Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Гл. ас. м.ф. Мирослав Цонков Ефтимов д.м.


Катедра: Фармакология и клинична фармакология и терапия
УС:
Е-поща: miroslav.eftimov@mu-varna.bg
Телефон: сл.тел. 052-677050 , в.2652

 

Биография

Роден на 03.05.1981 г. в град Шумен. Завършил Природо-математическа гимназия в Шумен през 1998 г. и фармация в МУ-София през 2004 г. Работил като магистър фармацевт в аптека в гр. Варна. От 2008 г. е асистент в катедра Фармакология и клинична фармакология и терапия на МУ-Варна. Участвал е активно в две издания на лятно училище по програма CEEPUS в Брашов, Румъния (2009 и 2010 г.). През 2015 г. защитава дисертационен труд на тема „Фармакологично проучване на ефекта на плодов сок от Aronia melanocarpa в поведенчески модели при плъхове" за придобиване на образователна и научна степен  „Доктор". Назначен е на длъжност главен асистент през 2017 г. Придобива специалност по фармакология и фармакотерапия през 2020 г. Има участие в шест проекта. Член е на научна група „Гастро-ентеро-хепатопротекция и терапия" при научно-изследователския институт към МУ-Варна. Научните му интереси са в областта на фармакологично изследване на биологично-активни вещества от растителен произход.

Публикации

Има над 30 публикации в български и международни списания и над 30 участия в научни форуми в България и чужбина. Съавтор е в издаването на 2 учебни помагала по фармакология за студенти.  

 

 1. Eftimov M, Valcheva-Kuzmanova S. Anxiolytic-like effect of Aronia melanocarpa fruit juice applied subchronically to rats. Scripta Scientifica Medica 2013; 45(5): 13-17.
 2. Eftimov M, Valcheva-Kuzmanova S. Antidepressant-like effect of Aronia melanocarpa fruit juice applied subchronically to rats. Scripta Scientifica Medica 2013; 45(6): 7-11.
 3. Pavlov D, Nashar M, Eftimov M, Kalchev K, Valcheva-Kuzmanova S, Tzaneva M, Ivanova D. Subchronic toxicity study of aqueous infusion from Cotinus coggygria leaves in Wistar rats. Comptes Rendus de l'Académie Bulgare des Sciences 2013; 66(5): 749-756.
 4. Eftimov M, Dobreva C, Velkova D, Valcheva-Kuzmanova S. Effect of Aronia melanocarpa fruit juice on behavior of rats exposed to social isolation. Trakia Journal of Sciences 2014; 12 (1): 123-126.
 5. Valcheva-Kuzmanova S, Eftimov M, Tashev R, Belcheva I, Belcheva S. Memory effects of Aronia melanocarpa fruit juice in a passive avoidance test in rats. Folia medica 2014; 56(3): 199-203.
 6. Valcheva-Kuzmanova S, Eftimov M, Tashev R, Yankova L, Belcheva I, Belcheva S. Effects of Aronia melanocarpa fruit juice on exploratory behavior and locomotor activity in rats. Acta Alimentaria 2014; 43 (2): 315-323.
 7. Marinov V, Eftimov M, Tzaneva M, Zhelyazkova M, Valcheva-Kuzmanova S. Investigation of two models of trinitrobenzenesulfonic acid-induced colitis in rats. Trakia Journal of Sciences 2015; 13 (2): 49-54.
 8. Eftimov M, Pavlov D, Nashar M, Ivanova D, Tzaneva M, Valcheva-Kuzmanova S. Effects of aqueous infusion from Cotinus coggygria leaves on behavior and lipid peroxidation in rats. Farmacia 2016; 64 (1): 67-71.
 9. Valcheva-Kuzmanova S, Eftimov M, Belcheva I, Belcheva S, Tashev R. Anti-anxiety еffect of Aronia melanocarpa fruit juice applied subchronically to rats. Farmacia 2016; 64 (3): 367-371.
 10. Eftimov M, Valcheva-Kuzmanova S. Investigation of Аronia melanocarpa fruit juice for sedative-hypnotic effects in rats. Journal of Biomedical and Clinical Research 2018; 11 (1): 77-82.
 11. Borisova V, Eftimov M, Valcheva-Kuzmanova S. Assessment of Chaenomeles maulei fruit juice effects in tests for depression and anxiety. Acta Medica Bulgarica, 2019; XLVI (1): 34-38.
 12. Borisova V, Eftimov M, Valcheva-Kuzmanova S. Effects of Chaenomeles maulei fruit juice on reserpine-induced behavioral changes in rats. Folia Medica 2019; 61(4): 579-583.
 13. Borisova V, Eftimov M, Valcheva-Kuzmanova S. Behavioral effects of the subchronic Chaenomeles maulei fruit juice administration to healthy male rats. Bulgarian Chemical Communications 2019; 51 (Special Issue А): 18-21.
 14. Borisova V, Eftimov M, Valcheva-Kuzmanova. Biochemical evaluation of liver and kidney function after subchronic administration of Chaenomeles maulei fruit juice to rats. Bulgarian Chemical Communications 2019; 51 (Special Issue А): 29-34.
 15. Valcheva-Kuzmanova S, Denev P, Eftimov M, Georgieva A, Kuzmanova V, Kuzmanov A, Kuzmanov K, Tzaneva M. Protective effects of Aronia melanocarpa juices either alone or combined with extracts from Rosa canina or Alchemilla vulgaris in a rat model of indomethacin-induced gastric ulcers. Food and Chemical Toxicology 2019; 132: 110739.

Научни публикации​

Отворен достъп


Член на

Български Фармацевтичен Съюз, Комисия по етика и качество към РФК Варна.