Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Публикуванo е второ класиране за обучение срещу заплащане за част специалностите в МУ-Варна

Днес, 8 август 2019 г. се обявява второ класиране за обучение срещу заплащане за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация". Класирането вижте тук (включително сроковете за записване) или в профила си тук.

Публикувано е и второ класиране за обучение срещу заплащане за една от най-желаните специалности от Медицински колеж към МУ-Варна – „Зъботехник". Класирането може да видите тук (включително сроковете за записване) или в профила си от тук.

За повече информация относно документите и местата за записване за тези специалности вижте тук.

Обръщаме внимание на всички класирани, че тези от тях, които не са подали заявления за прекласиране (без класираните за специалността „Зъботехник", които нямат право на прекласиране) и незаписалите се в посочения срок, губят правата си и не могат да участват в следващите класирания.

Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в класиране до попълване на всички места. Същите не подават заявления за участие в следващите класирания.

Очаквайте публикуването на трето класиране за обучение срещу заплащане за тези специалности (в случай, че има незаети места) на 16 август 2019 г. (петък), а записването на приетите студенти и подаване на заявления за прекласиране ще започне от 19 август 2019 г. (понеделник).

Важна информация относно класиранията в МУ-Варна може да намерите тук.

 

Ръководството на МУ-Варна поздравява всички приети студенти

за показаните високи резултати и постигнатия успех.

С радост ще Ви очакваме на първия учебен ден!


_________________________________________________________________________________________________