина" и Фармация" в МУ-Варна

Днес, 4 август 2020г. се обявява първо класиране за обучение срещу заплащане за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и  „Фармация".

виж още
Публикувани сарезултатите от приемния изпит за специалността „Управление на здравните грижи" -магистър

Обявявени са резултатите от кандидатстудентския изпит – есе по зададена тема, свързана с дейността „здравни грижи" за специалността „Управление на здравните грижи", образователно-квалификационна степен „магистър".

виж още

Вижте трето класиране за част от специалностите в Медицински университет и Медицински колеж – Варна

Днес се обявява трето класиране за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", включително и за филиалите в градовете Шумен и Велико Търново и специалностите от Медицински колеж ...

виж още
Публикувано е първо класиране за обучение срещу заплащане за специалността „Зъботехник“ в МУ-Варна

Днес, 31 юли 2020 г. се обявява първо класиране за обучение срещу заплащане за една от най-желаните специалности от Медицински колеж към МУ-Варна – Зъботехник".

виж още


На 3 август в МУ-Варна ще се състои кандидатстудентският изпит за специалността „Управление на здравните грижи" - магистър

На 3 август ще се проведе кандидатстудентският изпит за специалността „Управление на здравните грижи", образователно-квалификационна степен „Магистър".

виж още
Обявено е четвърто класиране за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ в МУ-Варна

Днес, 29 юли 2020г. се обявява четвърто класиране за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и  „Фармация".

виж още
Вижте второ класиране за част от специалностите в Медицински университет и Медицински колеж – Варна

Днес се обявява второ класиране за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", включително и за филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново, „Кинезитерапия" и специалностите от Медицински колеж – Варна ...

виж още

Публикувано е първо класиране за специалността „Управление на здравните грижи“, ОКС „бакалавър“ в МУ-Варна

Днес, 27 юли 2020 г. се обявява първо класиране за специалността „Управление на здравните грижи", ОКС „бакалавър" към МУ-Варна.


виж още
Обявено е трето класиране за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ в МУ-Варна

Днес, 24 юли 2020г. се обявява трето класиране за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и  „Фармация".


виж още
Стартира приемът на документи за три от магистърските програми към Факултет „Обществено здравеопазване“ на МУ-Варна

От днес, 23 юли 2020 г., започва онлайн приемът на документи за магистърските програми по специалностите „Управление на здравните грижи", „Здравен мениджмънт" (след ОКС „бакалавър" по същата специалност) и „Оптометрист".

виж още
Публикувано е второ класиране за специалността „Зъботехник“ в МУ-Варна

Днес, 22 юли 2020 г. се обявява второ класиране за една от най-желаните специалности от Медицински колеж към МУ-Варна – Зъботехник".


виж още

Вижте първо класиране за част от специалностите в МУ-Варна, което излиза днес – 21 юли

Днес се обявява първо класиране за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", включително и за филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново, „Кинезитерапия" и специалностите от Медицински колеж – Варна...

виж още
Изменения на таксите за платено обучение във висшите учебни заведения

Във връзка с изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ бр. 17 от 2020 г.) и промени в начина на определяне размера на таксите за обучение за придобиване на висше образование срещу заплащане...

виж още
Излязоха резултатите от теста по биология за специалностите от Медицински колеж – Варна, както и за „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Кинезитерапия“

Днес се обявяват резултатите от теста по биология за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка"...

виж още
Излязоха резултатите от писмения изпит по „Социална медицина и здравен мениджмънт“ за специалността „Управление на здравните грижи” – ОКС „бакалавър“

Днес се обявяват резултатите от писмените конкурсни работи от изпита по Социална медицина и здравен мениджмънт за специалността „Управление на здравните грижи" – ОКС бакалавър.

виж още

На 20 юли в МУ-Варна ще се състои писменият кандидатстудентски изпит по „Социална медицина и здравен мениджмънт“

На 20 юли ще се проведе писменият изпит по „Социална медицина и здравен мениджмънт" за специалността „Управление на здравните грижи", образователно-квалификационна степен „Бакалавър".

виж още

Над 700 кандидати се явяват днес на кандидатстудентски изпит по биология в МУ-Варна

Над 700 кандидати се явяват днес, 16 юли 2020 г. на тест по биология за специалностите „Медицинска сестра", „Акушерка" и „Кинезитерапия" към Факултета „Обществено здравеопазване" на МУ-Варна и филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново.  

виж ощеВижте разпределението по зали за кандидатстудентския изпит по биология в МУ-Варна на 16 юли 
Над 700 кандидати ще се явят на приемния изпит по биология за специалностите „Медицинска сестра", „Акушерка" и „Кинезитерапия" и специалностите от Медицински колеж – „Медицински лаборант", „Рентгенов лаборант", „Помощник-фармацевт", „Рехабилитатор", „Медицински козметик" и „Инспектор по обществено здраве"
виж още
Обявено е първо класиране за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ и направление „Военен лекар“ в МУ-Варна

Днес, 14 юли 2020г. настъпи дългоочакваният за кандидат-студентите момент – обявяване на първо класиране за специалностите „Медицина", „Дентална медицина",  „Фармация" и направление „Военен лекар".

виж още
Публикувано е първо класиране за специалността „Зъботехник“ в МУ-Варна

Днес, 14 юли 2020 г. се обявява първо класиране за една от най-желаните специалности от Медицински колеж към МУ-Варна – „Зъботехник".

виж още
Публикувани са резултатите от редовния изпит по химия в МУ-Варна

Публикувани са резултатите от писмените конкурсни работи от редовния изпит по химия  за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар".

виж още
 Вижте резултатите от изпита по моделиране за специалността „Зъботехник"

Излязоха резултатите от вчерашния изпит по моделиране за една от най-желаните специалности в Медицинския колеж към МУ-Варна – „Зъботехник", които можете да видите тук или да изтеглите от тук.

виж още
На 10 юли 2020 г. се провежда изпитът по моделиране за специалността „Зъботехник" в МУ-Варна

Днес, 10 юли 2020 г., в Медицинския колеж на МУ-Варна се провежда изпитът по моделиране за специалността Зъботехник". Минути преди началото на изпита в присъствието на Директора на Дирекция „Учебна дейност" проф. Албена Керековска и Заместник-директора на Медицинския колеж ас. Николай Недев един от кандидат-студентите изтегли следния модел: „Втори горен молар" (седми горен).
                                                                   виж още
На 10 юли се провежда изпитът по моделиране за специалността „Зъботехник“ в МУ-Варна. Вижте разпределението по зали и сгради

петък, 10 юли, в сградата на Медицински колеж към МУ-Варна ще се проведе изпитът по моделиране за специалността „Зъботехник".

виж още
Публикувани са резултатите от редовния изпит по биология в МУ-Варна

Публикувани са резултатите от писмените конкурсни работи от редовния изпит по биология  за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар".

виж още
Продължава приемът на кандидатстудентски документи за 14 специалности в МУ-Варна

От днес, 07 юли 2020г. продължава онлайн приемът на документи за специалностите „Здравен мениджмънт" и „Управление на здравните грижи" (ОКС „бакалавър"), „Логопедия", „Кинезитерапия", „Медицинска сестра" и „Акушерка" (във Варна и филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново), както и за специалностите от Медицинския колеж – „Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт", „Инспектор по обществено здраве", „Медицински оптик", „Зъботехник", „Рехабилитатор", „Рентгенов лаборант" и „Медицински козметик". Крайният срок за подаване на документи е 13 юли 2020г. (с изключение на специалността „Зъботехник", за която крайният срок е 08 юли 2020г.).

виж още
Кандидат-студенти от цялата страна се явяват днес на редовен изпит по химия в МУ-Варна

Днес, 6 юли 2020 година, се провежда редовният изпит по химия за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" в Медицински университет – Варна.

виж още
Вижте разпределението по зали за редовния изпит по химия в МУ-Варна

При традиционно голям интерес премина първата част от приема на документи за кандидатстване за предстоящата учебна 2020/2021 година, приключила в полунощ на 24 юни 2020 година.

Виж още
Кандидат-студенти от цялата страна се явяват днес на редовен изпит по биология в МУ-Варна

Днес, 29 юни 2020 година, се провежда редовният изпит по биология за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" в Медицински университет – Варна.

виж още
Вижте разпределението по зали за редовния изпит по биология в МУ-Варна

При традиционно голям интерес премина първата част от приема на документи за кандидатстване за предстоящата учебна 2020/2021 година, приключила в полунощ на 24 юни 2020 година.

виж още
МУ-Варна организира интензивен курс по биология

Катедрата по Биология организира интензивен курс по биология за специалностите "Медицинска сестра", "Акушерка", "Кинезитерапия", както и за специалностите от Медицински колеж - Варна "Помощник-фармацевт", "Рентгенов лаборант", "Медицински лаборант", "Рехабилитатор", "Медицински козметик" и "Инспектор по обществено здраве".
виж още
Започна онлайн приемът на документи за кандидатстване за 18 специалности в МУ-Варна

На 15 юни 2020 г., започна онлайн приемът на документи за специалностите „Медицина", „Дентална медицина", „Фармация", „Управление на здравните грижи" (ОКС „бакалавър"), „Здравен мениджмънт" (ОКС „бакалавър"), ‚Логопедия", „Медицинска сестра" и „Акушерка" (във Варна и филиалите на МУ-Варна в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново), както и за специалностите в Медицински колеж-Варна – „Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт", „Инспектор по обществено здраве", „Медицински оптик", „Зъботехник", „Рехабилитатор", „Рентгенов лаборант" и „Медицински козметик".

виж още
Обявени са таксите за обучение и броят на приеманите студенти в МУ-Варна за учебната 2020/2021 година

МУ-Варна пожелава успех на всички кандидат-студенти!виж още
Започва записването за кандидатстудентски курс „Въведение в моделирането” за специалност „Зъботехник” в Медицински колежвиж още

Предварителни изпити в МУ-Варна за учебната 2020/2021 г. няма да бъдат провеждани. Запазват се непроменени редовните изпитни дати

Срокът за онлайн подаване на документи за участие в предварителните изпити в МУ-Варна е удължен до 31 май 2020 г.


виж още


МУ-Варна гостува виртуално на Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“


За седма поредна година Медицински университет – Варна прие поканата на ръководството на Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх" – Варна да участва в инициативата „Продължи напред!" – Дни на кандидат-студента от Пета.

виж още

Срокът за онлайн подаване на документи за участие в предварителните изпити в МУ-Варна е удължен до 3 май 2020 г.

Във връзка с извънредните обстоятелства, крайният срок за подаване на документи за предварителните изпити по химия и биология е удължен до 00:00 ч. на 03.05.2020 г.

Съгласно заповед на Ректора на МУ-Варна проф. д-р Валентин Игнатов, д.м. и предвид регистрирания епидемичен подем на заболявания от грип и остри респираторни инфекции предварителните изпити в МУ-Варна бяха отложени за неопределено време. виж повече.

На 16 март 2020 г. започва онлайн подаването на документи за участие в предварителните изпити в МУ-Варна
На 16 март 2020 г. започва подаването на документи за участие в предварителните изпити по химия и биология за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар".
виж повече
Започва записването за курс „Въведение в моделирането" за специалност „Зъботехник" в Медицински колеж

Медицински колеж към МУ-Варна организира курс „Въведение в моделирането" за кандидатстващите по специалността „Зъботехник". Кандидатстудентският курс ще включва теория, както и скулптиране на 3 зъба от глина.
виж повече
Две нови специалности открива МУ-Варна тази година

Варненският медицински университет предлага обучение в над 20 различни специалности. Интересът към всички тях е устойчиво висок, а конкуренцията продължава да държи челни позиции, като за едно място се борят 5-6 кандидати.

виж повече
Новият „Справочник за прием на студенти за учебната 2020-2021 година“ вече е в книжарниците

Новото издание на „Справочник за прием на студенти за учебната 2020-2021 година" вече е налично в книжарниците на МУ-Варна. Изданието съдържа всичко, което е необходимо да знае кандидатстващият в Медицински университет – Варна.

виж поще
МУ-Варна организира подготвителен кандидатстудентски курс по химия

Катедрата по химия на Медицински университет – Варна организира кандидатстудентски курс по химия за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация”...

виж още
МУ-Варна организира кандидатстудентски курс по биология

Катедрата по биология организира кратък подготвителен кандидатстудентски курс по биология за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" към МУ-Варна, който ще се проведе в съботните дни.

виж още
392-ма лекари и лекари по дентална медицина от 14 страни се дипломираха в МУ-Варна

294-ма абсолвенти от Факултета по медицина и 98 от Факултета по дентална медицина в Медицински университет – Варна положиха Хипократовата клетва по време на тържествена церемония по дипломиране.

виж още
532 абсолвенти от Випуск 2019 на Факултета по обществено здравеопазване и Медицински колеж получиха дипломите си на официална церемония

332 здравни професионалисти от Факултета по обществено здравеопазване и 200 от Медицински колеж – Варна се дипломираха на тържествена церемония в Двореца на културата и спорта.
виж още
МУ- Варна организира кандидатстудентски курс по биология

Катедрата по Биология на МУ-Варна организира подготвителен курс по биология за специалностите "Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация", който ще се провежда в съботните дни.

МУ-Варна откри новата учебна година

С тържествен водосвет за здраве и благополучие, отслужен от Варненски и Великопреславски митрополит Йоан, днес бе открита новата академична 2019/2020 година в Медицински университет – Варна.

виж още
Публикувано е първо класиране за четири от магистърските програми на МУ-Варна
При традиционно висок интерес премина кампанията по прием на документи за магистърските специалности „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", „Опазване и контрол на общественото здраве" и „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА", която започна на 26.08.2019 г.                    
МУ-Варна организира кандидатстудентски курс по химия

Катедрата по Химия към МУ-Варна организира кандидатстудентски курс по Химия за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация".  Курсът стартира на 20. 10. 2019 г. и ще се провежда само в неделните дни.

виж още
МУ-Варна обявява допълнителен прием за обучение по специалността „Акушерка“

Медицински университет – Варна дава допълнителна възможност за кандидатстване в специалността „Акушерка" във филиалите в град Сливен и град Велико Търново.

виж още
МУ-Варна обявява допълнителен прием за обучение по специалността „Акушерка“

Медицински университет – Варна дава допълнителна възможност за кандидатстване в специалността „Акушерка" във филиалите в град Сливен и град Велико Търново.

виж още
На 26 август 2019 г. стартира приемът на документи за четири от магистърските програми в МУ-Варна

От 26 август 2019 г. започва приемът на документи за магистърските програми по специалностите Здравен мениджмънт и медико-социални грижи”, „Фармацевтичен мениджмънт и грижи”, „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа и „Опазване и контрол на общественото здраве”.
Публикувано е трето класиране за обучение срещу заплащане за част от специалностите в МУ-Варна

Днес се обявява второ класиране за обучение срещу заплащане за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" и специалностите от Медицински колеж-Варна – „Помощник-фармацевт", „Рентгенов лаборант", „Медицински лаборант", „Рехабилитатор", „Медицински козметик" и „Инспектор по обществено здраве".   виж още
Публикувано е второ класиране за обучение срещу заплащане за част от специалностите в МУ-Варна

Днес се обявява второ класиране за обучение срещу заплащане за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" и специалностите от Медицински колеж-Варна...

виж още
Публикуванo е трето класиране за обучение срещу заплащане за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ в МУ-Варна

Днес, 16 август 2019 г. се обявява трето класиране за обучение срещу заплащане за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация".

виж още
МУ-Варна дава възможност на некласиралите се кандидат-студенти да заявят желание за специалностите във филиалите на университета

От днес, 13 август 2019 г. Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна дава възможност на некласиралите се кандидат-студенти да заявят своето желание за обучение...

виж още
Вижте първо класиране за обучение срещу заплащане за част от специалностите в МУ-Варна
Днес се обявява първо класиране за обучение срещу заплащане за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ и специалностите от Медицински колеж-Варна – „Помощник-фармацевт“, „Рентгенов лаборант“, „Медицински лаборант“, „Рехабилитатор“, „Медицински козметик“ и „Инспектор по обществено здраве“.
Публикувано е четвърто класиране за част от специалностите в МУ-Варна

Днес се обявява четвърто класиране за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", включително и за филиалите в градовете Велико Търново и Шумен, специалностите от Медицински колеж-Варна

виж още

Публикуванo е второ класиране за обучение срещу заплащане за част специалностите в МУ-Варна

Днес, 8 август 2019 г. се обявява второ класиране за обучение срещу заплащане за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“.

виж още
Вижте трето класиране за част от специалностите в МУ-Варна, публикувано на 7 август

Днес, 7 август 2019 г. се обявява трето класиране за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", включително и за филиалите в градовете Шумен и Велико Търново, специалностите от Медицински колеж-Варна...
виж още
Вижте първо класиране за магистърските програми по „Здравен мениджмънт“, „Управление на здравните грижи“ и „Оптометрист“ в МУ-Варна

Публикувано е първо класиране за специалността „Здравен мениджмънт", ОКС „магистър" след ОКС „бакалавър" по същата специалност.

виж още
Излязоха резултатите от кандидатстудентския изпит-есе за специалността „Управление на здравните грижи” -магистър

Обявявени са резултатите от кандидатстудентския изпит-есе за специалността „Управление на здравните грижи" – магистър.

виж още
Публикувани са първите класирания за обучението срещу заплащане за част специалностите в МУ-Варна

Днес, 01 август се обявява първо класиране за обучение срещу заплащане за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация".

виж още
Вижте новите класирания за част от специалностите в МУ-Варна, публикувани на 31 юли

Днес, 31 юли 2019 г. се обявява второ класиране за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", включително и за филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново, специалностите от Медицински колеж-Варна....
виж още
На 2 август в МУ-Варна ще се състои кандидатстудентският изпит за специалността „Управление на здравните грижи“ - магистър

На 2 август ще се проведе кандидатстудентският изпит за специалността „Управление на здравните грижи", образователно-квалификационна степен „Магистър".

виж още
Публикувано е трето класиране за специалностите „Медицина“, „Дентална Медицина“ и „Фармация“ и второ класиране за специалността „Зъботехник“виж още
Вижте първо класиране за част от специалностите в МУ-Варна, което излиза днес – 24 юли

Днес се обявява първо класиране за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", включително и за филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново, специалностите от Медицински колеж-Варна...

виж още
Излязоха резултатите от теста по биология за специалностите от Медицински колеж – Варна, както и за „Медицинска сестра“ и „Акушерка“

Днес се обявяват резултатите от теста по биология за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" (включително за филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново) и специалностите от Медицински колеж...

виж още
Стартира приемът на документи за три от магистърските програми към Факултет „Обществено здравеопазване“

От днес, 23 юли, започва приемът на документи за магистърските програми по специалностите „Управление на здравните грижи", „Здравен мениджмънт" (след ОКС „бакалавър" по същата специалност) и „Оптометрист". 

виж още
Публикувано е второ класиране за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ в МУ-Варна

Днес се публикува второ класиране за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация".

виж още
Излязоха резултатите от писмения изпит по „Социална медицина и здравен мениджмънт“ за специалността „Управление на здравните грижи” – ОКС „бакалавър“

Днес се обявяват резултатите от писмените конкурсни работи от изпита по Социална медицина и здравен мениджмънт за специалността „Управление на здравните грижи" – ОКС бакалавър.
Над 700 кандидати се явяват днес на кандидатстудентски изпит по биология в МУ-Варна 

Над 700 кандидати от цялата страна се явяват днес, 18 юли, на тест по биология за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ към Факултета по обществено здравеопазване на МУ-Варна и филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново. 
На 19 юли в МУ-Варна ще се състои писменият кандидатстудентски изпит по „Социална медицина и здравен мениджмънт“

На 19 юли ще се проведе писменият изпит по „Социална медицина и здравен мениджмънт" за специалността „Управление на здравните грижи", образователно-квалификационна степен „Бакалавър".

виж още
Излезе първо класиране за специалностите „Медицина“, „Дентална Медицина“ и „Фармация“ и направление „Военен лекар“ в МУ-Варна

Днес настъпи най-дългоочакваният за кандидат-студентите момент – обявяване на първо класиране за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар".

виж още
Вижте разпределението по зали за кандидатстудентския изпит по биология в МУ-Варна на 18 юли

Над 700 кандидати ще се явят на приемния изпит по биология за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" във Варна и филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново, както и за специалностите от Медицински колеж...
виж още
Публикувано е първо класиране за специалността „Зъботехник“ в МУ-Варна

Днес се обявява първо класиране за една от най-желаните специалности от Медицински колеж към МУ-Варна – Зъботехник".

виж още
Публикувани са резултатите от редовния изпит по химия в МУ-Варна

Публикувани са резултатите от писмените конкурсни работи от редовния изпит по химия  за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация и направление „Военен лекар".

виж още
Вижте резултатите от изпита по моделиране за специалността „Зъботехник“

Излязоха резултатите от вчерашния изпит по моделиране за една от най-желаните специалности в Медицинския колеж към МУ-Варна – „Зъботехник"...

Виж още


Днес се провежда изпитът по моделиране за специалността „Зъботехник” в МУ-Варна

Днес, 12 юли 2019 г., в Медицинския колеж на МУ-Варна се провежда изпитът по моделиране за специалността „Зъботехник".

На 12 юли се провежда изпитът по моделиране за специалността „Зъботехник“ в МУ-Варна

В петък, 12 юли, в сградата на Медицински колеж към МУ-Варна ще се проведе изпитът по моделиране за специалността „Зъботехник“. Изпитът ще бъде с продължителност 5 часа.

Продължава приемът на кандидатстудентски документи за 13 специалности в МУ-Варна
От днес, 09.07.2019 г. продължава приемът на документи за специалностите „Здравен мениджмънт" и „Управление на здравните грижи" (ОКС „бакалавър"), „Логопедия", „Медицинска сестра" и „Акушерка" (във Варна и филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново), както и за специалностите от Медицинския колеж
Над 900 кандидат-студенти се явяват днес на редовен изпит по химия в МУ-Варна

Днес, 8 юли 2019 година, се провежда редовният изпит по химия за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" в Медицински университет – Варна.

виж още
Публикувани са резултатите от редовния изпит по биология в МУ-Варна

Публикувани са резултатите от писмените конкурсни работи от редовния изпит по биология  за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар".

виж още
Кандидат-студенти от цялата страна се явяват днес на редовен изпит по биология в МУ-Варна

Днес, 1 юли 2019 година, се провежда редовният изпит по биология за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" в Медицински университет – Варна. Броят на кандидат-студентите, които се явяват на изпита е над 800.

виж още
Вижте разпределението по зали за редовния изпит по биология в МУ-Варна

При традиционно голям интерес премина първата част от приема на документи за кандидатстване за предстоящата учебна 2019/2020 година, приключила в полунощ на 26 юни 2019 година.

виж още
Започна приемът на документи за 17 специалности в МУ-Варна

Днес, 10 юни 2019 г., започна приемът на документи за специалностите „Медицина", „Дентална медицина", „Фармация, „Управление на здравните грижи" (ОКС „бакалавър"), „Здравен мениджмънт" (ОКС „бакалавър"), „Логопедия", „Медицинска сестра" и „Акушерка" (във Варна и филиалите на МУ-Варна и специалностите в Медицински колеж-Варна
 
                                                                         виж още

Обявени са таксите за обучение и броят на приеманите студенти в МУ-Варна за учебната 2019/2020 година 

Публикувани са таксите за обучение и броят на приеманите студенти за обучение, което е субсидирано от държавата. Таксите за обучение за учебната 2019/2020 година може да видите тук, а броят на приеманите студенти тук

Публикувани са резултатите от предварителния изпит по химия в МУ-Варна

Публикувани са резултатите от писмените конкурсни работи от предварителния изпит по химия  за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ и направление „Военен лекар“.

Излязоха резултатите от предварителния изпит по биология в МУ-Варна

Излязоха резултатите от писмените конкурсни работи от предварителния изпит по биология  за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация и направление „Военен лекар".

виж повече
Станаха ясни печелившите от проведената регистрация за Дните на отворени врати в МУ-Варна

Днес, 01 април, бяха изтеглени печелившите участници в проведената онлайн регистрация за Дните на отворени врати 2019 г. Възможността за отбелязване на присъствието бе по желание.

Виж повече
Близо 1200 кандидат-студенти се явяват днес на предварителен изпит по биология в МУ-Варна

Днес, 30 март, се провежда предварителният изпит по биология за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация и направление „Военен лекар“.

Виж повече
Вижте разпределението по зали за предварителния изпит по биология в МУ-Варна

Близо 1200 кандидати ще се явят на предварителния приемен изпит по биология за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация и направление „Военен лекар", който ще се проведе на 30 март (събота).

Виж повече
2000 посетители бяха част от Дните на отворени врати в МУ-Варна

 Над 2000 посетители от Варна, Шумен, Велико Търново, Русе, Ямбол, Стара Загора, Добрич, Бургас, Силистра, Карнобат, Горна Оряховица и други градове имаха възможност да се докоснат до необятния свят на медицинската наука в най-модерния и високотехнологичен медицински университет у нас.

Виж повече
Кандидатстудентски курс по биология

Катедрата по Биология организира интензивен курс по Биология за специалностите "Медицинска сестра", "Акушерка", както и за специалностите от Медицински колеж - Варна "Помощник-фармацевт", "Рентгенов лаборант", "Медицински лаборант", "Рехабилитатор", "Медицински козметик" и "Инспектор по обществено здраве".
Виж повече
МУ-Варна ще гостува на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“

За шеста поредна година Медицински университет – Варна прие поканата на ръководството на Пета гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх" – Варна да участва в инициативата „ПРОДЪЛЖИ НАПРЕД!” - ДНИ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТА ОТ ПЕТА.

Виж повече
На 14 март 2019 г. започва приемът на документи за предварителните изпити в МУ-Варна

На 14 март 2019 г. започва приемът на документи за участие в предварителните изпити по химия и биология за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ и направление „Военен лекар“. 

Виж повече
Проф. д-р Красимир Иванов връчи дипломите на 63-ма магистър-фармацевтиот Випуск 2018 на Факултета по фармация

На 2 март 2019 г. във Фестивален и конгресен център- Варна се състоя тържествена церемония по промовиране на 63 магистър-фармацевти от Випуск 2018 на Факултета по фармация към МУ-Варна.

Проф. д-р Красимир Иванов връчи дипломите на 63-ма магистър-фармацевтиот Випуск 2018 на Факултета по фармация

На 2 март 2019 г. във Фестивален и конгресен център- Варна се състоя тържествена церемония по промовиране на 63 магистър-фармацевти от Випуск 2018 на Факултета по фармация към МУ-Варна.

В МУ-Варна над 1600 чужденци намират отлични условия за обучение, наука и професионална реализация

Д-р Екатерина Бомерт – специализант и докторант във Варна,  участва в екипа, разработил първия биопродукт у нас за лечение на роговица.

Виж повече
Започва записването за курс „Въведение в моделирането“ за специалност „Зъботехник“ в Медицински колеж

Медицински колеж към Медицински университет – Варна организира подготвителен кандидатстудентски курс „Въведение в моделирането" за специалност „Зъботехник".

Виж повече
Новият „Справочник за прием на студенти за учебната 2019-2020 година“ вече е в книжарниците

Излезе от печат „Справочник за прием на студенти за учебната 2019-2020 година“. Справочникът може закупите от книжарниците на МУ-Варна, или да поръчате онлайн от тук.

Виж повече
МУ-Варна организира подготвителен кандидатстудентски курс по химия

Катедрата по Химия на Медицинския университет- Варна организира кандидатстудентски курс по Химия за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация", който ще се провежда само в съботни дни.

МУ-Варна организира подготвителен кандидатстудентски курс по биология

Катедрата по Биология организира кратък подготвителен кандидатстудентски курс по Биология за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" към МУ-Варна, който ще се провежда в неделните дни.

Виж повече
155 лекари от 11 държави се дипломираха в Медицински университет – Варна

155 лекари от България, Великобритания, Германия, Гърция, Испания, Израел, Кипър, Сирийска арабска република, Турция, Украйна и Швеция получиха дипломите си.

Виж повече
Публикувано е първо класиране за магистърските програми на МУ-Варна

При традиционно висок интерес премина кампанията по прием на документи за магистърските специалности „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", „Опазване и контрол на общественото здраве" и „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА", която започна на 01.09.2018 г.
Виж повече
МУ-Варна организира подготвителен кандидатстудентски курс по биология

Катедрата по Биология на МУ-Варна организира подготвителен кандидатстудентски курс по биология за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ към МУ-Варна, който ще се провежда в неделните дни.

Виж повече
Кандидатстудентски курс по химия стартира през октомври

Катедрата по Химия към МУ-Варна организира тримесечен кандидатстудентски курс по Химия  за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация на  МУ-Варна. Курсът стартира на 20 октомври от 9.00 часа, зала „В" на Медицински колеж и ще се провежда  само в съботните дни.

Виж повече
Над 1400 първокурсници стартираха обучението си в МУ-Варна днес

Днес в Медицински университет-Варна с официална церемония и водосвет за здраве, отслужен от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан, бе даден стартът на академичната 2018/2019 учебна година.

Виж повече
На 1 септември 2018 г. стартира приемът на документи за магистърските програми в МУ-Варна

От 1 септември 2018 г. започва приемът на документи за магистърските програми по специалностите...

Виж повече
МУ-Варна обявява допълнителен прием за обучение по специалностите „Акушерка“ и „Медицинска сестра“

Медицински университет – Варна дава допълнителна възможност за кандидатстване в специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" във филиалите в Сливен и Велико Търново.

Виж повече
Вижте първо класиране за обучение срещу заплащане за част от специалностите в МУ-Варна

Днес се обявява първо класиране за обучение срещу заплащане за специалностите ....

Виж повече
Публикувано е четвърто класиране за част от специалностите в МУ-Варна

Днес се обявява четвърто класиране за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", включително и за филиалите в градовете Сливен и Шумен, специалностите от Медицински колеж-Варна – „Рентгенов лаборант", „Медицински лаборант", „Медицински козметик" и „Инспектор по обществено здраве".
Виж повече
Вижте второ класиране за обучение срещу заплащане за специалностите Медицина и Дентална медицина

Публикувано е второ класиране за обучение срещу заплащане за две от най-желаните специалности в Медицински университет – Варна – Медицина и Дентална медицина.

Виж повече
МУ-Варна дава възможност на некласиралите се кандидат-студенти да заявят желание за специалностите във филиалите на университета

От днес Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна дава възможност на некласиралите се кандидат-студенти да заявят своето желание за обучение във филиалите на университета в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" за запълване на незаети места.
Виж повече
Вижте първо класиране за магистърските програми по „Здравен мениджмънт“ и „Управление на здравните грижи“ в МУ-Варна

Публикувано е първо класиране за специалността „Здравен мениджмънт" – магистър, след бакалавър по същата специалност. Класирането може да видите тук или в профила си тук

Виж повече
Вижте трето класиране за част от специалностите в МУ-Варна, което излиза днес – 7 август

Днес се обявява трето класиране за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", включително и за филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново, специалностите от Медицински колеж-Варна – „Помощник-фармацевт", „Рентгенов лаборант", „Медицински лаборант", „Рехабилитатор", „Медицински козметик" и „Инспектор по обществено здраве"
Виж повече
Излязоха резултатите от кандидатстудентския изпит-есе за специалността „Управление на здравните грижи” -магистър

Обявявени са резултатите от кандидатстудентския изпит-есе за специалността "Управление на здравните грижи" – магистър.

Виж повече
На 6 август в МУ-Варна ще се състои кандидатстудентският изпит за специалността „Управление на здравните грижи“ - магистър

На 6 август ще се проведе кандидатстудентският изпит за специалността „Управление на здравните грижи", образователно-квалификационна степен „Магистър".

Виж повече
Вижте първо класиране за обучение срещу заплащане за специалностите Медицина и Дентална медицина

Публикувано е първо класиране за обучение срещу заплащане за две от най-желаните специалности в Медицински университет – Варна – Медицина и Дентална медицина. Класирането можете да видите тук или в профила си тук.

Виж повече
Публикувано е първо класиране за обучение срещу заплащане за специалностите “Зъботехник“ и „Управление на здравните грижи“ – бакалавър

Публикувано е първо класиране за обучение срещу заплащане за специалността „Зъботехник" в Медицински колеж – Варна. Класирането може да видите тук или в профила си от тук.
Виж повече
Вижте второ класиране за част от специалностите в МУ-Варна, което излиза днес – 31 юли

Днес се обявява второ класиране за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", включително и за филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново, специалностите от Медицински колеж-Варна – „Помощник-фармацевт", „Рентгенов лаборант", „Медицински лаборант", „Рехабилитатор", „Медицински козметик" и „Инспектор по обществено здраве".
Виж повече
Публикувано е четвърто класиране за специалностите Медицина, Дентална Медицина и Фармация в МУ-Варна

Днес се публикува четвърто класиране за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация.

Класиранията вижте тук или в профила си тук.

Виж повече

Публикувано е трето класиране за направление „Военен лекар“ в МУ-Варна

Днес се публикува трето класиране за направление „Военен лекар".
 
Класирането и резервите вижте тук или в профила си тук.

Виж повече
Публикувано е първо класиране за специалността „Зъботехник“ в МУ-Варна

Днес се обявява първо класиране за една от най-желаните специалности от Медицински колеж към МУ-Варна – „Зъботехник“. 

Виж повече

Вижте резултатите от изпита по моделиране за специалността „Зъботехник"

Излязоха резултатите от вчерашния изпит по моделиране за една от най-желаните специалности в Медицинския колеж към МУ-Варна – „Зъботехник",

Виж повече

Стартира приемът на документи за две от магистърските програми към Факултета по обществено здравеопазване

От днес, 27 юли, започва приемът на документи за магистърските програми по специалностите „Управление на здравните грижи" и „Здравен мениджмънт" (след ОКС „бакалавър" по същата специалност). 

Виж повече
Публикувано е трето класиране за специалностите Медицина, Дентална Медицина и Фармация в МУ-Варна

Днес се публикува трето класиране за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация.

Виж повече

Днес се провежда изпитът по моделиране за специалността „Зъботехник” в МУ-Варна

Днес в Медицинския колеж на МУ-Варна се провежда изпитът по моделиране за специалността „Зъботехник".

Виж повече
Вижте първо класиране за част от специалностите в МУ-Варна, което излиза днес – 24 юли

Днес се обявява първо класиране за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", включително и за филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново

Виж повече
На 26 юли се провежда изпитът по моделиране за специалността „Зъботехник“ в МУ-Варна

В четвъртък, 26 юли, в сградата на Медицински колеж към МУ-Варна ще се проведе изпитът по моделиране за специалността „Зъботехник". 

Виж повече
Излязоха резултатите от теста по биология за специалностите от Медицински колеж – Варна, както и за „Медицинска сестра“ и „Акушерка“

Днес се обявяват резултатите от теста по биология за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" (включително за филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново) и специалностите от Медицински колеж – Варна – Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Помощник-фармацевт, Рехабилитатор, Медицински козметик и Инспектор по обществено здраве. 
Виж повече
Само отличници с шанс за прием в МУ-Варна

3-ма студента с максимален бал от приемните изпите тази година са се записали да учат в Медицински университет-Варна в най-желаните специалности - медицина, дентална медицина и фармация. 18 пълни шестици има на изпита по биология, а отличните оценки над 5.50 са 198.

Виж повече
Излязоха резултатите от писмения изпит по Социална медицина и здравен мениджмънт за специалността „Управление на здравните грижи” – ОКС бакалавър​

Днес се обявяват резултатите от писмените конкурсни работи от изпита по Социална медицина и здравен мениджмънт за специалността “Управление на здравните грижи” – ОКС бакалавър.
Публикувано е второ класиране за специалностите Медицина, Дентална Медицина и Фармация и направление „Военен лекар“ в МУ-Варна

Днес се публикува второ класиране за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация и направление „Военен лекар".

Виж повече
МУ-Варна подновява приема на документи за направление „Военен лекар“

От днес, 19 юли 2018 г., се подновява приемът на документи за специалност „Медицина", направление „Военен лекар" за запълване на незаети места.

Виж повече
Близо 800 кандидати се явяват днес на кандидатстудентски изпит по биология в МУ-Варна

Близо 800 кандидати от цялата страна се явяват днес, 18 юли, на тест по биология за специалностите Медицинска сестра и Акушерка към Факултета по обществено здравеопазване на МУ-Варна и филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново. 
Виж повече
На 19 юли в МУ-Варна ще се състои писменият кандидатстудентски изпит по Социална медицина и здравен мениджмънт

На 19 юли ще се проведе писменият изпит по Социална медицина и здравен мениджмънт за специалността „Управление на здравните грижи", образователно-квалификационна степен „Бакалавър".

Виж повече
Вижте разпределението по зали за кандидатстудентския изпит по биология в МУ-Варна на 18 юли 
Близо 800 кандидати ще се явят на приемния изпит по биология за специалностите Медицинска сестра и Акушерка във Варна и филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново, както и за специалностите от Медицински колеж – Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Помощник-фармацевт, Рехабилитатор, Медицински козметик и Инспектор по обществено здраве.
Виж повече
Излезе първо класиране за специалностите Медицина, Дентална Медицина и Фармация и направление „Военен лекар“ в МУ-Варна

Днес настъпи най-дългоочакваният за кандидат-студентите момент – обявяване на първо класиране за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация и направление „Военен лекар“.

Публикувани са резултатите от редовния изпит по химия

Публикувани са резултатите от писмените конкурсни работи от редовния изпит по химия  за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация и направление „Военен лекар“.

Продължава приемът на кандидатстудентски документи в МУ-Варна

От днес, 09.07.2018 г. продължава приемът на документи. Крайният срок за подаване на документи е 13.07.2018 г.   

Виж повече

Днес се провежда изпитът по химия за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация в МУ-Варна

Днес, 6 юли, се провежда редовният изпит по химия за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация в Медицински университет – Варна. Броят на кандидат-студентите, които се явяват на изпита е над 1000.

Виж повече
Публикувани са резултатите от редовния изпит по биология

Публикувани са резултатите от писмените конкурсни работи от редовния изпит по биология  за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация и направление „Военен лекар". 

Виж повече
Вижте разпределението по зали за редовния изпит по химия в МУ-Варна

При традиционно голям интерес премина първата част от приема на документи за кандидатстване за предстоящата учебна 2018/2019 година. 

Виж повече
Кандидат-студенти от цялата страна се явяват днес на редовен изпит по биология в МУ-Варна

Днес, 29 юни, се провежда редовният изпит по биология за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация в Медицински университет – Варна. Броят на кандидат-студентите, които се явяват на изпита е близо 1000.

Виж повече
Вижте разпределението по зали за редовния изпит по биология в МУ-Варна

При традиционно голям интерес премина първата част от приема на документи за кандидатстване за предстоящата учебна 2018/2019 година. Значително повече са кандидатите за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация през тази година спрямо всички досегашни кампании на МУ-Варна.

Виж повече
МУ-Варна организира кратък подготвителен кандидатстудентски курс по биология

Катедрата по Биология на МУ-Варна организира интензивен курс по биология за кандидат-студенти.

Виж повече
Започна приемът на документи за 17 специалности в МУ-Варна

Днес, 8 юни 2018 г., започна приемът на документи

Виж повече
Публикувани са резултатите от предварителния изпит по химия в МУ-Варна

Публикувани са резултатите от писмените конкурсни работи от предварителния изпит по химия  за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация и направление „Военен лекар".

Виж повече
Излязоха резултатите от предварителния изпит по биология

Излязоха резултатите от писмените конкурсни работи от предварителния изпит по биология  за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация и направление „Военен лекар".

Виж повече
Над 1100 кандидат-студенти се явяват днес на предварителен изпит по химия в МУ-Варна

Днес, 28 април, се провежда предварителният изпит по химия за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация и направление „Военен лекар".

Виж повече
Вижте разпределението по зали за предварителния изпит по химия в МУ-Варна

Над 1100 кандидати ще се явят на предварителния приемен изпит по химия за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация и направление „Военен лекар", който ще се проведе на 28 април (събота). 

Виж повече
​Над 1200 кандидат-студенти се явяват днес на предварителен изпит по биология в МУ-Варна

Днес, 21 април, се провежда предварителният изпит по биология за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация и направление „Военен лекар".
Виж повече
Вижте разпределението по зали за предварителния изпит по биология в МУ-Варна

Над 1200 кандидати ще се явят на предварителния приемен изпит по биология за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация и направление „Военен лекар", който ще се проведе на 21 април (събота).

Виж повече

На 3 април 2018 г. започва приемът на документи за предварителните изпити в МУ-Варна

На 3 април 2018 г. започва приемът на документи за участие в предварителните изпити по химия и биология за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар". Изпитът по биология ще се проведе на 21 април 2018 г., а по химия на 28 април 2018 г.
Станаха ясни печелившите от проведената регистрация за Дните на отворени врати в МУ-Варна

Днес, 28 март, бяха изтеглени печелившите участници в проведената за първи път онлайн регистрация за Дни на отворени врати 2018 г. Възможността за отбелязване на присъствието на посетителите бе по желание.

МУ-Варна посрещна над 1700 посетители на Дни на отворени врати 2018

За шести път на 23 и 24 март МУ-Варна отвори вратите си за посетители на традиционно организираните „Дни на отворените врати". Университетът подобри собствения си рекорден брой посетители от миналогодишното издание.

Виж повече
МУ-Варна ще гостува на ГПЧЕ „Йоан Екзарх"

За пета поредна година Медицински университет – Варна прие поканата на ръководството на Пета гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх" – Варна да участва в инициативата „ПРОДЪЛЖИ НАПРЕД!" - ДНИ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТА ОТ ПЕТА. 
Виж повече

​Посетете "Дни на отворени врати" в МУ-Варна
За пета поредна година Медицински университет - Варна ще отвори врати за кандидат-студенти, техните родители и гражданите на морската столица.

Виж повече
Проф. д-р Красимир Иванов връчи дипломите на магистър-фармацевтите от Випуск 2017 на Факултета по фармация ​

На тържествена церемония 44 магистър-фармацевти от Випуск 2017 на Факултета по фармация към МУ-Варна получиха своите дипломи. Събитието се състоя във Фестивален и конгресен център- Варна.
Виж повече

3D очила за виртуална реалност допълват обучението по хирургия в МУ-Варна

В началото на 2018 година симулаторът за лапароскопска хирургия в Медицински университет – Варна бе допълнен с последно поколение симулационна платформа с възможност за 3D реалистична визуализация "Lap Mentor 3D System VR OR" и симулационни комплекти за шиене и работа с хирургически инструменти.
Виж повече
Стартира записването за кандидатстудентския курс за специалност „Зъботехник“ в Медицински колеж - Варна

Медицински колеж към Медицински университет – Варна организира подготвителен кандидатстудентски курс „Въведение в моделирането" за специалност „Зъботехник".

Виж повече
Излезе от печат „Справочник за прием на студенти за учебната 2018-2019 година“ в МУ-Варна 

Излезе от печат „Справочник за прием на студенти за учебната 2018-2019 година". Той включва подробна, официална и най-актуална информация относно кандидатстудентската кампания и прием на нови студенти в Медицински университет - Варна през учебната 2018/2019 г.

В изданието по традиция основната информация е предадена с богат илюстративен материал и допълнителна информация за обратна връзка с кандидат-студентите.


Виж повече
Новото издание на "Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия 2018" на МУ-Варна е вече в продажба

Вече можете да намерите в книжарниците новото издание на "Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия 2018".
Книгата е с авторски колектив на Катедрата по химия, МУ-Варна, под редакцията на проф. Мона Станчева. Тя е предназначена за подготовка за конкурсния изпит по химия в МУ-Варна за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация", както и направление „Военен лекар".


Виж повече

Новият сборник със задачи за кандидатстудентския изпит по химия през 2018г. вече е по книжарниците

Желаещите да изучават специалностите „Медицина"„Дентална медицина" и „Фармация", както и направление „Военен лекар" вече могат да открият по книжарниците актуалния „Сборник задачи за кандидатстудентски изпит по химия 2018 г.". 

Виж повече
МУ-Варна организира кандидатстудентски курс по химия

Катедрата по Химия на МУ-Варна организира кандидатстудентски курс по Химия за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация", който ще се провежда само в неделните дни. Той ще включва решаване на задачи и отговори на тестови въпроси.

Виж повече
МУ-Варна организира кратък подготвителен курс по биология за кандидат-студенти

Катедрата по Биология на МУ-Варна организира кратък подготвителен кандидатстудентски курс по Биология за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация", който ще се проведе в съботните дни.

Виж повече